စုိးေနလင္း ● ထမ္းပိုးနဲ႔ လွည္းထုပ္ ကဗ်ာ

● ထမ္းပိုးနဲ႔ လွည္းထုပ္ ကဗ်ာ
(မိုးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇

ေပ်ာ္ဖုိ႔ခက္ခဲလြန္စိတ္နဲ႔ ေနထြက္ ေနဝင္ ေနထိုင္လႈပ္ရွား
ေျပးစရာ သြားစရာေျမမရွိ  လွည့္မၾကည့္ပဲထားပစ္လိုက္ဖုိ႔ဆိုေတာ့လည္း
ခဲဲေလသမွ် ျဖစ္ခဲ့ရသူေတြထဲ ဆင္းရဲမြဲေတမႈစိုးရိမ္ေရမွတ္ျပ
ငါးပြက္ရာ ရွာၾကသူတို႔ သတင္းေလြ႕ေလြ႕
ဂ ငယ္ေကြ႕ ဆိုင္းဘုတ္တို႔ခ်ည္းသာ
ေႁမြပူရာ ကင္းေမွာင့္ေနၾက။
အစမေကာင္းေပမယ့္ အေႏွာင္းေသခ်ာလို ခ်င္စိတ္ျပင္းျပ
ခြာခ်လိုက္တဲ့ အေရခြံမ်ားရဲ႕ ေသြးညႇီနံ႔တို႔ လွ်မ္းလွ်မ္းထ
ကမ္းမျမင္ လမ္းမျပင္ ေရတြင္းဝမွာ
ေကာင္းကင္ဟာ စပ္ဖာရာ အထပ္ထပ္။
ရတတ္သမွ် ဝါးၿမိဳလိုတဲ့ အစြယ္ေဖြးေဖြးေတြၾကား
ႏွစ္ပါးသြား ကႀကိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဟိတ္ဟန္ထုတ္
ေသြးအစုပ္ခံၿပီး ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကတဲ့ဇာတ္လမ္းမွာ
ကိုယ့္ဇာတ္ေကာင္ ကိုယ္မႏုိင္တဲ့ စင္စီးခမ်ာ
အလာမေကာင္းသေလာက္ အခါေႏွာင္းလည္း ေရာက္ခဲ့ျပန္ေပါ့။
ေဟာ့ဟို ေတာင္စြယ္မွာ… ။      ။

Comments