ေမာင္ေမာင္စုိး ● အသစ္ျမင္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး - အပုိင္း (၂)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● အသစ္ျမင္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး - အပုိင္း (၂)
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သုံးသပ္ခ်က္)
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇


● ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ား

ဤသုိ႔ NCA ထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝိဝါဒကြဲျပားေနစဥ္မွာပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား စုဖြဲ႕မႈ အေျပာင္းအလဲသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖဖဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္မလိုဟု ျငင္းဆန္ေနခ့ဲ့ေသာ UWSA / NDAA မိုင္းလား အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕၊ UNFC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္KIO ႏွင့္ SSPP အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕ ႏွင့္ TNLA/MNDAA /AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ သည္ UWSA အား ဗဟိုျပဳသည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕သစ္အျဖစ္ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ အသစ္ေပါင္းစုလာသည့္ တပ္ေပါင္းစုအသစ္သည္ မူလက မတူညီေသာ အခင္းအက်င္းတြင္ရွိေနရာမွ ေပါင္းစည္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကခ့ဲၿပီး FPNCC ေခၚ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီး ၎တုိ႔သည္ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို တဖြဲ႕ခ်င္းမေဆြးေႏြးဘဲ FPNCC ႏွင့္သာ ေဆြးေႏြး မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းမသြားဘဲ သီးျခားလမ္းေၾကာင္းသစ္ ရွာ ေဖြသြားမည္ဟုလည္းေကာင္း ေၾကညာခ့ဲသည္။ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ဖက္မွ NCA ကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွွစ္ ဧျပီလမွစ၍ အၾကပ္အတည္းတခု ထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

UWSA အားဗဟိုျပဳသည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း သုံးသပ္ရပါ သည္။ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မွာ စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုရပါမည္။ NLD အစိုးရသစ္တက္လာခါစက စစ္ေရး တိုက္ပြဲမ်ား ျငိမ္သက္ေနေသးေသာ္လည္း ပထမအၾကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံၿပီးသည္မွစ၍ စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ျမန္မာျပည္ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာစစ္ပြဲမ်ားဟုဆိုနိုင္သည္။ တိုက္ေလယဥ္ ဗုံးၾကဲေလယဥ္ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယဥ္ စသည့္ေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ားအပါအဝင္ ေလေၾကာင္းခ်ီ ျခင္း ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခဲယမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ေလေၾကာင္းအင္အား အျပည့္အဝသုံးစြဲခ့ဲသည္။ ေျမျပင္ေျခလ်င္တပ္မ်ားႏွင့္ အတူ ၁၀၅ မမ၊ ၁၂၀ မမ စသည့္ လက္နက္ၾကီးပစ္ကူ သံခ်ပ္ကာယႏၲယားတပ္ဖြဲ႕အကူအညီမ်ားျဖင့္ စစ္ဆင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိုစစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တရုတ္နယ္စပ္တေၾကာရွိ KIA/TNLA/MNDAA/AA အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤသုိ႔ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕အား ဦးတည္၍ စစ္ဆင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုေျမာက္ပိုင္းရွိ အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ ပို၍ ေက်ာခ်င္းကပ္လာသည္သာမက က်န္ေျမာက္ပိုင္းမွ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ UWSA/NDAA/SSPP အဖြဲ႕၃ ဖြဲ႕သည္လည္း စစ္ေရးအလားအလာမ်ားကို တြက္ဆ၍ အဆိုပါ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

တဖြဲ႕ခ်င္းအေနႏွင္ၾကည့္လ်င္ UWSA သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ CPB မွ ခြဲထြက္ခ်ိန္မွစ၍ မည္သည့္တပ္ေပါင္းစုတြင္မွ ပါဘူးသည့္ အဖြဲ႕မဟုတ္ေပ။ UWSA သည္၁၉၉၀ ႏွစ္ကာလမ်ားက MTA ခြန္ဆာအဖြဲ႕ကို တိုက္ခိုက္စဥ္က တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ ပူးေပါင္းခ့ဲ ဘူးသည္။ NDAA/SSPPတုိ႔ႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံ ေရးရွိေသာ္လည္း တိက်ေသာ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ နအဖမွ BGF ဖြဲ႕စည္းေရး စတင္ဖိအားေပးစဥ္က NDAA ႏွင့္ စစ္ေရးအရပူးေပါင္းမႈ စတင္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္မွ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ေတာင္းဆိုသည္ကို စတင္ျငင္းဆန္ခ်ိန္မွစ၍ အျခား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စတင္ဆက္စပ္မႈျပဳလာၿပီး ပန္ဆန္းသုိ႔ ဖိတ္ေခၚ၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳ လုပ္လာခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ပြါးလာေသာ တရုတ္နယ္စပ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္လာေသာအခါ ထိုအဖြဲ႕မ်ားေထာက္ခံၿပီး ထို အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ဆံလာခ့ဲသည္။ UWSA အေနႏွင့္ နိုင္ငံေရးအရ NDAA ႏွင့္အတူရပ္တည္ေနေသာ NCA မထိုးဟူေသာ မူကိုရပ္တည္ေနခ်ိန္တြင္ တဖက္ကအစိုးရနွင့္တပ္မေတာ္တုိ႔က NCA ထိုးရန္ ဖိအားေပးခံေနရသည္။ တဖက္ ကလည္း တရုတ္သံတမန္ျဖစ္သူက NCA ထိုးရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ဖိအားေပးခံေနရသည္။ ထိုအခ်ိန္ ကာလတြင္ နိုင္ငံေရးအရ တပ္ေပါင္းစုတခုဖြဲ႕ၿပီး ၎ႏွင့္အတူရပ္တည္မည့္ သူမ်ားႏွင့္ စုဖြဲ႕ရပ္တည္ရန္ ၾကိဳးစားခ့ဲသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ စစ္ေရးအရဆိုလ်င္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ၎တုိ႔နယ္စပ္အနီးတြင္ BGF ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းေရး လက္မခံေသာ MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ အင္အားသုံးေျဖရွင္းခံခ့ဲရသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္စစ္ေရးတင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲ သည္။ လက္ရွိကာလတြင္လည္း ေျမာက္ပိုင္းရွိ အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕အား ျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရရာ အဆိုပါ အဖြဲ႕မ်ား အင္အားခ်ိနဲ့သြားပါကစစ္ဦးသည္ ၎တုိ႔ထံသုိ႔ ဦးတည္လာနိုင္သည္ကို တြက္ဆထားပုံရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အ ထက္ပါ နိုင္ငံေရး စစ္ေရးအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ UWSA သည္ ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕တပ္ေပါင္းစုတြင္ တက္ႂကြ စြာပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။

ဒုတိယအေနႏွင့္ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႕သည္လည္း UWSA ႏွင့္အလားတူပင္ CPB မွခြဲထြက္ၿပီးကထဲက မည္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္မွ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ျခင္းမရွိေပ။ UWSA /SSPP အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည္မွအပ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမရွိေပ။ ၿပီးခ့ဲေသာအစိုးရမ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးရွိခ့ဲသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ BGF ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ နအဖ ႏွင့္စစ္ေရးတင္းမာမႈ မ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစ၍ UWSA ႏွင့္စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းမႈ ရွိခ့ဲသည္။ ၂၀၁၀ ဧျပီလ အတြင္းမွစ၍ UWSA မွ တပ္မဟာတခုသည္ မိုင္းလားေဒသ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတခုတြင္ ဝင္ေရာက္တပ္စြဲေနရာယူခြင့္ ေပးထားသည္မွာ ယေန့တိုင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမ အၾကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအၿပီး UWSA မွ တပ္မဟာတခုသည္ NDAA သေဘာ တူညီမႈမပါဘဲ စစ္ေရးခရိီးၾကမ္းေလ့က်င့္သည္ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိုင္းလားေဒသ က်ဳိင္းတံု တာပင္းဂိတ္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရင္ကြဲေတာင္တဝိုက္တြင္ ဝင္ေရာက္တပ္စြဲရာမွ UWSA ႏွင့္ NDAA ၾကား အတန္ငယ္ရႈ ပ္ေထြးမႈျဖစ္ပြား ခ့ဲၿပီး တပ္မေတာ္ကလည္း မိုင္းလားကိုသြားသည့္ တာပင္းဂိတ္အားပိတ္လိုက္ၿပီး စစ္ေရးတင္းမာမႈ မ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ သုိ႔ ေသာ္ မေၾကလည္မႈမ်ားၾကားကပင္ ေသနတ္သံမထြက္ဘဲ ေျဖရွင္းနိုင္ခ့ဲသည္။

NDAA သည္ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္း သီးျခားတပ္ သီးျခားနယ္ေျမႏွင့္ ရပ္တည္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အင္အားအရ တပ္မ ဟာ ၃ ခုသာရွိေပရာ တပ္မေတာ္ႏွွင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ပြါးပါက အထီးတည္းရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲသျဖင့္UWSA ႏွင့္တြဲ၍ ရပ္တည္သည္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡကာလက ျမင္ေတြ႕ခ့ဲရျပီ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးအရလည္း သီးျခားတပ္ သီးျခားနယ္ေျမ သီးျခားအုပ္ခ် ဳပ္ေရးတုိ႔ကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားလိုပါက UWSA ႏွင့္ တြဲ၍ ရပ္တည္ရန္သာရွိေပသည္။ စစ္ေရးအရဆိုလ်င္ UWSA အဖိ့ု မိုင္းလားေဒသသည္ အေရးပါသည္။ မဲေခါင္ျမစ္အား ျဖတ္သန္း၍ လာအိုႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍၎ ၊ မိုင္းဆတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ UWSA ၁၇၁ စစ္ေဒသႏွင့္ ဝ နယ္ ပန္ဆန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္၎ မိုင္းလားသည္ UWSA အတြက္အေရးပါေနေပရာ မိုင္းလားသည္ UWSA တုိ႔ လက္မလႊတ္နိုင္သည့္ေဒသျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ UWSA အေနႏွင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံသုံး၍ သူတုိ႔ႏွင့္ေပါင္းစည္းေရးကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ရာ NDAA အဖို႔ ျငင္းပယ္ရန္ ခက္ခဲေပမည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ NDAA သည္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တြင္ UWSA ရွိေနသ၍ ဆက္လက္ရွိေနမည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

တတိယအေနႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ၃ ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ TNLA/MNDAA/AA အဖြဲ႕၃ ဖြဲ႕မွာ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ ျငင္းပယ္ခံရသည့္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းေၾကညာပါက ပထမအၾကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံတက္ခြင့္ျပဳ မည္ဟု ဆိုခ့ဲေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ထိုးခြင့္ျပဳၿပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳ မည္ မျပဳမည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕မွာ စစ္ေရးအရေတာက္ေလ်ာက္ တိုက္ခိုက္ေနရသည္ျဖစ္ရာ ေျမာက္ ပိုင္းနယ္စပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္အင္အားအၾကီးဆံုးျဖစ္သည့္ UWSA ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းမွာ မလႊဲမေရွာင္သာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြါးေနေသာ ထို ၃ ဖြဲ႕အတြက္လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ရရွိရန္အတြက္လည္း လိုအပ္ေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ ရာ နိုင္ငံေရးအရလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပါဝင္ရန္ ျငင္းပယ္ခံထားရၿပီး စစ္ေရးအရ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးေနသည့္ ေျမာက္ ပိုင္း ၃ ဖြဲ႕သည္ လက္နက္ကိုင္အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုးျဖစ္သည့္ UWSA ႏွင့္တြဲ၍ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းသည္ အ့ံၾသဘြယ္ ရာမရွိဟုဆိုရေပမည္။

စတၳဳထအေနႏွင့္ KIA အဖြဲ႕ ထိုေျမာက္ပိုင္း ၃ ဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္လာျခင္းအား အခ်ဳိ႕က အ့ံအားသင့္ၾကသည္။ UNFC တြင္ ေခါင္း ေဆာင္မႈရၿပီး ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေရးဆြဲထားသည့္ KIA သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ UNFC မွႏႈတ္ထြက္ၿပီး UWSA အား ဗဟိုျပဳ သည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တြင္ ပါဝင္လာသည္ဆိုသည္မွာ အားလုံးအတြက္ ေမးခြန္းျဖစ္ခ့ဲသည္။ နိုင္ငံေရးအရေျပာ လ်င္ KIA သည္ UNFC တြင္လည္းေကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သည့္ အျပင္ ပထမအၾကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ၌လည္း ၎တုိ႔သီးသန္႔သေဘာထားတင္ျပျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ UNFC အေနႏွင့္သာ တင္ျပခ့ဲေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး UNFC ၏ DPN အဖြဲ႕တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားသည္ တႏွစ္ေက်ာ္သည္အထိ အေျဖထြက္လာျခင္းမရွိရာ နိုင္ငံေရးအရလမ္းေၾကာင္းသစ္ရွာရန္ ၾကိဳးပမ္းပုံရသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။ တဖက္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္စကထဲက စစ္ေရးအရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရင္ဆိုင္ရသည္မွာ KIA ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္တြင္လည္း စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားကို ျပင္းထန္စြာရင္ ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္လည္း တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား စစ္ေရးအရ အင္အားစုစည္းနိုင္ရန္ KIA အေနႏွင့္ လုံးပမ္းခ့ဲသည္။ အဆိုပါ စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ TNLA/ MNDAA/AA  အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕သည္ KIA ႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္းေရာယွက္ေနသည့္ သဘာဝ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို ၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ ကင္းကြာရပ္တည္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။

ထုိ႔ျပင္ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ သီးျခားရပ္တည္ေနေသာ စစ္အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးျဖစ္သည့္ UWSA အား တပ္ေပါင္းစု အတြင္း ဆြဲသြင္းရန္ KIA အေနႏွင့္ စတင္ ၾကိဳးပမ္းခ့ဲသည္ဟုပင္ ဆိုနိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း KIA အေနႏွင့္ ေျမာက္ ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕အတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္လာျခင္းမွာ နိုင္ငံေရးအရ စစ္ေရးအရ အင္အားေတာင့္တင္းမွသာ ရည္မွန္း ခ်က္ေပါက္နိုင္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္သုံးသပ္ခ်က္ျဖင့္ ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ပဥၥမအေနႏွင့္ SSPP အဖြဲ႕မွာ မူလက UNFC အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္SSPP သည္ UWSA / NDAA အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီး ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည္။ ၿပီးခ့ဲေသာကာလ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ခ်င္းျဖစ္ေစ အစိုးရႏွင့္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တြင္ မေတြ႕ရေသာ SSPP ဥကၠဌ စဝ္ပန္ဖအား ဝ နယ္ ပန္ဆန္းအစည္းအေဝးတြင္ေတြ႕ရျခင္းမွာ SSPP ႏွင့္ UWSA ၏ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးကို ေဖၚျပသည္ဟုဆိုရမည္။ SSPP သည္ နယ္ေျမအရလည္း သံလြင္ျမစ္ရိုးတေလ်ာက္ UWSA ဧရိယာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ တဖက္ကလည္း SSPP လႈပ္ရွားရာေဒသသည္ ေျပာက္က်ားေဒသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေနေပရာ UWSA ႏွင့္ NDAA မိုင္းလားေဒသတုိ႔သည္ SSPP အတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ ေနာက္တန္းက့ဲသုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ TNLA/MNDAA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕က့ဲသုိ႔ပင္ SSPP အတြက္ လက္နက္ခဲယမ္းရရွိရာ လမ္းေၾကာင္းသည္ UWSA ျဖစ္ေပရာ SSPP အေနႏွင့္ ေျမာက္ ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕တြင္ပါဝင္လာသည္မွာ အ့ံၾသဘြယ္မရွိေပ။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ SSPP ၏ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ ေနေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ UNFC ဥကၠဌ ျဖစ္ခ့ဲသူ KIA အေနႏွင့္ UNFC မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း SSPP သည္ UNFC က ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမရွိေသးေပ။ တပ္ေပါင္းစု ၂ ခုလုံးတြင္ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ SSPP သည္ ၿပီးခ့ဲေသာ ၄ႏွစ္ခန့္ကပင္ RCSS နဲ့ တဖြဲ႕တည္းပူးေပါင္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳ လုပ္ခ့ဲၿပီးၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းေတာ့ မရွိေသးေပ။ SSPP အေနႏွင့္ ၂၀၁၃/၂၀၁၄/၂၀၁၅ ႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္ေရးအရဖိအားရွိခ့ဲၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားရွိခ့ဲေသာ္လည္း၂၀၁၆/၁၇ အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးေသာ RCSS ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ၾကား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တိုက္ပြဲအခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ္လည္း SSPP ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားေတာ့ျခင္း ၂၀၁၆/၁၇ အတြင္း စစ္ေရးအရ ထူးျခားမႈတခုဟုဆိုနိုင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ SSPP အေနႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ အတူဆက္သြားမည္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ UNFC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဆက္သြားမည္ေလာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီး သည့္ RCSS ႏွင့္ပူးေပါင္းသြားမည္ေလာ ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ျဖစ္စဥ္တခုဟုဆိုရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္ ဝမ္ဟိုင္းတြင္က်င္းပသည့္ SSPP ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး၌ တပ္ ေပါင္းစု၂ ခုလုံးတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သ ေဘာတူညီခ်က္ကိုအေျခခံၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစရွာရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး

Comments