ျမင့္ေအာင္သန္႔ ● ျမစ္တို႔ေကာက္ေကြ႔ပါေစ

 ျမင့္ေအာင္သန္႔ ● ျမစ္တို႔ေကာက္ေကြ႔ပါေစ
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇

ကိုယ့္အေၾကာင္းျပန္ေျပာင္းေျပာရ
ေအာင္လည္း '(၈၈) ကိုခ်စ္တယ္' ကလြဲၿပီး
ဘာမွ်ဖြယ္ဖြယ္ရာရာမ႐ွိ။

တဒဂၤေတြနဲ႔ ေနသားမက်ခဲ့ေတာ့
ဘဝဟာ ထင္တာထက္ပိုၿပီး
႐ွည္လ်ားသြားတယ္။

ေတာင္တက္သမားရဲ႕
ေျခေထာက္မ်ိဳး မပိုင္ဆိုင္ေတာ့ေပမယ့္
လွမ္းေနဆဲပါ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ
အာလယမျပတ္သေရြ႕
ကြၽမ္းေနဦးမည္ တျမည့္ျမည့္
ျမစ္တို႔ေကာက္ေကြ႔ပါေစ။

Comments