ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသခံအမ်ားအျပား အိမ္သာေဆာက္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေန


ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသခံအမ်ားအျပား အိမ္သာေဆာက္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေန
ဇာနည္ဝင္း/Myanmar Now (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇


ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရေသာ မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာျမင္ကြင္းတစ္ခု (ဓာတ္ပံု - ဇာနည္ဝင္း/Myanmar Now)

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ေနအိမ္ အမ်ားအျပားတြင္ အိမ္သာ မရိွၾကသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက ထိပ္ဆံုးမွ ပါဝင္ေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ေနအိမ္တြင္ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္ထားသူ ေဒၚစိန္ဝင္းျဖဴက အိမ္သာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရိွႏိုင္သည္ကို နားလည္လက္ခံသည့္ ေဒသခံအေရအတြက္ အနည္းငယ္ တိုးပြားသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎၏ ဝန္းက်င္တြင္ အိမ္သာတည္ေဆာက္ၿပီး အသံုးျပဳေနသူ မ်ားျပားေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းမိသားစုတစ္ခုတြင္ ေငြရွာႏိုင္သူ နည္းပါးသျဖင့္ အိမ္သာ မရိွျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ေနအိမ္ၿခံဝန္းအတြင္း အိမ္သာတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေဒသခံအမ်ားအျပားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္စြန္႔လိုပါက လူသူကင္းရွင္းသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ေျဖရွင္းတတ္ၾကသည္။

ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ၆ တန္းအထိ ပညာသင္ဖူးသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက အိမ္သာ၏ ေကာင္းက်ဳိးကို ပိုမို သိရိွလာသည္မွာ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ေဖးကိစၥအတြက္ ယခင္နည္းလမ္းေဟာင္းကိုသာ ေန႔စဥ္ က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

"အိမ္သာသြားရင္ ေခ်ာင္းနားပဲ သြားတယ္၊ ေန႔ခင္းဘက္က်ေတာ့ သြားရတာ အခက္အခဲ ရိွတာေပါ့။ ေဘးအိမ္ေတြကေတာ့ အိမ္သာ ရိွတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဆီသြားၿပီး အိမ္သာ မသံုးပါ(ဘူး)" ဟု အသက္ ၃ဝ ဝန္းက်င္ရိွၿပီျဖစ္သည့္ ထုိအမ်ဳိးသမီးက ေျပာသည္။

အိမ္သာတစ္လံုး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကး ရရိွရန္ အခ်ိန္ယူၿပီး စုေဆာင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း စုေဆာင္းေငြကို အိမ္သာေဆာက္ျခင္းထက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳလိုေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေနအိမ္ၿခံဝန္းအတြင္း အိမ္သာတည္ေဆာက္ေရးမွာ မေလးရွားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ခင္ပြန္းသည္၏ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနသည္ဟု သူက ဆိုသည္။

တစ္သိန္းေက်ာ္ ဟူေသာ ေငြပမာဏကို အသံုးျပဳ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ခင္ပြန္းသည္ကိုယ္တိုင္ ေနအိမ္တြင္ ရိွေနမွ ျဖစ္မည္ဟု သူက ေျပာသည္။ အျခားေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားနည္းသူ ထိုအမ်ဳိးသမီးကလည္း ခင္ပြန္းသည္ကို မိသားစု၏ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသူျဖစ္သည္။

ကူညီေရးအဖဲြ႔

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေျမပံု၊ ေပါက္ေတာ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရရွည္စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အစာအာဟာရျပည့္ဝေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈတိုးတက္ေရး စသည့္ ဖံြ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တက္လမ္းစီမံကိန္းသည္ အိမ္သာတည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ား အေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ရိွသည္။ ႏိုင္ငံတကာကူညီေရးအဖဲြ႔တခ်ဳိ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တက္လမ္းစီမံကိန္းတြင္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအသိပညာေပးသင္တန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ စီမံကိန္းကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင္႔ စားနပ္္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ (LIFT) က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည္။

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚစိန္မ်တင္သည္ တက္လမ္း၏အကူအညီျဖင့္ ေနအိမ္ၿခံဝန္းအတြင္း လံုၿခဳံၿပီး ေလဝင္ေလထြက္ရိွသည့္ အိမ္သာတစ္လံုး တည္ေဆာက္ထားသူျဖစ္သည္။

"တြင္းတူးတာ ေလးငါးရက္ၾကာတယ္။ ေခြ နဲ႔ အဖံုး၊ တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ပစၥည္း အကုန္လံုးကို ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ၁ လ ေက်ာ္ အတြင္း (ဝယ္ယူ) ရရိွပါတယ္" ဟု ေဒၚစိန္မ်တင္က ေျပာသည္။

အေပါ့အပါးသြားရန္ အိမ္သာမသံုးဘဲ ၿခဳံတိုးၾကသူတို႔၏ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမွာ အိမ္သာသည္ အနံ႔ဆိုးထြက္သည့္ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနအိမ္အနီး မရိွသင့္ဟူေသာ အယူအဆ ျဖစ္သည္။

ေဒၚစိန္မ်တင္ကမူ ယင္လံုအိမ္သာျဖစ္ပါက အနံ႔အသက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။

"အနံ႔ကိစၥရွင္းဖို႔အတြက္ အနံ႔ထိန္းႏိုင္တဲ့ ပိုးသတ္ေဆးတို႔၊ ေရနံဆီတို႔ အသံုးျပဳရပါတယ္။ (ရြာမွာ) အိမ္သာမသံုးတဲ့သူေတြက အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ ပိုက္ဆံသိပ္မတတ္ႏိုင္လို႔ မသံုးသူ ရိွသလို သံုးေနၾကမဟုတ္လို႔ မသံုးခ်င္သူလည္း ရိွပါတယ္" ဟု အိမ္သာတစ္လံုး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ က်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္ အသံုးျပဳခဲ့သူ ႀကိမ္ေခ်ာင္းရြာမွ ေဒၚစိန္မ်တင္က ေျပာသည္။

ႀကိမ္ေခ်ာင္းတစ္ဖက္ကမ္း ေမလြန္းေက်းရြာမွ က်န္းမာေရးမွဴး ဦးဘိုေမာင္တင္က ေဒသခံတခ်ဳိ႕တြင္ အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို မီွခိုလြန္းသည့္သဘာဝ ရိွေနသည္ဟု ေျပာသည္။ ကိုယ္ပိုင္အိမ္သာတည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း ကူညီေရးအဖဲြ႔က အစ အဆံုး အခမဲ့ တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေပးေစလိုသူ အမ်ားအျပား ရိွေနသည္ဟု ဆိုသည္။

"အဖဲြ႔အစည္းေတြက ေပးတယ္၊ ေပးတဲ့ဟာကို သူတို႔ ေစာင့္ေနၾကတယ္" ဟု ဦးဘိုေမာင္တင္က ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ရြာသို႔ ေရာက္လာေသာ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးဌာနတြင္မူ ေက်းလက္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေငြေၾကး အကန္႔အသတ္ ရိွေနသည္ဟု ဆိုသည္။

"ဘတ္ဂ်က္ေတြ လိုတာေပါ့၊ က်န္းမာေရးဌာနက လူပဲရိွတယ္၊ ဘာမွ လုပ္လို႔ မရဘူး" ဟု ေမလြန္းေက်းရြာ၊ က်န္းမာေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ကမၻာ့အိမ္သာေန႔

ၿခဳံတိုး မစင္စြန္႔သည့္ အေလ့အထသည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္းမရိွသည့္ မစင္ကို ယင္နားရာမွ ေရာဂါပိုး ပ်ံ႕ပြားေစၿပီး ေရာဂါထူေျပာေစေၾကာင္းကို တက္လမ္း အပါအဝင္ ကူညီေရးအဖဲြ႔အစည္းတခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသတခ်ဳိ႕တြင္ ပညာေပးေနၿပီး အိမ္သာ အသံုးျပဳရန္ တုိက္တြန္းလ်က္ရိွသည္။

အိမ္သာအသံုးျပဳမႈနည္းပါးသည့္ေနရာမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔ကို လံုၿခဳံသည့္အိမ္သာေဆာက္လုပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား သင္ၾကား ျပသျခင္း၊ စရိတ္နည္းပါးသည့္ အိမ္သာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အိမ္သာ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔တခ်ဳိ႕က ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

အိမ္သာအသံုးျပဳႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက တျခားႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ သန္း ၇,ဝဝဝ ေက်ာ္ရိွရာ ဟာလာဟင္းလင္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္စြန္႔သူ အေရအတြက္မွာ သန္း ၁,ဝဝဝ ဝန္းက်င္ ရိွေနသည္။ ထိုအေျခအေနကို သတိျပဳမိၾကေစေရးအတြက္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူတိုင္း အိမ္သာသံုးႏိုင္ေရး ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖဲြ႔က ႏွစ္စဥ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ကုိ ကမၻာ့အိမ္သာေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ တက္လမ္းစီမံကိန္းေဒသတြင္ အိမ္သာအစား ၿခဳံတိုး၊ ေတာတိုးသည့္ အေလ့အထကို ဆက္ၿပီး ဆုပ္ကိုင္ထားေၾကာင္း ရြာသူရြာသား ၆၉% က ေျပာဆိုထားၾကၿပီး ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္း အမ်ားအျပား ရိွၾကသည္ဟု တက္လမ္း အစီအစဥ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Jennifer M Macintyre က ရွင္းျပသည္။

"တက္လမ္းအဖဲြ႔က အိမ္သာေတြကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအတိုင္း ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္၊ ရြာသားေတြကို အိမ္သာေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ေရတြင္းေရကန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းတို႔နဲ႔ မီတာ ၃ဝ အကြာအေဝး အနည္းဆံုး ရိွရမယ္၊ အိမ္သာက်င္းက တစ္မီတာခဲြ နက္ရမယ္ဆိုၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ထားတယ္" ဟု Jennifer M Macintyre က ေျပာသည္။

ေဒသတြင္းျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းနဖူးေပၚ အိမ္သာေဆာက္လုပ္ အသံုးျပဳျခင္းကိုမူ တက္လမ္းအဖဲြ႔က အားေပးျခင္းမရိွဟု ဆိုသည္။

"ျမစ္ေခ်ာင္းေတြထဲ အညစ္အေၾကးစြန္႔တာဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္တယ္၊ ေရကေန ကူးစက္တဲ့ ေရာဂါ ျပန္႔ပြားေစတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း တက္လမ္း ဝန္ထမ္းေတြက ေဒသခံေတြနဲ႔ အစည္းအေဝးလုပ္တဲ့အခါမွာ အၿမဲတမ္း ေဆြးေႏြး ပို႔ခ်ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Jennifer က ေျပာသည္။

Comments