လွေက်ာ္ေဇာ- စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕သားေကာင္မ်ား

ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၅)။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕သားေကာင္မ်ား
လွေက်ာ္ေဇာ
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၇ 

  “..... ခင္ဗ်ားတို႔ေတြထဲက သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပည္သူေတြ ပိုသတ္ႏိုင္မယ္ထင္ တဲ့လူတခ်ဳိ႕ကို ရာထူးႀကီးေတြႏွင့္ လာဘ္ထိုးခဲ့တယ္။ ဒီလိုႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ကေန ဗိုလ္မွဴးႀကီးေတြအထိ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတိုးေပးဖို႔ဝန္မေလးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ထပ္သတ္ဖို႔ ေနာက္လူကိုတင္ေပးဖို႔ ေရွ႕လူကိုကန္ထုတ္ဖို႔ လည္း ဝန္မေလးဘူး။ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပည္သူေတြကိုသတ္ဖို႔ လက္ရြံ႕တဲ့မ်ိဳး ခ်စ္ေတြ အစဥ္အလာရွိခဲ့တဲ့ေလးစားျခင္းခံရတဲ့ တပ္မွဴးတပ္သားေတြကို ေတာ့ တဦးၿပီးတဦး ကန္ထုတ္တယ္မဟုတ္လား။

ဒါေတြေၾကာင့္ ရာထူးႀကီးတဲ့လူေတြလည္း စိတ္တထင့္ထင့္ေနရတဲ့ဘဝ မဟုတ္လား”
.......  (၁၁-၈-၁၉၇၆။ တိုင္းျပည္သို႔ တင္ျပခ်က္။)
(ဆိုင္းစုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႔။ ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတၱိေပါင္းခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၊ ယဥ္မ်ိဳး စာေပ၊ ႏွာ--၃၂၂)

“....ထိုအခ်ိန္ကာလ(၁၉၅၆) ခုႏွစ္သည္ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားက တပ္တြင္းတပ္ျပင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေရး အႀကီး အက်ယ္ႀကိဳးစားေနမႈ အရွိန္ရေနခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။ သူတို႔သည္ ျပင္ပအႏၱရာယ္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျဖဴ တိုက္ေရးထက္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုသာ အေလးေပး အျပဳတ္တိုက္ခ်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ျပည္သူလူထုႏိုးၾကားၿပီး ေတာင္းဆိုလြန္း၍သာ (တဖက္ကလည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေဖာ္ထုတ္ ဖြင့္ခ်ေန၍သာ) တ႐ုတ္ျဖဴတိုက္ေရးကိုလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားအရွိန္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ၾသဇာႀကီး လာမႈကိုလည္း သူတို႔စိုးရိမ္ေနၾကသည္။....
“..... တပ္တြင္းမွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဆန္႔က်င္သည့္ တပ္မွဴးမ်ားလည္းရွိရာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္း စည္း႐ံုး မိၿပီး သူတို႔ဆိုရွယ္လစ္မ်ားကို အာခံေခါင္းမာလာၾကမွာလည္း စိုးရိမ္ၾကသည္။ အဓိကမွာ ဆိုရွယ္လစ္မ်ား အေနႏွင့္တိုင္းျပည္ကို ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ ျခယ္္လွယ္လိုၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္ကို ပထမဆံုးသူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ အုပ္စီးႏိုင္ဖို႔ရာ မွာ ဆူးေျငာင့္ ခလုတ္ျဖစ္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖယ္ရွားျပစ္ဖို႔လိုေပသည္” ......(အထက္ပါစာအုပ္-ႏွာ၂၄၄)

                    --------------------------------------------

အထက္ပါစာစုမ်ားဟာ ေဖေဖေရးသားခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲက တပ္မေတာ္တြင္း အေျခအေနမ်ား ကို တစိတ္တပိုင္းေဖာ္ျပေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖ ျပည္ပကေန ဒီစာစုေတြေရးသား စဥ္က ျပည္တြင္းမွာဖိ
ႏွိပ္မႈအလြန္ျပင္းထန္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေလေတာ့ တခ်ိဳ႕သူမ်ားထိခိုက္မွာ စိုးရတာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ နံမည္ေဖာ္မေရးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကာယကံရွင္မ်ား ကြယ္လြန္ကုန္ၿပီျဖစ္ လို႔ ေဖေဖ မျပည့္မစံု(သို႔မဟုတ္) ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းေလာက္သာ ေရးႏိုင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို (ယခု ေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာတဲ့အခ်က္အလက္မ်ား ပါေပါင္းစပ္ၿပီး) ကၽြန္မျဖည့္စြက္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။

ေဖေဖကိုယ္တိုင္လည္း အဲသလို ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းေလာက္ ေရးရတာကို ဘဝင္က်ဟန္မရွိပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ေဖေဖက .. တခ်ိဳ႕အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကၽြန္မတို႔သားသမီးမ်ားအပါအ၀င္ သူ႔အနီးအနားမွာ အလုပ္လုပ္ဖူး သူ ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႕ကို အျပည့္အစံုေျပာေျပာျပတတ္ပါတယ္။

....ဒီလိုေျပာဆိုေရးသားတဲ့အခါတိုင္း ေဖေဖရင္ထဲ ေပၚေပၚလာတတ္တဲ့-ေဖေဖေရာင္းရင္း ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ..တပ္တြင္းမွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဆန္႔က်င္သူမ်ားလည္းရွိရာ..ဆိုတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ ေဖေဖဆိုလိုခ်င္သူမ်ားဟာ ေဖေဖနဲ႔ဗမာ့တပ္မေတာ္ အျမဳေတဘဝကစလို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္အတူတြဲ တိုက္ ခဲ့ခိုက္ခဲ့တဲ့ တပ္မွဴးႀကီး ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးၾကည္ေမာင္(ေနာက္ပိုင္း NLD-ဦးၾကည္ေမာင္)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္ (စာေရးဆရာ ျမတ္ထန္) စသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။( သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး တပ္မေတာ္မွ ျဖဳတ္-ထုတ္ခံရၿပီး မဆလေခတ္မွာ ေထာင္တန္းလည္း က်ခံခဲ႔ရပါတယ္။)

ဒီေနရာမွာ အခုေခတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ မ်က္စိလည္စရာျဖစ္တဲ့ .."ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ" ဆိုတဲ့အသံုးကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ''ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္'' အဖြဲ႔မွာ စကတည္းက-တို႔ မာ အဖြဲ႔အစည္းက အုပ္စု(၂)ဖြဲ႔ (သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဴိင္းအုပ္စုနဲ႔ -သခင္ဗစိန္-သခင္ထြန္းအုပ္-အုပ္စု) နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဂိုဏ္းဂနစိတ္ကင္းစင္တဲ့သခင္ေအာင္ဆန္း (ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အမည္မတြင္ေသး။ သာမန္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တဦးသာျဖစ္ေသး)ရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တညီတညြတ္တည္း တစိတ္ တဝမ္းတည္း "ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္" ဆိုတဲ့ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ စည္းလံုးညီ ညြတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၁၉၄၂ ခုေနာက္ပိုင္း-ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီတပ္မေတာ္အျဖစ္ ထူေထာင္ ေရးအတြက္ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္(ဘီ-ဒီ-ေအ) ကိုတည္ေထာင္ရာမွာ ပညာတတ္အမ်ားအျပား ဝင္လာဖို႔ စည္းရံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေနာင္ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ (ဆိုရွယ္လစ္ပါတီလို႔လည္း ေခၚပါ တယ္။) ကို ဦးစီး ၾကမယ့္သူမ်ား (ဥပမာ-ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး ၊ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္) ပါလာၾကပါတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးသြားၿပီးေနာက္ အာဏာရလာတဲ့ ဖဆပလ လက္ယာဂိုဏ္းနဲ႔ အဲဒီအုပ္စုကေပါင္းမိသြားပါ တယ္။ အဲဒ္ီသူေတြကို တပ္တြင္းဆိုရွယ္လစ္မ်ားလို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ အဲဒီ့သူမ်ားအေၾကာင္းကို ကၽြန္မ ဆို ရွယ္လစ္တပ္မွဴးမ်ားဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါး ေရးဖူးၿပီးပါၿပီ။ 
(ကၽြန္မဆက္၍ ေရးခ်င္ေသာ ေဖေဖ့အေၾကာင္းမ်ား။ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္အတြဲ(၁)။ ၿဖိဳးေမာက္သာ စာေပ။ ႏွာ-၁၁၉-၁၄၄)။

ဒီလိုနဲ႔ ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္း ဂိုဏ္းအုပ္စုေတြ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ၁၉၄၈-ျပည္တြင္းစစ္စတင္ေတာ့-ဗမာ့ တပ္မေတာ္တြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေတာခိုကုန္ၾကပါတယ္။ ဒီတင္-ဆိုရွယ္လစ္မ်ား တန္ခိုးထြားလာၿပီး-တပ္မေတာ္ တြင္း ထိပ္တန္းေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား (အထူးသျဖင့္-စစ္ရံုးခ်ဳပ္ War-Office မွာ) ကို သူတို႔ အုပ္စီးမိသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ၊ သူတို႔ပါတီထဲ မဝင္သူမ်ားကို ဖဲၾကဥ္လာၾကပါတယ္။ 
တကိုယ္ရည္ေကာင္းစားႀကီးပြားခ်င္သူ မ်ားကလည္း  သူတို႔ပတ္လည္ ၀ိုင္းေနခဲ့ေလေတာ့ အလြယ္ တကူ အစားထိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ထဲမွာ ေနာက္အုပ္စုတစု ရွိပါေသးတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ကိုလည္းမႀကိဳက္-ဆိုရွယ္လစ္ေနာက္လည္း မလိုက္၊ အေျခခံမ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္နဲ႔ အေနမွန္မွန္ေန-ေနၾကသူမ်ားပါ။ တိုက္ေရးခိုက္ေရးမွာလည္း နံမည္ ရထားသူမ်ားလည္းျဖစ္ေတာ့ စစ္ေရးအျမင္သန္ၾကၿပီး ဘာစစ္မွထိထိေရာက္ေရာက္မတိုက္ခဲ့ၾကဘဲ ႏိုင္ငံ ေရးအရ ေနရာေတြဝင္ယူလာၾကသူမ်ားကိုလည္း သိပ္ၾကည့္ရသူမ်ားမဟုတ္႐ံုမက၊ အဲဒီလူေတြကို ဘယ္ ေတာ့မွ လည္း ခခယယလုပ္သူမ်ားမဟုတ္ၾကပါဘူး။

ဒီ့အျပင္ သူတို႔ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ အဲဒီတပ္မွဴးႀကီးမ်ားကို ၾကည့္မရတဲ့အခ်က္တရပ္္ကလည္း ရွိေနပါတယ္။
ဒါကေတာ့ ဗမာျပည္ႀကီးလြတ္လပ္ေရးမရခင္ကာလ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး(ရခိုင္မူဂ်ာဟစ္အေရးအခင္း) ကအစ
ေနာက္ပိုင္းေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္အက်ပ္အတည္းမ်ား (၁၉၄၉-၅၀-ေကအင္ဒီအိုအေရးအခင္း.. အင္း စိန္တိုက္ပြဲ)အလယ္၊ တိုင္းတပါးက်ဴးေက်ာ္မႈအဆံုး (၁၉၅၄-၅၅-တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈ)စတဲ့ တိုက္ပြဲႀကီး မ်ားမွာ... ေဖေဖနဲ႔ ပူးတြဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ေဖေဖအေပၚမွာလည္း အလြန္ေလးစား ခင္မင္ခဲ့ၾကသူ မ်ား ျဖစ္ၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

[မွတ္ခ်က္။ ။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ၿမိဳင္ရဲ႕ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳ ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုခ်က္မ်ား။(Burma Debate)။
ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္လြင္ (NLDဦးလြင္ရဲ႕)- မ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္မွ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ဘ၀သို႔(RFA ထုတ္လႊင့္ ခ်က္။)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တင္ဦး(NLD ဦးတင္ဦး) ရဲ႕ VOA-တပ္မွဴးတပ္သားေျပာစကားက႑။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း တင္ေမာင္(ျမတ္ထန္)ရဲ႕ တိုင္းျပည္ကႏုႏု မုန္တိုင္းကထန္ထန္ စာအုပ္ ..စတာမ်ားကို ၾကည့္ပါ။]

အဲဒီကာလက ေဖေဖရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ အတူတြဲ တာဝန္ေတြထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ တပ္မွဴးမ်ား ရဲ႕ေဖေဖ့အေပၚထားရွိတဲ့ေလးစားခ်စ္ခင္မႈေတြကိုေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။

    ဒါ့အျပင္ အခုကၽြန္မေနာက္ဆံုးရရွိလာတဲ့စာအုပ္ကိုဖတ္မိတဲ့အခါ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းတရပ္ ေဖေဖ့ အေပၚေလးစားသမႈ ျပဳသူမ်ားအေပၚ ဘယ္လိုဂိုဏ္းဂဏစိတ္ထားခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္သြားပါ တယ္။
ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္ရဲ႕...ဘ၀မုန္တိုင္းထန္ေလၿပီ( ဘဝသမင္လည္ျပန္)-(စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳစာေပ) စာအုပ္ပါ။

စာအုပ္ရဲ႕အမွာစာမွာ ဒီလိုေရးထားပါတယ္။
“...စာေရးသူမကြယ္လြန္မီ ေရးသားၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ခ်ယ္ရီမဂြဇင္းတြင္ လဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ရာမွ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီး ေနာက္ လံုးခ်င္းအျဖစ္လည္း ထုတ္ေဝခြင့္မရခဲ့ဘဲ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း (Newly News)ဂ်ာနယ္တြင္မွ အခန္းဆက္ျပန္ လည္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္စာမူကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ တေပါင္းတည္း ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္” ... တဲ့။

 ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္၏ ကိုယ္တိုင္ေရး ဘဝတစိတ္တေဒသ ျဖစ္ရပ္မွန္မွတ္တမ္းရွည္ႀကီးလို႔ ဆို ထားၿပီး...တႀကိမ္တခါမွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳရေသးေသာ ဘ၀ထုပၸတ္စာတအုပ္လို႔လည္း ဆိုထားပါ တယ္။
  
ဗိုလ္မွႈးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္ဟာ (ဂ်ပန္ေခတ္)မဂၤလာဒံုစစ္တကၠသိုလ္ပထမပတ္ဆင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ဘုရင့္ စစ္တကၠသိုလ္ဆင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၁- ခုႏွစ္တပ္မေတာ္မွပင္စင္ယူၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး စာေပအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးသားလာတာပါ။

တပ္တြင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို “ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္” ဆိုတဲ့ ကေလာင္အမည္နဲ႔ေရးခဲ့ၿပီး၊ ရသ ဝတၱဳ စာေပမ်ားကိုေတာ့ “ျမတ္ထန္”ဆိုတဲ့ကေလာင္အမည္နဲ႔ေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။ စာေပဗိမာန္ဆုေတာင္ ရဖူးပါတယ္။

အခုေနာက္ဆံုးထုတ္လိုက္တဲ့စာအုပ္မွာေတာ့ သူအရင္ကေရးခဲ့တဲ့စာအုပ္မ်ားထဲက အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္း ေတြ ျပန္ပါတာေတြရွိေပမယ့္ အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ပထမဆံုး ထုတ္ေဖာ္ေရးသားထား ဟန္ ရွိပါတယ္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ရဲ႕အတြင္းေရးေတြ အေတာ္ပါပါတယ္။ ဒါေတြ မႁခြင္းမခ်န္ေရးသြားတဲ့ အတြက္ စာေရးမွတ္တမ္းတင္သြားသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္ကို ေက်းဇူးတင္သင့္ပါတယ္။

မ်ိဳးခ်စ္ေက်ာင္းသားငယ္ေလးတေယာက္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္း ဝင္ ေရာက္ၿပီး အ႐ိုးေက်ေက် အရည္ခန္းခန္း တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ တပ္တြင္းအာဏာမက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အထူး သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုမက္လာၾကတဲ့အခါ ဘာကိုမွမေထာက္ထားေတာ့ဘဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွာၿပီး ဘယ္လိုေဘး ဖယ္ခံလိုက္ရတယ္...ဆိုတာကို(ပါးပါးေလးတို႔ၿပီး) အလြန္ရသ ေျမာက္စြာ ေရးသားေဖာ္က်ဴးထားမွႈ ဟာ လက္ရွိတပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ေရာ၊ ဗမာျပည္ႀကီး တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ႀကီး ျဖစ္တဲ့ တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနသူမ်ား အတြက္ေရာ အလြန္႔ကို သံေဝဂရစရာ၊ ေလ့လာစရာ၊ သင္ခန္းစာယူစရာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီအထဲကမွ အထက္မွာ ကၽြန္မေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ကို သက္ေသျပတဲ့အေနနဲ႔ ေအာက္ပါ “အခန္းကေလး”ကို ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

      “....ေနာက္တေန႔ စစ္ရာထူးခန္႔အတြင္းဝန္၏႐ံုးခန္း၌ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔ရသည္။ သူသည္ ေဖာ္ေရြ ၿပံဳးရႊင္စြာပင္ ႏႈတ္ဆက္သည္။ ဘိလပ္ရွိ႐ံုးအေၾကာင္းစသည္တို႔ကို ေခတၱေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္မွ သူ၏အိတ္အတြင္းက ဒိုင္ယာရီကဲ့သို႔စာအုပ္ကေလးတအုပ္ကိုထုတ္၍ဖြင့္ကာ စာမ်က္ႏွာတခုကို ၾကည့္ သည္။ ကၽြန္ေတာ္အားေျပာရန္ အခ်က္အလက္တို႔ကို ေရးမွတ္ထားဟန္တူပါသည္။

     “ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္ တာ၀န္ဝတၱရားေဆာင္ရြက္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး။ အားလံုး ေက်နပ္ပါ တယ္။ အစစလည္း အင္မတန္အဆင္ေျပပါတယ္။ ေက်ပြန္တယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ပတ္သက္ လို႔လည္း အင္မတန္သန္႔ရွင္းတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ အလုပ္သေဘာနဲ႔ကေတာ့ အား လံုးေကာင္းပါတယ္။ တခုပဲ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာစရာရွိတယ္။ အဲဒါက ခင္ဗ်ားဟာ တပ္တြင္းညီညြတ္မႈန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ ထိခိုက္ေစတဲ့ စကားနည္းနည္းပါးပါး ေျပာခဲ့တယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္... ခင္ဗ်ားဘိလပ္ ေရာက္ခါစက ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာနဲ႔ ေျပာတာေတြ မေကာင္းဘူး”။ 

သူသည္ ထိုစြဲခ်က္ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ေျပာျပေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တခ်ိန္လံုးျပံဳး၍ နားေထာင္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူစြပ္စြဲေသာ အျခင္း အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိတ္သို႔ျပန္လည္ စဥ္းစားေနခဲ့မိပါသည္။ ဘာေတြမ်ားေျပာခဲ့မိသလဲ၊ သတိရပါၿပီ။ ဟုတ္ပါသည္။ တစိတ္တေဒသေတာ့ မွန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ဘိလပ္ေရာက္ခါစေရာက္တဲ့ညမွာပဲ ထင္သည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာအခန္းတြင္စုေဝး၍ စကားစျမည္ ေျပာေနခဲ့ၾကသည္။ အျခားအရာရွိႏွစ္ဦးသံုးဦးလည္း ပါသည္။
ဟိုအေၾကာင္း ဒီအေၾကာင္းေတြေျပာရင္းမွ တပ္တြင္းကိစၥမ်ားသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ထိုသို႔ တပ္အတြင္းေရးေတြ ေျပာၾကရင္း ေဝဖန္ ခ်က္အခ်ိဳ႕ပါရွိလာပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ဘာေတြေဝဖန္မိခဲ့သည္ ကိုပင္ေမ့ေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ အခ်င္းခ်င္းေတြ႔လွ်င္ ဒီလိုပဲ ေျပာတတ္ဆိုတတ္၊ ေဝဖန္စရာရွိတာေတြ ေဝဖန္တတ္ၾကသည္။ ထူးဆန္းေသာကိစၥမဟုတ္ပါ။ ေတြ႔တုန္းေျပာၾကၿပီး လူခ်င္းခြဲလွ်င္ ေမ့ၾကစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ေတာ့ ေမ့ခဲ့ပါၿပီ။

သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္စိတ္မေကာင္းေသာအခ်က္တခုေတာ့ ေပၚလြင္ ပါသည္။ ထိုစကားဝိုင္းအတြင္းမွ ပုဂြိဳလ္တဦးဦးသည္ ေစတနာျဖင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ သို႔မဟုတ္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ ေကာင္း ျဖစ္ပါမည္။ ထိုညက ေျပာခဲ့ၾကေသာစကားတို႔ကုိ ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးအား ျပန္လည္ေျပာျပ တိုင္တန္းခဲ့သည္။ အဲဒီအတြက္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စိတ္မေကာာင္းျဖစ္မိသည္။ ထိုသို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျခင္းမွာ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ ၾကမႈေၾကာင့္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ထိုပုဂြိဳလ္ည့ံဖ်င္းျပဳမူခ်က္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္တြင္း၌ ျဖစ္ရေလဟုသာ မွတ္တမ္းတင္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုသူသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တြက္ဆလို႔ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ရွိပါေစ ေတာ့။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရာဇဝင္၊ ထိုစြပ္စြဲခ်က္၏ ေနာက္ကြယ္မွ ဇာတ္လမ္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကြက္ေက်ာ္ ေတြးမိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က တပ္တြင္း၌ ကိုယ့္အုပ္စုကေလးႏွင့္ကိုယ္္လိုလို ရွိခဲ့ၾကသည္။ သူကေတာ့ ဘယ္သူ႔လူ၊ သူကေတာ့ ဘယ္ဝါ့လူ ဟူ၍ ေျပာတတ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း ထိုသို႔ပင္ ေျပာၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေျပာလည္းေျပာၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို”ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၏ လူ” ဟုတခ်ိဳ႕က ထင္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ စစ္ဆင္ေရးတို႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၏လက္ေအာက္တြင္ မ်ားစြာအမႈထမ္းခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာေနခဲ့ရသည္။ ဒီလိုေနခဲ့ရလို႔ သူ၏စြမ္းရည္သတၱိ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ စိတ္ရင္းစိတ္ဓာတ္တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိျမင္ခဲ့သည္။ သိျမင္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္လည္း အလုပ္သေဘာအား ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေလးစားသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အတူသြားအတူလာျဖင့္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ တဦး ႏွင့္ တဦးခင္မင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ဒိထက္ မပိုခဲ့ပါ။ ဒါနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၏လူ မဟုတ္ရပါ။

အမွန္မွာကၽြန္ေတာ္သည္ဘယ္သူ၏လူမွ မဟုတ္ခဲ့။ တပ္အတြင္းရွိ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိ အမွတ္ျပဳထားသူတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအျပင္ သံုးေလးဦးမွ်သာရွိသည္။ ထိုပုဂြိဳလ္တို႔အားလံုးအား ကၽြန္ေတာ္သည္ ေလးစားသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ ပုဂြိဳလ္စြဲအရ ပိုမို၍ ခင္မင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ဆရာမရွိ။ မည္သူ႔ကိုမွ်လည္း ဆရာမေမြးခဲ့။ ထိုသို႔ဆရာေမြးရန္လည္း အေၾကာင္းမရွိ။ ညာခ်င္၊ ခိုခ်င္၊ ကပ္ခ်င္၊ အခြင့္အေရး ယူလိုခ်င္သူတို႔သာလွ်င္ ဆရာေမြးၾကမည္ျဖစ္ သည္။

ဒါေတြကိုေတာ့ ထားပါေတာ့။ ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း ေျဖရွင္းရန္မလိုပါ။ ေျဖရွင္းရန္လည္း မရည္ရြယ္ပါ။

     ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၏စကားဆံုးလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္က ..“ဒါျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္နည္းနည္း ျပန္ေျပာပါရေစ ”
     “ေျပာပါ” သူ၏မ်က္ႏွာသည္ျပံဳးလ်က္ပင္ “ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္ေျပာတာေတြကိုေတာ့ အသိ အမွတ္မျပဳဘူးေနာ္” ...တဲ့။

ကၽြန္ေတာ္သည္အားပါးတရ ရယ္ေမာလိုက္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အား စြဲခ်က္တင္တုန္းကေတာ့ စစ္ရာထူး ခန္႔ အတြင္းဝန္ေရွ႕တြင္ တရားဝင္အျဖစ္ စဲြခ်က္တင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္က ေျဖရွင္းပါရေစဆိုေတာ့ တရား မဝင္ဘူးတဲ့။ ရွိပါေစေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္အဖို႔လည္္း အထူးတလည္ ေျပာစရာမရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့မိသေရြ႕တို႔ကို ဝန္ခံလိုက္ပါသည္။ ေတာင္းပန္လိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မေျပာခဲ့ရေသာ အပိုစကားတို႔ကိုမူ ျငင္းဆိုခဲ့ရသည္။
.... (ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတင္ေမာင္၊ “ဘဝမုန္တိုင္းထန္ေလၿပီ” စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဴ စာေပ။ ႏွာ-၃၇၈-၃၈၀)

       ဒီအခန္းရဲ႕ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေတြကို ကၽြန္မ နည္းနည္း ရွင္းျပပါရေစ။

    ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာဖဆပလက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အေနာက္ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားကို စစ္ဖက္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔အျဖစ္ သြားေရာက္ရာမွာ ေဖေဖကဒုအဖြဲ႔မွဴးအျဖစ္ ပါသြားပါ တယ္။ ေဖေဖတို႔ လန္ဒန္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္ကလည္း လန္ဒန္ကဗမာသံ႐ံုးမွာ စစ္သံမွဴး အျဖစ္ေရာက္စပါပဲ။

အိမ္အဆင္သင့္ မဌားရေသးတာေၾကာင့္ ေဖေဖတို႔အုပ္တည္းေနတဲ့ ေဟာ္တယ္မွာ ဝင္ ခဏ ေနရပါတယ္။ အဲဒီ ကာလက အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ဟန္ရွိပါတယ္။ ေဖေဖလည္း ဒီကိစၥေတြ ဘာမွသိဟန္မတူပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဖေဖတို႔ အုပ္ထဲမွာက ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးမ်ား ပါပါတယ္။ ေဖေဖကေျပာျပဖူးတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိပါတယ္။
ေဖေဖဘယ္သြားသြား ဘာလုပ္လုပ္ သူတို႔အုပ္(ဆိုရွယ္လစ္ အုပ္စုကို ဆိုလို)ကလူတေယာက္ကို ကပ္ထည့္ထားတာခ်ည္း ပဲတဲ့။ အခုဒီအုပ္ထဲမွာလည္း ဗိုလ္မွဴး ႀကီးတင္ေမာင္က နံမည္ အတိအက်ေဖာ္မေရးေပမယ့္ ေဖေဖကေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စိုး(ေနာင္ မဆလေခတ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး)ကို သူ႔ အေၾကာင္း သတင္းေပးအျဖစ္ သူ႔စာအုပ္ (ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပြတၱိ-ႏွာ-၁၉၉)မွာ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားထားတာ ေတြ႔ရပါ တယ္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္ ဗမာျပည္ျပန္ရခါနီးမွာ အဂၤလန္ ေဆးကုဖို႔ေရာက္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ဗမာျပည္ ျပန္ ေရာက္ရင္ ျပည္မွာရွိတဲ့တပ္မဟာကို ကိုင္ရမယ္လို႔ေျပာလိုက္ တာပါ။ တပ္မဟာမွဴးအျဖစ္ ရာထူးတိုးမယ္ေပါ့။

ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္ စစ္ရာထူးခန္႔အတြင္းဝန္(ဗိုလ္စန္းယု)ဆီေရာက္ေတာ့ ျမစ္ႀကီးနားရွိ ကယားတပ္ရင္းကို တပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ အျမန္သြားဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကိုယ္တိုင္က တပ္မဟာမွဴးအျဖစ္ျပည္သြားရ မယ္လို႔ေျပာထား တာျဖစ္ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္က ေစာဒကတက္ေတာ့တာေပါ့။ ဒီေတာ့ ဗိုလ္စန္းယုက အပါး။

(ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ေနဝင္းကိုယ္ခြဲအျဖစ္ သမၼတျဖစ္တာ)။ ဒါဆို ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႔လိုက္ပါ လားဆိုၿပီး ခ်ိန္းေပးၿပီး အဲဒီေန႔ကအျဖစ္အပ်က္ကို အထက္ပါအတိုင္းဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္က ျပန္ေရးထား တာျဖစ္ပါတယ္။

     ဒီေနရာေလးမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္ရဲ႕(မထိတထိ)ေရးသားခ်က္ေလးတခုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါရေစ။

     “ ....ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ (ယခု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သို႔ပင္အထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။)”.... တဲ့။ (အထက္ပါ စာအုပ္ႏွာ-၃၇၇)။

     ေၾသာ္….ကာလ၀ိဘက္ေနာက္ပိုးတက္တာမ်ား ေနာင္ဘဝေတာင္ မကူးလိုက္ရရွာဘူး။
         --------------------------------

ဒီဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္စာအုပ္္ရဲ႕ဇာတ္ရွိန္အျမင့္ဆံုးအခန္း(climax) ကေတာ့ ..... 
(အထက္ပါစာအုပ္ ႏွာ ၅၀၀-၅၀၇)။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး၁၉၆၁ ခုေဖေဖာ္၀ါရီလပထမပတ္အတြင္း ဗိုလ္ေနဝင္းက တပ္မဟာမွဴးမ်ား ညီလာခံကိုစစ္႐ံုးခ်ဳပ္မွာေခၚယူက်င္းပၿပီး အားလံုးကို(လက္နက္္ပါလာရင္ အပ္ပါလို႔ဆိုၿပီးမွ) ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ ႀကိမ္းေမာင္းဆူပူပါတယ္။ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ တခုၿပီးတခု တင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ဘက္ မလိုက္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားပါလ်က္ တည္ျမဲဘက္လိုက္မႈလည္းပါတယ္။ တပ္အတြင္းေရးေတြလည္း ပါတယ္ ..... တဲ့။

တကယ္ေတာ့ တရားလိုနဲ႔ တရားသူႀကီးက တေယာက္တည္းျဖစ္ေနၿပီး စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကလည္း ဘာမွေျဖ ရွင္းခြင့္မရွိတဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းတေယာက္တည္း ႀကဲခ်င္တိုင္း ႀကဲေနတဲ့ပြဲ။ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ အာဏာရွင္ျပယုဂ္ကို အလြန္႔ကို ရသေျမာက္စြာ အသက္ဝင္စြာေရးသားထားတဲ့ အခန္းပါ။

တနည္းေျပာရရင္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သေႏၡြတည္ခန္းပါ။
     “ထြက္ၾက၊ အခုထြက္ၾက၊” ထြက္ရမည့္သူေတြ၏ နာမည္တို႔ကိုတဦးစီေခၚ၍ တပ္မေတာ္မွႏုတ္ထြက္ၾက ရန္ အမိန္႔ေပးလ်က္ရွိေနပါၿပီ။
      “ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေၾကာင့္ ယေန႔မွအစျပဳ၍ တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါမည့္အေၾကာင္း
ေလးစားစြာျဖင့္”..... ၿပိီးေတာ့ တပ္မွဴးႀကီးမ်ား လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ရပါသည္..... တဲ့။

ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္ကေတာ့ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕အထင္အျမင္လႊဲမွားမႈကိုခံရတာ။ ျပန္ေျဖရွင္းဖို႔အခြင့္အေရးလည္းမရခဲ့ေတာ့။ ရွိ-ပါ-ေစ-ေတာ့..... တဲ့။
      သူကသာ ကိုယ့္အျပစ္ႏွင့္ကိုယ္(တကယ္လည္းေရြးေကာက္ပြဲမွာ တည္ျမဲဘက္ ပင္းခဲ့မိတာပါ) ရွိပါေစေတာ့လို႔သေဘာထားၿပီး ေအးေအးေဆးေဆးျခံစိုက္စားေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ေတာင္ႀကီးတက္ ညိႇဳးညိႇဳး ငယ္ငယ္ ႏွိမ္ႏွိမ္ခ်ခ်ေနေနေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ မ်က္မာန္ရွခံရသူအေနနဲ႔ ဒုကၡေတြတမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး မဆံုးႏိုင္ေအာင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ စစ္ခံု႐ံုးဖြဲ႔ၿပီး တပ္တြင္းရွိစဥ္က ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျပစ္မရွိ အျပစ္ရွာ စစ္ေဆးအျပစ္ေပးခဲ့တာေတြ၊ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ဖို႔ၾကံစည္ခံခဲ့ရတာေတြ ေနာက္ဆံုး ၁၉၆၂ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရတာေတြ စံုေနပါတယ္။ ဒါေတာင္ ဒီကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတၱိစာအုပ္ႀကီးဟာ အဲဒီအဖမ္းခံလိုက္ရတဲ့အခန္းမွာဆံုးသြားေပလို႔ပဲ။

အဲဒီေနာက္ဆံုးခန္းမ်ားကေတာ့ စိတ္ထိခိုက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေဖေဖကေတာ့ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ကိို ဒီလိုနိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါတယ္။
..... တကယ္ေတာ့ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထု၏ “အသံမထြက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္” သာ ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗမာျပည္သူမ်ားက စစ္တပ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖယ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

..... သန္႔ရွင္းအစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ထိုလူထု၏ တည္ျမဲဆန္႔က်င္ေရးလိႈင္းကို စီးၿပီး တပ္မေတာ္ထဲမွ မိမိ၏ဘက္မလိုက္ေရးညႊန္ၾကားခ်က္ကိုမလိုက္နာ’ ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း တည္ျမဲဘက္က ပင္း ေပးခဲ့သည့္တပ္မွဴးႀကီးမ်ားကို ထုတ္ပယ္ပစ္လိုက္ပါသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္း၏တကယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူ႔အားၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ စစ္ဘက္ဝါခ်င္း မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ေနသည့္တပ္မွဴးႀကီးမ်ားကို သူ႔ရာထူးလံုျခံဳေရးအတြက္ ဖယ္ရွားရန္သာ ျဖစ္ပါသည္.....

..... ဤနည္းျဖင့္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ မိမိအားတင္ေပးခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထု၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းခံလိုက္ရၿပီ ျဖစ္ ေသာ ဆရာရင္းတည္ျမဲမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲလိုက္ပါေတာ့သည္။ တပ္တြင္းတြင္လည္း တစံုတရာၾသဇာရွိေန သည့္ ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးမ်ားကိုလည္း ဖယ္ထုတ္လိုက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ဤလုပ္ရပ္သည္ သူ႔ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ေတာ့ အလြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္လုပ္ရပ္တခု ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ 

ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာလည္း သူ႔အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရအျမင္ေကာင္းမြန္ေစၿပီးစစ္တပ္တြင္းမွလည္း သူ႔အားယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိသည့္တပ္မွဴးအခ်ိဳ႕ကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ႏိုင္ပါသည္။..... တဲ့။
(ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတၱိ-ႏွာ၂၅၄)။

       ဗမာျပည္ႀကီး စိန္ေခၚမွႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဳေတြ႔႕ေနရတဲ့ အခုလိုအခ်ိန္အခါမွာ အဓိကနဲ႔အႀကီးဆံုးအခက္ဆံုး ျဖစ္တဲ့စိန္ေခၚမႈႀကီး(စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတိုက္ဖ်က္ေရး) ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစေရးအတြက္ ဒီေဆာင္းပါးကိုေရးပါတယ္။

        ဒီေဆာင္းပါးကို ေဖေဖရဲ႕ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ေလးတရပ္နဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 
..... “ကေန႔ တိုင္းျပည္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဒုကၡအဖံုဖံုဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ျမစ္ဖ်ားခံတာပါ။ 
ဒီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒုကၡေတြ သယ္လာ႐ံုမက တပ္မေတာ္သားေတြအေပၚမွာ လည္း ဒုကၡေတြက်ေရာက္ေစပါတယ္။
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လက္တဆုပ္စာ လူတစုေလးသာ ခ်မ္းသာေနတာပါ။ ဒါေတာင္ တသက္လံုး စံစားသြားရတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ေရွ႕ကသြားၾကၿပီျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဘဝဇာတ္သိမ္းကိုပဲၾကည့္ပါ”.....
 ၈-၉-၂၀၀၇--ဒီဗီြဘီႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း။(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ..... သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး။ (ေနရီရီစာေပ)- -ႏွာ၁၇၉)။
      ဗမာျပည္သူအေပါင္း(တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါ) စနစ္ဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွလြတ္ေျမာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဖြ႔ံၿဖိဳးသာယာတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးဆီသို႔ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္း..... ဆႏၵျပဳလ်က္။

လွေက်ာ္ေဇာ
၃-၁၀-၂၀၁၇။
မွတ္ခ်က္။ ။
      ၁။ ၂၀၁၇-ေအာက္တိုဘာ (၁၀)ရက္္ေန႔မွာက်ေရာက္မဲ့ ေဖေဖကြယ္လြန္ျခင္း(၅)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔-အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ေရးသားပါတယ္။
    ၂။ အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္။ အတြဲ(၂)။အမွတ္(၁၀) မွ။

Comments