အာဂမြဏ္း ● နာရီ

အာဂမြဏ္း ● နာရီ
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၇

လူဟာ
ေျခေထာက္တပ္ထားတဲ့
နာရီတစ္လံုးျဖစ္တယ္။

၂၄ နာရီမွာ
တစ္ပတ္လည္တဲ့
ကမာၻဆိုတဲ့
နာရီတစ္လံုးေပၚမွာ
ေနထိုင္ၾကတယ္။

တစ္မိနစ္မွာ
အႀကိမ္ ၆၀ကေန
အႀကိမ္ ၁၀၀အထိ ခုန္တဲ့
ႏွလံုးသားဆိုတဲ့
နာရီတစ္လံုးကို
ဘယ္ဘက္ရင္အံုထဲမွာ
ထည့္ထားၾကတယ္။

အခ်ိန္မတူညီၾကတာနဲ႔ဘဲ
နာရီေတြဟာ
ရန္ပဲြေတြ
စစ္ပဲြေတြျဖစ္ၾကတယ္။

နာရီေတြဟာ
နာရီမွန္းမသိလို႔
အခ်ိန္ေတြကို
ေမး ေမး ေနၾကတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့
နာရီေတြဟာ
သတ္မွတ္ထားတဲ့
နာရီမွာပဲ
နာရီပ်က္သြားၾကေတာ့တယ္။ ။

အာဂမြဏ္း

Comments