မင္းၿငိမ္းေအး- သီတင္းကၽြတ္

သီတင္းကၽြတ္
မင္းျငိမ္းေအး
(မုိးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၇


ေကာင္းကင္နဲ႔ မိုုးသားလိုု
မသိမႈဟာဘဝအိမ္ကိုုတည္ခဲ့
ထိုုသိုု႔ေသာအေျကာင္းတရားတိုု႔သည္
ဤမည္ေသာအက်ဳိးတရားတိုု႔အား
ျဖစ္ေစခဲ့၏။

ေကာင္းကင္၏အမ်က္နွင့္တူေသာ
ျမဴမႈန္မိုုးဖြဲ႔တိမ္မ်ား
အကာလအခါတြင္းသိုု႔
ဥပေဒမဲ့စြာလႊမ္း၏။

ျပည့္ျပည့္ျဖိဳးျဖိဳးရိွလွေသာအမိုုက္တိုုက္တြင္
ခိုုးယူခံရေသာလေရာင္အား
ဝမ္းနည္းမႈအထိမ္းအမွတ္ျဖစ္
ဆီမီးတစ္ဝက္လင္း၏။
က်န္တဝက္သည္၊
ဗုုဒၥရွင္ေတာ္၏သိမႈတရားစုုကဲ့သိုု႔
ျပည့္မတ္လင္းလက္ရလိုု၏။ ။


Comments