လွေက်ာ္ေဇာ ● ကြၽန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာ ေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား

လွေက်ာ္ေဇာ ကြၽန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာ ေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား 
ေဆာင္းပါးအမွတ္ (၄၅)
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၇

● စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕သားေကာင္မ်ား
“......ခင္ဗ်ားတို႔ေတြထဲက သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပည္သူေတြ ပိုသတ္ႏိုင္မယ္ထင္တဲ့ လူတခ်ဳိ႕ကို ရာထူးႀကီးေတြႏွင့္လာဘ္ထိုးခဲ့ တယ္။ ဒီလိုႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီးကေန ဗိုလ္မွဴးႀကီးေတြအထိ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တိုးေပးဖို႔ ဝန္မေလးဘူး။ ဒါေပမဲ့ေနာက္ထပ္ သတ္ဖို႔ ေနာက္လူကိုတင္ေပးဖို႔ ေရွ႕လူကိုကန္ထုတ္ဖို႔လည္း ဝန္မေလးဘူး။ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပည္သူေတြကိုသတ္ဖို႔ လက္ရြံ႕တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ေတြ အစဥ္အလာရွိခဲ့တဲ ေလးစားျခင္းခံရတဲ့ တပ္မွဴးတပ္သားေတြကိုေတာ့ တဦးၿပီးတဦး ကန္ထုတ္တယ္မဟုတ္လား။ ဒါေတြေၾကာင့္ ရာထူးႀကီးတဲ့လူေတြလည္း စိတ္တထင့္ထင့္ေနရတဲ့ဘဝ မဟုတ္လား”...... (၁၁-၈-၁၉၇၆။ တိုင္းျပည္သို႔တင္ျပ ခ်က္။)
(ဆိုင္းစုမွသည္မန္ဟိုင္းဆီသို႔။ ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပြတၱိေပါင္းခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၊ ယဥ္မ်ိဳးစာေပ ႏွာ-၃၂၂)

“...... ထိုအခ်ိန္ကာလ (၁၉၅၆)  ခုႏွစ္သည္ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားက တပ္တြင္းတပ္ျပင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေရး အႀကီးအက်ယ္ႀကိဳးစား ေနမႈ အရွိန္ရေနခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။ သူတို႔သည္ ျပင္ပအႏၱရာယ္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျဖဴတိုက္ေရးထက္ ျပည္ တြင္းစစ္ကိုသာ အေလးေပး အျပဳတ္တိုက္ခ်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္သူလူထုႏိုးၾကားၿပီး ေတာင္းဆိုလြန္း၍သာ (တဖက္ ကလည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ေန၍သာ) တ႐ုတ္ျဖဴတိုက္ေရးကို လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ား အရွိန္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ၾသဇာႀကီးလာမႈကိုလည္း သူတို႔စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

“...... တပ္တြင္းမွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဆန္႔က်င္သည့္ တပ္မွဴးမ်ားလည္းရွိရာ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းစည္း႐ံုးမိၿပီး သူတို႔ဆိုရွယ္ လစ္မ်ားကို အာခံေခါင္းမာလာၾကမွာလည္း စိုးရိမ္ၾကသည္။ အဓိကမွာ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားအေနႏွင့္တိုင္းျပည္ကို ၎တို႔စိတ္ ႀကိဳက္ ျခယ္္လွယ္လိုၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္ကို ပထမဆံုးသူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ အုပ္စီးႏိုင္ဖို႔ရာမွာ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ျဖစ္ေနေသာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔လိုေပသည္”----- (အထက္ပါစာအုပ္-ႏွာ၂၄၄)
........

အထက္ပါစာစုမ်ားဟာ ေဖေဖေရးသားခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲက တပ္မေတာ္တြင္း အေျခအေနမ်ားကို တစိတ္ တပိုင္း ေဖာ္ျပေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖ-ျပည္ပကေန ဒီစာစုေတြေရးသားစဥ္က-ျပည္တြင္းမွာဖိႏွိပ္မႈ အလြန္ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေလေတာ့ တခ်ဳိ႕သူမ်ားထိခိုက္မွာ စိုးရတာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ နာမည္ေဖာ္မေရးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အခု အခ်ိန္မွာေတာ့ ကာယကံရွင္မ်ား ကြယ္လြန္ကုန္ၿပီျဖစ္လို႔ ေဖေဖမျပည့္မစံု (သို႔မဟုတ္) ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းေလာက္သာ ေရးႏိုင္ခဲ့ တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို (ယခုေနာက္ပိုင္းထြက္ေပၚလာတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားပါေပါင္းစပ္ၿပီး) ကြၽန္မ ျဖည့္စြက္ ေရးသား လိုက္ပါတယ္။ ေဖေဖကိုယ္တိုင္လည္း အဲသလို ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းေလာက္ေရးရတာကို ဘဝင္က်ဟန္မရွိပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ေဖေဖက တခ်ဳိ႕အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကြၽန္မတို႔ သားသမီးမ်ားအပါအဝင္ သူ႔အနီးအနားမွာ အလုပ္လုပ္ဖူးသူရဲေဘာ္တခ်ဳိ႕ကို အျပည့္အစံုေျပာေျပာျပတတ္ပါတယ္။

ဒီလိုေျပာဆိုေရးသားတဲ့အခါတိုင္း ေဖေဖရင္ထဲ ေပၚေပၚလာတတ္တဲ့-ေဖေဖေရာင္းရင္း ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ားရွိတတ္ပါတယ္။ ဥပ မာ--တပ္တြင္းမွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ဆန္႔က်င္သူမ်ားလည္းရွိရာဆိုတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ ေဖေဖဆိုလိုခ်င္သူမ်ားဟာ ေဖေဖနဲ႔ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ အျမဳေတဘဝကစလို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္အတူတြဲ တိုက္ခဲ့ခိုက္ခဲ့တဲ့-တပ္မွဴးႀကီး ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္မွဴး ႀကီးၾကည္ေမာင္ (ေနာက္ပိုင္းNLD-ဦးၾကည္ေမာင္)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္ (စာေရးဆရာျမတ္ထန္) စသူတို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ (သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး တပ္မေတာ္မွ ျဖဳတ္ထုတ္ခံရၿပီး မဆလေခတ္မွာ ေထာင္တန္းလည္း က်ခံခဲ႔ရပါတယ္။)

ဒီေနရာမွာ အခုေခတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ မ်က္စိလည္စရာျဖစ္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဆိုတဲ့အသံုးကိ္ု ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ တ ကယ္ေတာ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အဖြဲ႕မွာ စကတည္းက တို႔ဗမာအဖြဲ႕အစည္းကအုပ္စု (၂) ဖြဲ႕ (သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဴိင္းအုပ္စုနဲ႔ သခင္ဗစိန္-သခင္ထြန္းအုပ္-အုပ္စု) နဲ႔ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဂိုဏ္းဂနစိတ္ကင္း စင္ တဲ့ သခင္ေအာင္ဆန္း (ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမည္မတြင္ေသး။ သာမန္ေက်ာင္းသာေခါင္းေဆာင္တဦးသာျဖစ္ေသး) ရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တညီတညြတ္တည္း တစိတ္တဝမ္းတည္း-ဗမာ့ လြတ္ လပ္ေရး အတြက္-ဆိုတဲ့ဦးတည္ခ်က္နဲ႔စည္းလံုးညီညြတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၁၉၄၂ခုေနာက္ပိုင္း-ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီတပ္မေတာ္အျဖစ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဗမာ့ကာ ကြယ္ေရးတပ္မေတာ္(ဘီ-ဒီ-ေအ)ကိုတည္ေထာင္ရာမွာ ပညာတတ္ အမ်ားအျပား ဝင္လာဖို႔ စည္းရံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေနာင္ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ပံုပါတီ(ဆိုရွယ္လစ္ပါတီလို႔လည္းေခၚပါတယ္။) ကို ဦးစီၾကမယ့္သူမ်ား (ဥပမာ-ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး ၊ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္) ပါလာၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးသြားၿပီးေနာက္ အာဏာရလာတဲ့-ဖဆပလ-လက္ယာဂိုဏ္းနဲ႔ အဲဒီအုပ္စု ကေပါင္းမိသြားပါတယ္။ အဲဒ္ီသူေတြကို-တပ္တြင္းဆိုရွယ္လစ္မ်ားလို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ အဲဒီ သူမ်ားအေၾကာင္းက ိုကြၽန္မ-ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးမ်ား ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးေရးဖူး ၿပီးပါၿပီ။ (ကြၽန္မဆက္၍ ေရးခ်င္ေသာ ေဖေဖ့အေၾကာင္းမ်ား။ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္အတြဲ(၁)။ ၿဖိဳးေမာက္သာစာေပ။ ႏွာ-၁၁၉-၁၄၄)။

ဒီလိုနဲ႔-ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္း ဂိုဏ္းအုပ္စုေတြ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ၁၉၄၈-ျပည္တြင္းစစ္စတင္ေတာ့-ဗမာ့တပ္ မေတာ္ တြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေတာခိုကုန္ၾကပါတယ္။ ဒီတင္-ဆိုရွယ္လစ္မ်ား တန္ခိုးထြားလာၿပီး-တပ္မေတာ္တြင္း ထိပ္ တန္းေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား (အထူးသျဖင့္-စစ္ရံုးခ်ဳပ္ War-Office မွာ)ကို သူတို႔ အုပ္စီးမိသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ၊ သူတို႔ပါတီထဲ မ ဝင္သူမ်ားကို ဖဲၾကဥ္လာၾကပါတယ္။ တကိုယ္ရည္ေကာင္းစား   ႀကီးပြားခ်င္သူမ်ားကလည္း  သူတို႔ ပတ္လည္ ဝိုင္းေနခဲ့ေလ ေတာ့-အလြယ္တကူ အစားထိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ထဲမွာ ေနာက္အုပ္စုတစု ရွိပါေသးတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ကိုလည္းမႀကိဳက္-ဆိုရွယ္လစ္ေနာက္လည္းမလိုက္-အေျခခံ မ်ိဳး ခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္နဲ႔ အေနမွန္မွန္ေန-ေနၾကသူမ်ားပါ။ တိုက္ေရးခိုက္ေရးမွာလည္း နံမည္ရထားသူမ်ားလည္းျဖစ္ေတာ့-စစ္ေရးအျမင္သန္ၾကၿပီး-ဘာစစ္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ မတိုက္ခဲ့ၾကဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ေနရာေတြ ဝင္ယူလာၾက သူမ်ားကို လည္း သိပ္ၾကည့္ရသူမ်ားမဟုတ္႐ံုမက၊ အဲဒီလူေတြကို ဘယ္ေတာ့မွလည္း ခခယယ လုပ္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး။

ဒီအျပင္-သူတို႔ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုအေနနဲ႔-အဲဒီတပ္မွဴးႀကီးမ်ားကို ၾကည့္မရတဲ့ အခ်က္တရပ္္ကလည္း ရွိေနပါတယ္။ဒါကေတာ့-ဗမာျပည္ႀကီးလြတ္လပ္ေရးမရခင္ကာလ-၁၉၄၇ခုႏွစ္ကစၿပီး(ရခိုင္မူဂ်ာဟစ္အေရးအခင္း)ကအစေနာက္ပိုင္းေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္အက်ပ္အတည္းမ်ား (၁၉၄၉-၅ဝ-ေကအင္ဒီအို အေရးအခင္း--အင္းစိန္တိုက္ပြဲ)အလယ္-တိုင္းတပါးက်ဴးေက်ာ္မႈ အဆံုး (၁၉၅၄-၅၅-တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈ)စတဲ့ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားမွာ-- ေဖေဖနဲ႔ ပူးတြဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ေဖေဖအေပၚ မွာ လည္း အလြန္ေလးစား ခင္မင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ [မွတ္ခ်က္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ျမိဳင္ရဲ႕ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳ ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုခ်က္မ်ား။(Burma Debate)။ ဗိုလ္မွဴးႀကီၤးေမာင္လြင္ (NLDဦးလြင္ရဲ႕) မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္မွ NLD ပါတီေခါင္း ေဆာင္ဘဝသို႔ (RFA ထုတ္လႊင့္ခ်က္။)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတင္ဦး(NLDဦးတင္ဦး)ရဲ႕ VOA-တပ္မွဴးတပ္သားေျပာစကားက႑။ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္(ျမတ္ထန္)ရဲ႕-တိုင္းျပည္ကႏုႏု-မုန္တိုင္းကထန္ထန္ စာအုပ္-စတာမ်ားကိုၾကည့္ပါ။]အဲဒီ ကာလက ေဖေဖရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ-အတူတြဲ တာဝန္ေတြထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ တပ္မွဴးမ်ားရဲ႕ေဖေဖအေပၚထားရွိတဲ့ေလးစားခ်စ္ခင္မႈေတြကိုေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္-အခုကြၽန္မေနာက္ဆံုးရရွိလာတဲ့စာအုပ္ကိုဖတ္မိတဲ့အခါ-အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းတရပ္-ေဖေဖအေပၚေလး စားသမႈ ျပဳသူမ်ားအေပၚ ဘယ္လိုဂိုဏ္းဂဏစိတ္ထားခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္သြားပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္ ရဲ႕--ဘဝမုန္တိုင္းထန္ေလၿပီ (ဘဝသမင္လည္ျပန္)-(စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳစာေပ) စာအုပ္ပါ။ စာအုပ္ရဲ႕အမွာစာမွာ- ဒီလိုေရးထားပါ တယ္။

“----စာေရးသူမကြယ္လြန္မီ ေရးသားၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ခ်ယ္ရီမဂြဇင္းတြင္ လဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ရာမွ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီးေနာက္ လံုးခ်င္းအျဖစ္လည္း ထုတ္ေဝခြင့္မရခဲ့ဘဲ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း (Newly News)ဂ်ာနယ္တြင္မွ အခန္း ဆက္ျပန္လည္ေဖာ္ ျပခဲ့သည့္ စာမူကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ တစ္ေပါင္းတည္း ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္”---တဲ့။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္၏ ကိုယ္တိုင္ေရး ဘဝတစိတ္တေဒသ ျဖစ္ရပ္မွန္မွတ္တမ္းရွည္ႀကီးလို႔ဆိုထားၿပီး--တႀကိမ္ တခါမွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳရေသးေသာ ဘဝထုပၸတ္စာတအုပ္-လို႔လည္းဆိုထားပါတယ္။

ဗိုလ္မွႈးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္ဟာ-(ဂ်ပန္ေခတ္) မဂၤလာဒံုစစ္တကၠသိုလ္ပထမပတ္ ဆင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ဘုရင့္စစ္တကၠသိုလ္ဆင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၁ခုႏွစ္-တပ္မေတာ္မွ ပင္စင္ယူၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး စာေပအမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားလာတာပါ။ တပ္တြင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို “ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္”ဆိုတဲ့ ကေလာင္အမည္နဲ႔ေရးခဲ့ၿပီး၊ ရသဝတၱဳစာေပမ်ား ကိုေတာ့ “ျမတ္ထန္”ဆိုတဲ့ကေလာင္အမည္နဲ႔ေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။ စာေပဗိမာန္ဆုေတာင္ ရဖူးပါတယ္။

အခုေနာက္ဆံုးထုတ္လိုက္တဲ့စာအုပ္မွာေတာ့-သူအရင္ကေရးခဲ့တဲ့စာအုပ္မ်ားထဲက-အခ်ဳိအစိတ္အပိုင္းေတြျပန္ပါတာေတြရွိ ေပမယ့္ အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ပထမဆံုး ထုတ္ေဖာ္ေရးသားထားဟန္ရွိပါတယ္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ရဲ႕ အတြင္းေရးေတြ အေတာ္ပါပါတယ္။ ဒါေတြ မျခြင္းမခ်န္ေရးသြားတဲ့အတြက္ စာေရး မွတ္တမ္းတင္သြားသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း တင္ေမာင္ကို ေက်းဇူးတင္သင့္ပါတယ္။

မ်ိဳးခ်စ္ေက်ာင္းသားငယ္ေလးတေယာက္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္-ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္းဝင္ေရာက္ၿပီးအ႐ိုးေက်ေက် အရည္ခန္းခန္း တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ တပ္တြင္းအာဏာမက္မႈမ်ားေၾကာင့္-အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ကို မက္လာၾကတဲ့အခါ-ဘာကိုမွ မေထာက္ထားေတာ့ဘဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွာၿပီး-ဘယ္လိုေဘး ဖယ္ခံလိုက္ရတယ္--ဆိုတာကို (ပါးပါးေလးတို႔ၿပီး) အလြန္ရသေျမာက္စြာ ေရးသားေဖာ္က်ဴးထားမွႈဟာ-လက္ရွိ တပ္မေတာ္ သားမ်ားအတြက္ေရာ၊ ဗမာျပည္ႀကီး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ႀကီးျဖစ္တဲ့-တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကို လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနသူမ်ား အတြက္ေရာ-အလြန္႔ကို သံေဝဂရစရာ၊ ေလ့လာစရာ၊ သင္ခန္းစာယူစရာေတြျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီအထဲကမွ-အထက္မွာ ကြၽန္မေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ကို သက္ေသျပတဲ့အေနနဲ႔ ေအာက္ပါ “အခန္းကေလး”ကို ကူးယူ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။

“-----ေနာက္တေန႔ စစ္ရာထူးခန္႔ အတြင္းဝန္၏ ႐ံုးခန္း၌ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔ရသည္။ သူသည္ ေဖာ္ေရြျပံဳးရႊင္စြာပင္ႏႈတ္ဆက္သည္။ ဘိလပ္ရွိ႐ံုးအေၾကာင္းစသည္တို႔ကို ေခတၱေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္မွ သူ၏အိတ္အတြင္းက ဒိုင္ယာရီကဲ့သို႕ စာအုပ္ကေလးတစ္အုပ္ကိုထုတ္၍ဖြင့္ကာ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို ၾကည့္သည္။ ကြၽန္ေတာ္အားေျပာရန္ အခ်က္ အလက္တို႔ကို ေရးမွတ္ထားဟန္တူပါသည္။

“ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္ တာဝန္ဝတၱရားေဆာင္ရြက္တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး။ အားလံုးေက်နပ္ပါ တယ္။ အစစလည္း အင္မတန္အဆင္ေျပပါတယ္။ ေက်ပြန္တယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အင္မတန္ သန္႔ရွင္းတယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ အလုပ္သေဘာနဲ႔ကေတာ့ အားလံုးေကာင္းပါတယ္။ တခုပဲ-ကြၽန္ ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာစရာရွိတယ္။ အဲဒါက ခင္ဗ်ားဟာ တပ္တြင္းညီညြတ္မႈနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ထိခိုက္ေစတဲ့ စကားနည္းနည္း ပါးပါး ေျပာခဲ့ တယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္- ခင္ဗ်ားဘိလပ္ေရာက္ခါစက ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာနဲ႔ ေျပာတာေတြ မေကာင္းဘူး”။ သူသည္ ထိုစြဲခ်က္ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ေျပာျပေနပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့တခ်ိန္လံုးျပံဳး၍ နားေထာင္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ သူစြပ္စြဲေသာ အျခင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိတ္သို႔ျပန္လည္ စဥ္းစားေနခဲ့မိပါသည္။ ဘာေတြမ်ားေျပာခဲ့ မိသလဲ၊ သတိရပါၿပီ။ ဟုတ္ပါသည္။ တစိတ္တေဒသေတာ့ မွန္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ဘိလပ္ေရာက္ခါစ ေရာက္တဲ့ညမွာပဲ ထင္သည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ အခန္းတြင္ စုေဝး၍ စကားစျမည္ ေျပာေနခဲ့ၾကသည္။ အျခားအရာရွိႏွစ္ဦးသံုးဦးလည္းပါသည္။

ဟိုအေၾကာင္း ဒီအေၾကာင္းေတြေျပာရင္းမွ တပ္တြင္းကိစၥမ်ားသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ထိုသို႔ တပ္အတြင္းေရးေတြ ေျပာၾကရင္း ေဝဖန္ခ်က္အခ်ဳိပါရွိလာပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ဘာေတြေဝဖန္မိခဲ့သည္ကိုပင္ေမ့ေနပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ အခ်င္းခ်င္းေတြ႕လွ်င္ ဒီလိုပဲေျပာတတ္ဆိုတတ္၊ ေဝဖန္စရာရွိတာေတြေဝဖန္တတ္ၾကသည္။ ထူးဆန္းေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ေတြ႕တုန္းေျပာၾကၿပီး လူခ်င္းခြဲလွ်င္ ေမ့ၾကစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ကြၽန္ေတာ္အဖို႔ေတာ့ေမ့ခဲ့ပါၿပီ။

သို႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္စိတ္မေကာင္းေသာအခ်က္တခုေတာ့ ေပၚလြင္ပါသည္။ ထိုစကားဝိုင္းအတြင္းမွ ပုဂြိဳလ္တဦးဦးသည္ ေစတနာျဖင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ သို႔မဟုတ္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ ထိုညက ေျပာခဲ့ၾကေသာစကားတို႔ကုိ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးအား ျပန္လည္ေျပာျပ တိုင္တန္းခဲ့သည္။ အဲဒီအတြက္ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္စိတ္မေကာာင္းျဖစ္မိသည္။ ထိုသို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျခင္းမွာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ထို ပုဂြိဳလ္ ည့ံဖ်င္းျပဳမူခ်က္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္တြင္း၌ ျဖစ္ရေလ ဟုသာ မွတ္တမ္းတင္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုသူ သည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ ဆိုတာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တြက္ဆလို႔ရသည္။သို႕ရာတြင္ရွိပါေစေတာ့။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရာဇဝင္၊ ထိုစြပ္စြဲခ်က္၏ ေနာက္ကြယ္မွ ဇာတ္လမ္းကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သည္ ကြက္ေက်ာ္ ေတြးမိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က တပ္တြင္း၌ ကိုယ့္အုပ္စုကေလးႏွင့္ကိုယ္္လိုလို ရွိခဲ့ၾကသည္။ သူကေတာ့ ဘယ္သူ႔လူ သူကေတာ့ဘယ္ဝါ့လူဟူ၍ ေျပာတတ္ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကိုလည္း ထိုသို႔ပင္ ေျပာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာလည္းေျပာၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို”ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ၏ လူ” ဟုတခ်ဳိ႕ကထင္ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ စစ္ဆင္ေရးတို႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ၏လက္ေအာက္တြင္ မ်ားစြာအမႈထမ္းခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္နီးကပ္စြာေနခဲ့ရသည္။ ဒီလိုေနခဲ့ရလို႔ သူ၏စြမ္းရည္သတၱိ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ စိတ္ရင္းစိတ္ဓာတ္တို႔ကို ေကာင္းစြာသိျမင္ခဲ့သည္။ သိျမင္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္လည္း အလုပ္သေဘာအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေလးစားသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္အတူသြား အတူလာျဖင့္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ တဦးႏွင့္တဦးခင္မင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ဒိထက္ မပိုခဲ့ပါ။ ဒါနဲ႕ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၏လူ မဟုတ္ရပါ။ အမွန္မွာကြၽန္ေတာ္ သည္ဘယ္သူ၏ လူမွမဟုတ္ခဲ့။ တပ္အတြင္းရွိ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳထားသူတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း အျပင္ သံုးေလးဦးမွ်သာရွိသည္။ ထိုပုဂြိဳလ္တို႔အားလံုးအား ကြၽန္ေတာ္သည္ ေလးစားသည္။ အခ်ဳိမွာမူပုဂြိဳလ္စြဲအရ ပိုမို၍ ခင္မင္သည္။သို႔ရာတြင္ကြၽန္ေတာ့္တြင္ ဆရာမရွိ။ မည္သူ႕ကိုမွ်လည္း ဆရာမေမြးခဲ့။ ထိုသို႔ဆရာေမြးရန္လည္း အေၾကာင္း မရွိ။ ညာခ်င္၊ ခိုခ်င္၊ ကပ္ခ်င္၊ အခြင့္အေရးယူလိုခ်င္သူတို႔သာလွ်င္ ဆရာေမြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဒါေတြကိုေတာ့ ထားပါေတာ့။ ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း ေျဖရွင္းရန္မလိုပါ။ေျဖရွင္းရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၏ စကားဆံုးလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္က----“ဒါျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္နည္းနည္း ျပန္ေျပာပါရေစ။”

“ေျပာပါ။”သူ၏မ်က္ႏွာသည္ျပံဳးလ်က္ပင္ “ဒါေပမဲ့ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္ေျပာတာေတြကိုေတာ့ အသိအမွတ္မျပဳဘူးေနာ္”---တဲ့။

ကြၽန္ေတာ္သည္အားပါးတရ ရယ္ေမာလိုက္မိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္အား စြဲခ်က္တင္တုန္းကေတာ့ စစ္ရာထူးခန္႔အတြင္းဝန္ေရွ႔႕တြင္ တရားဝင္အျဖစ္ စဲြခ်က္တင္ခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္က ေျဖရွင္းပါရေစဆိုေတာ့ တရားမဝင္ဘူးတဲ့။ ရွိပါေစေတာ့၊ ကြၽန္ေတာ္အဖို႔လည္္း အထူးတလည္ ေျပာစရာမရွိပါ။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့မိသေရြ႕တို႔ကို ဝန္ခံလိုက္ပါသည္။ ေတာင္းပန္လိုက္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္မေျပာခဲ့ရေသာ အပိုစကားတို႔ကိုမူ ျငင္းဆိုခဲ့ရသည္။...... ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္၊ “ဘဝမုန္တိုင္းထန္ေလၿပီ” စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဴစာေပ။ ႏွာ-၃၇၈-၃၈ဝ)

ဒီအခန္းရဲ႕ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေတြကို-ကြၽန္မ နည္းနည္း ရွင္းျပပါရေစ။

၁၉၅၂ခုႏွစ္မွာဖဆပလက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ျငိမ္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အေနာက္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို စစ္ဖက္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ သြားေရာက္ရာမွာ ေဖေဖကဒုအဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္ ပါသြားပါတယ္။ ေဖေဖတို႔ လန္ဒန္ေရာက္ ခ်ိန္မွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္ကလည္း လန္ဒန္က ဗမာသံ႐ံုးမွာ စစ္သံမွဴးအျဖစ္ေရာက္စပါပဲ။ အိမ္အဆင္သင့္ မဌားရ ေသးတာေၾကာင့္ ေဖေဖတို႔အုပ္ တည္းေနတဲ့ ေဟာ္တယ္မွာ ဝင္ ခဏ ေနရပါတယ္။ အဲဒီကာလက အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ျဖစ္ဟန္ရွိပါတယ္။ ေဖေဖလည္းဒီကိစၥေတြ ဘာမွသိဟန္မတူပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဖေဖတို႔အုပ္ထဲမွာက-ဆိုရွယ္လစ္ တပ္မွဴး မ်ား ပါပါတယ္။ ေဖေဖကေျပာျပဖူးတဲ့ အေၾကာင္းအရာတခ်ဳိ႕ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေဖေဖဘယ္သြားသြား-ဘာလုပ္လုပ္ သူတို႔အုပ္(ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုကိုဆိုလို)ကလူတေယာက္ကို ကပ္ထည့္ထားတာခ်ည္းပဲတဲ့။ အခုဒီအုပ္ထဲမွာလည္း ဗိုလ္မွဴး ႀကီးတင္ေမာင္က နံမည္အတိအက်ေဖာ္မေရးေပမယ့္ ေဖေဖကေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုး(ေနာင္မဆလေခတ္ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီး)ကို သူ႔အေၾကာင္းသတင္းေပးအျဖစ္ သူ႕စာအုပ္(ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတၱိ-ႏွာ-၁၉၉)မွာ ေဖာ္ထုတ္ေရးသား ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

၁၉၅၅ခုႏွစ္-ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္-ဗမာျပည္ျပန္ရခါနီးမွာ အဂၤလန္ေဆးကုဖို႔ေရာက္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ဗမာျပည္ ျပန္ေရာက္ရင္ ျပည္မွာရွိတဲ့-တပ္မဟာကို ကိုင္ရမယ္လို႔ေျပာလိုက္တာပါ။ တပ္မဟာမွဴးအျဖစ္ရာထူးတိုးမယ္ေပါ့။

ဒါေပမဲ့-ရန္ကုန္-စစ္ရာထူးခန္႔အတြင္းဝန္(ဗိုလ္စန္းယု)ဆီေရာက္ေတာ့ ျမစ္ႀကီးနားရွိ ကယားတပ္ရင္းကို တပ္ရင္းမွဴး အျဖစ္အျမန္သြားဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကိုယ္တိုင္က တပ္မဟာမွဴးအျဖစ္ျပည္သြားရမယ္လို႔ေျပာထားတာျဖစ္ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္က ေစာဒကတက္ေတာ့တာေပါ့။ ဒီေတာ့ဗိုလ္စန္းယုကအပါး။ (ဒါ့ေၾကာင့္လည္းဗိုလ္ေနဝင္းကိုယ္ခြဲ အျဖစ္ သမၼတျဖစ္တာ)။ ဒါဆို-ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႔လိုက္ပါလားဆိုၿပီး ခ်ိန္းေပးၿပီး အဲဒီေန႔ကအျဖစ္အပ်က္ကို အထက္ပါအတိုင္းဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္က ျပန္ေရးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာေလးမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္ရဲ႕(မထိတထိ)ေရးသားခ်က္ေလးတခုကို ေဖၚျပလိုက္ပါရေစ။

“----ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။(ယခု-ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကြၽန္ေတာ္ကဲ့သို႔ပင္အထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။)”-----တဲ့။(အထက္ပါစာအုပ္ႏွာ-၃၇၇)။

ေၾသာ္….ကာလဝိဘက္ေနာက္ပိုးတက္တာမ်ား-ေနာင္ဘဝေတာင္မကူးလိုက္ရရွာဘူး။
..............................

ဒီဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္စာအုပ္္ရဲ႕ဇာတ္ရွိန္အျမင့္ဆံုးအခန္း (climax) ကေတာ့----(အထက္ပါစာအုပ္ ႏွာ၅ဝဝ-၅ဝ၇)။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး၁၉၆၁ခုေဖေဖာ္ဝါရီလပထမပတ္အတြင္း-ဗိုလ္ေနဝင္းက တပ္မဟာမွဴးမ်ားညီလာခံကိုစစ္႐ံုးခ်ဳပ္မွာေခၚယူက်င္းပၿပီး အားလံုးကို(လက္နက္္ပါလာရင္ အပ္ပါလို႔ဆိုၿပီးမွ) ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိမ္းေမာင္းဆူပူ ပါတယ္။ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ တခုၿပီးတခု တင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ဘက္မလိုက္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားပါလ်က္-တည္ျမဲဘက္လိုက္မႈလည္းပါတယ္။ တပ္အတြင္းေရးေတြလည္း ပါတယ္--တဲ့။ တကယ္ေတာ့ တရားလိုနဲ႔ တရားသူႀကီးက တေယာက္တည္းျဖစ္ေနၿပီး-စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကလည္း ဘာမွေျဖရွင္းခြင့္မရွိတဲ့-ဗိုလ္ေနဝင္းတေယာက္တည္း ႀကဲခ်င္တိုင္း ႀကဲေနတဲ့ပြဲ။ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ အာဏာရွင္ျပယုဂ္ကို အလြန္႔ကိုရသေျမာက္စြာ-အသက္ဝင္စြာေရးသားထားတဲ့ အခန္းပါ။

တနည္းေျပာရရင္ေတာ့-စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သေႏၡြတည္ခန္းပါ။

“ထြက္ၾက၊ အခုထြက္ၾက၊”-ထြက္ရမည့္သူေတြ၏ နာမည္တို႔ကိုတစ္ဦးစီေခၚ၍ တပ္မေတာ္မွႏုတ္ထြက္ၾကရန္အမိန္႔
ေပးလ်က္ရွိေနပါၿပီ။

“ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေၾကာင့္ ယေန႔မွအစျပဳ၍ တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါမည့္ အေၾကာင္းေလးစားစြာျဖင့္”---ၿပိီးေတာ့ တပ္မွဴးႀကီးမ်ား လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ရပါသည္---တဲ့။

ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္ကေတာ့-ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕အထင္အျမင္လႊဲမွားမႈကိုခံရတာ။ ျပန္ေျဖရွင္းဖို႔အ
ခြင့္အေရးလည္းမရခဲ့ေတာ့။-ရွိ-ပါ-ေစ-ေတာ့။----တဲ့။

သူကသာ-ကိုယ့္အျပစ္ႏွင့္ကိုယ္(တကယ္လည္းေရြးေကာက္ပြဲမွာ တည္ျမဲဘက္ပင္းခဲ့မိတာပါ)ရွိပါေစေတာ့- လို႔သေဘာ ထားၿပီး- ေအးေအးေဆးေဆးျခံစိုက္စားေတာ့မယ္-ဆိုၿပီးေတာင္ႀကီးတက္-ညိႇဳးညိႇဳးငယ္ငယ္ ႏွိမ္ႏွိမ္ခ်ခ်ေနေနေပမယ့္ စစ္အာဏာ ရွင္ရဲ႕ မ်က္မာန္ရွခံရသူအေနနဲ႔ ဒုကၡေတြတမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး မဆံုးႏိုင္ေအာင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ စစ္ခံု႐ံုးဖြဲ႕ၿပီးတပ္တြင္းရွိစဥ္က ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာ စစ္ေဆးအျပစ္ေပးခဲ့တာေတြ၊ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ဖို႔ၾကံစည္ခံခဲ့ရတာေတြ ေနာက္ဆံုး ၁၉၆၂ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရတာေတြ-စံုေနပါတယ္။ ဒါေတာင္ ဒီကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတၱိစာအုပ္ႀကီးဟာ-အဲဒီအဖမ္းခံလိုက္ရတဲ့အခန္းမွာဆံုးသြားေပလို႔ပဲ။

အဲဒီေနာက္ဆံုးခန္းမ်ားကေတာ့-စိတ္ထိခိုက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့- ေဖေဖကေတာ့-အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ကိို ဒီလိုနိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

-----တကယ္ေတာ့ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထု၏ “အသံမထြက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္”သာျဖစ္ခဲ့ပါ ေတာ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဗမာျပည္သူမ်ားက စစ္တပ္ကိုပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖယ္ခ် လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“-----သန္႔ရွင္းအစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ထိုလူထု၏ တည္ျမဲဆန္႔က်င္ေရးလိႈင္းကိုစီးၿပီး တပ္မ ေတာ္ထဲမွ-‘မိမိ၏ဘက္မလိုက္ေရးညႊန္ၾကားခ်က္ကိုမလိုက္နာ’ ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း တည္ျမဲဘက္က ပင္း ေပးခဲ့သည့္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားကို ထုတ္ပယ္ျပစ္ လိုက္ပါသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ တကယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူ႕အားၿပိဳင္ဆိုင္ ႏိုင္သည့္ စစ္ဘက္ဝါခ်င္း မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ေနသည့္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားကို သူ႔ရာထူးလံုျခံဳေရးအတြက္ ဖယ္ရွားရန္သာ ျဖစ္ပါသည္” ......

----- ဤနည္းျဖင့္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ မိမိအားတင္ေပးခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထု၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ေသာ ဆရာရင္းတည္ျမဲမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲလိုက္ပါေတာ့သည္။ တပ္တြင္းတြင္လည္း တစံုတရာ ၾသဇာရွိေနသည့္ ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးမ်ားကိုလည္း ဖယ္ထုတ္လိုက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ဤလုပ္ရပ္သည္ သူ႕ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ေတာ့ အလြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္လုပ္ရပ္တခု ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာလည္း သူ႕အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရအျမင္ေကာင္းမြန္ေစၿပီးစစ္တပ္တြင္းမွလည္း သူ႕အားယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည့္ တပ္မွဴးအခ်ဳိကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ႏိုင္ပါသည္။----တဲ့။ (ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတၱိ-ႏွာ၂၅၄)။

ဗမာျပည္ႀကီး စိန္ေခၚမွႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဳေတြ႔႕ေနရတဲ့ အခုလိုအခ်ိန္အခါမွာ-အဓိကနဲ႔အႀကီးဆံုးအခက္ဆံုးျဖစ္တဲ့စိန္ ေခၚမႈႀကီး(စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္-ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတိုက္ဖ်က္ေရး) ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစေရးအတြက္ ဒီေဆာင္းပါးကိုေရးပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကို ေဖေဖရဲ႕ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ေလးတရပ္နဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

----“ကေန႔ တိုင္းျပည္ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ဒုကၡအဖံုဖံုဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ျမစ္ဖ်ားခံတာပါ။ ဒီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒုကၡေတြ သယ္လာ႐ံုမက တပ္မေတာ္သားေတြအေပၚမွာလည္း ဒုကၡေတြက်ေရာက္ေစပါတယ္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လက္တဆုပ္စာ လူတစုေလးသာ ခ်မ္းသာေနတာပါ။ ဒါေတာင္ တစ္သက္လံုး စံစားသြားရတာမဟုတ္ ပါဘူး။ ေရွ႕ကသြားၾကျပီျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဘဝဇာတ္သိမ္းကိုပဲၾကည့္ပါ”----

၈-၉-၂ဝဝ၇--ဒီဗီြဘီႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း။ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ--သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴး။
(ေနရီရီစာေပ)- -ႏွာ ၁၇၉)။

ဗမာျပည္သူအေပါင္း(တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါ)စနစ္ဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွလြတ္ေျမာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့-ဖြံ႕ၿဖိဳးသာယာတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးဆီသို႔ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္း---- ဆႏၵျပဳလ်က္။

လွေက်ာ္ေဇာ
၃-၁ဝ-၂ဝ၁၇။

မွတ္ခ်က္
၁။ ၂ဝ၁၇-ေအာက္တိုဘာ (၁ဝ) ရက္္ေန႔မွာက်ေရာက္မဲ့ ေဖေဖကြယ္လြန္ျခင္း (၅) ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေရး သားပါတယ္။

၂။ အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္။ အတြဲ (၂)။ အမွတ္ (၁ဝ) မွ။

Comments