ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● အဲ့ဒါ လက္နက္မႈ ... ဖမ္း .. ဖမ္း ...


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● အဲ့ဒါ လက္နက္မႈ ... ဖမ္း .. ဖမ္း ...
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇

Comments