ကုိေပြး ● ေတာပန္း


ကုိေပြး ● ေတာပန္း
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၇

ပန္းထက္လွေနလဲ  ပန္းမွမဟုတ္တာ
ေထာပတ္သီးလို စိမ္းစိမ္းဆိမ့္ဆိမ့္ေလး
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ျငိမ္းဖို႔မလိုတ့ဲမီးလား
အရသာက သိမ္းထားတ့ဲရာဘာခင္းထဲမွာ
ဓားနဲ႔  ခပ္နက္နက္ျခစ္မွ  စီးက်လာပါတယ္

ေနၾကာေတြလို ေသခ်ာခ်င္လို႔
ေသနတ္မွာ မ်က္ေတာင္တပ္ထားတယ္
မလႈပ္နဲ႔ မခတ္နဲ႔

သတ္ျပစ္ဖို႔ လိုအပ္တ့ဲအခါ
ပစ္သတ္လိုက္ၾကသလုိ
ေတာပန္းေတြ ၿမိဳ႕ေရာက္တ့ဲအခါ
အယူမွားသူရဲ႕ အိမ္ဦးခန္းမွာ
က်ည္ခြံေတြက ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္။  ။

ကိုေပြး

Comments