ကာတြန္း ေနလင္းေအာင္ (မန္း) ● ကြၽဲေတာ့ ကြၽဲပဲ ... ဒါေပမယ့္ ကြၽဲ

ကာတြန္း ေနလင္းေအာင္ (မန္း) ● ကြၽဲေတာ့ ကြၽဲပဲ ... ဒါေပမယ့္ ကြၽဲ
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇

Comments