ခက္သီ- ဘုရားသခင္ခ်စ္ၾကည္ေရး

 KT#
ဘုရားသခင္ခ်စ္ၾကည္ေရး
ခက္သီ
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၇


ငါ့မွာ ဘုရားရွိတယ္
မင္းမွာလည္း ဘုရားရွိတယ္ ။
မင္းဘုရား နဲ႔ ငါ့ဘုရား
စားပြဲတဝိုင္းထဲ မထိုင္ဖူးဘူး
မင္း နဲ႔ ငါနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အတူထိုင္ၾကတယ္ ။

မင္း ဘုရားသခင္ကို မင္းသတ္လို႔
မင္းမွာ ဘုရားမဲ့သြားရင္
မင္း နဲ႔ ငါ ဟာ သူငယ္ခ်င္းပဲ
ငါ႕ ဘုရားကို မင္းသတ္လို႔မရဘူး ။

ငါ့ဘုရားကို ငါသတ္လို႔
ငါ့မွာ ဘုရားမဲ့သြားရင္
ငါ နဲ႔ မင္နဲ႔ဟာ သူငယ္ခ်င္းပဲ
မင္း ဘုရားသခင္ ငါသတ္လို႔မရဘူး ။

ဘုရားေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း မမုန္းၾကဘူး
မင္းတို႔ ငါတို႔ၾကားက အမုန္းတရားဟာ
ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္လဲ။

ဘုရားသခင္ေတြဟာ ေႂကြအန္ကစားၾကရတယ္
လူသားေတြရဲ႕ အမုန္းတရားေတြအတြက္ ။       ။


Comments