ေနစိမ့္- ဓားစာခံ

KT#
ဓားစာခံ
ေနစိိမ့္
 (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၄၊ ၂၀၁၇

 
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပႏိုင္တဲ့
အရူးမကိုယ္ဝန္ကို
ပရဟိတအဖြဲ႔က တာဝန္ယူလိုက္တယ္။

အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕
စစ္ေရးေလ့က်င္းခန္းေတြက
စိတ္က်ဘက္တီးရီးယားကို
ဒုကၡသည္စခန္းေတြဆီမွာ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္တယ္။

ေမွာင္ေမွာင္မည္းမည္း ေခတ္ႀကီးက
သူရဲေကာင္းေတြ ပါရမီရွင္ေတြကို
ဓားေသြးေက်ာက္နဲ႔ အေရာင္တင္ေပးလိုက္တယ္။

ဘဝကိုတပတ္မျပည့္ခင္
လမ္းေရြးမွားခဲ့တဲ့သူေတြက
လူ႔အခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္ထူထူေရး
သင္ရိုးညႊန္းတန္း ျပ႒ာန္းေနတယ္။

ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာက
ကမၻာေက်ာ္ ပနားမားေပပါမွာ
ငါ့အေၾကာင္း ခ်န္လွွပ္ျခင္းခံရတာပဲ။ ။။


Comments