ေက်ာ္ႏိုင္ - စည္ပင္ဥပေဒ (အၾကံျပဳခ်က္ - ၂ ၏ ဒုတိယပိုင္း)


ေက်ာ္ႏိုင္ - စည္ပင္ဥပေဒ (အၾကံျပဳခ်က္ - ၂ ၏ ဒုတိယပိုင္း)
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၇

မေန႔ကရပ္ခဲ့တဲ့ စည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းထဲက ပုဒ္မ ၁၅၁, ၁၅၂, ၁၅၃, ၁၅၄ နဲ႔ ၁၅၅ တို႔ကို ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ေအာက္က ဓါတ္ပံု)

အဲ့ဒီပုဒ္မေတြကို ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ပုဒ္မ ၂၇ (ဂ)  နဲ႔ ပုဒ္မ ၅၇  ေတြနဲ႔ပါ ယွဥ္တြဲ ရွင္းျပသြားပါ့မယ္။


ပုဒ္မ ၂၇ (ဂ) အရ YCDC ဟာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြဲ႕ပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဘို႔အတြက္ City Land Corporation ဆိုတာမ်ိဳး၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဘို႔အတြက္ City General Corporation ဆိုၿပီးေပါ့။


ပုဒ္မ ၅၇ အရ ေကာ္မတီ (YCDC) ကို အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံဘို႔ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္သလည္းဆိုေတာ့ ေစာေစာက ဖြဲ႕ထားတဲ့ City Land Corporation က လုပ္မယ္။ စည္ပင္မွာ ေျမငွားဂရန္ေလွ်ာက္မယ္။ အိမ္ယာေတြေဆာက္မယ္။ ျပည္သူကို ေရာင္းမယ္ သို႔မဟုတ္ ငွားမယ္။ အဲ့ဒီလိုလုပ္ဘို႔ ေငြရင္းေငြႏွီးေတာ့လိုတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေငြရင္း ေငြႏွီး ဘဏၰာေငြရွာေဖြခြင့္ကိုလည္း ပုဒ္မ ၅၇ က ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဘဏ္ေတြကေငြေခ်းတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္တနည္းနဲ႔လည္း ေငြရင္းရွာႏိုင္တယ္။ ဘယ္လိုရွာမလည္းဆိုတာ ေနာက္မွာဆက္လာပါ့မယ္။

ပုဒ္မ ၁၅၁ မွာ ေကာ္မတီ (YCDC) ဟာ အေဆာက္အအံု၊ လမ္းတံတား၊ ပန္းျခံ စတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ အသစ္ေဆာက္ဘို႔၊ ျပဳျပင္မြန္းမံဘို႔ စီမံကိန္းအသစ္ေတြေရးဆြဲၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီစည္ပင္ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး အကြက္ေစ့တဲ့မူၾကမ္းပါ။ အခုလို စီမံကိန္းအသစ္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္တာဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေနနဲ႔ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ပါလို႔ ေျပာႏိုင္ေပမယ့္ ပုဒ္မ ၂၇ (ဂ) နဲ႔ ပုဒ္မ ၅၇ ေတြအရ အဲ့ဒီစီမံကိန္းအသစ္ေတြဟာ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီေလးေတြအတြက္မဟုတ္ဘဲ စည္ပင္ကပိုင္တဲ့ ကုမၸဏီကိုဘဲ လုပ္ခြင့္ေပးမွာလားလို႔ သံသယ ျဖစ္စရာပါ။ အဲ့ဒီလိုသံသယကင္းဘို႔အတြက္ ပုဒ္မ ၂၇ (ဂ) နဲ႔ ပုဒ္မ ၅၇ တို႔ကို ျဖဳတ္ျပစ္ရပါမယ္။ အဲ့ဒီပုဒ္မေတြကို ျဖဳတ္ျပစ္လိုက္ရင္ေတာ့ ပုဒ္မ ၁၅၁ ဟာ ဒီအတိုင္းဆက္ထားလို႔ရပါတယ္။

ပုဒ္မ ၁၅၂ မွာ YCDC ဟာ စည္ပင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ သံုးမယ့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ဘို႔ ဓါတ္ခြဲ စစ္ေဆးတာ၊ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ သုေသသန လုပ္တာေတြကို စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္လို႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒီပုဒ္မဟာ ပုဒ္မ ၂၇ (ဂ) အရ ဖြဲ႕ထားတဲ့ City Genaral Corporation အတြက္ အလုပ္လုပ္ဘို႔ ဂြင္ဖန္တီးေပးထားတဲ့ ပုဒ္မ လို႔ျမင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ဓါတ္ခြဲခန္းေတြ ရွိရပါမယ္၊ ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြကို လုပ္ခြင့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ စည္ပင္ကပိုင္တဲ့ ကုမၸဏီးကဘဲလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တရားမွ်တမႈ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ပုဒ္မ ၁၅၂ ကို အခုလိုျပင္ဘို႔ အၾကံေပးလိုပါတယ္။

"ေကာ္မတီသည္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ဘိလပ္ေျမ၊ ကြန္ကရစ္၊ ကတၱရာ၊ သံေခ်ာင္း၊ အုပ္ခဲ၊ ေက်ာက္၊ သဲ၊ ေျမ၊ ပိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သတၱဳျပားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သတၱဳေခ်ာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လွ်ပ္စစ္ဝိုင္ယာႀကိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ နည္းဥပေဒတြင္ ထပ္မံျပဌာန္းမည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဓါတ္ခြဲခန္း(မ်ား) မွ လက္မွတ္ပူးတြဲပါရွိမွသာ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သယ္ပို႔ခြင့္ျပဳရမည္။"

ပုဒ္မ ၁၅၃ အရ စည္ပင္ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ခ်င္ရင္ လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ပုဒ္မ ၅၇ အရ ဘဏၰာေငြရင္း ရွာမယ္ဆိုတာ တိုင္ကြန္းေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ၿပီး ရွာမွာပါ။

စည္ပင္ကလုပ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြက ႀကီးတယ္ဆိုေတာ့ လိုအပ္တဲ့ေငြရင္းရွိတာကလည္း ခ႐ိုနီေတြ၊ တိုင္ကြန္းေတြဘဲကိုး။ ျပည္သူကို အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေရာင္းၿပီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ေထာင္မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွာ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စည္ပင္က စီးပြားေရးလုပ္မယ္ဆိုတာကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ မျဖစ္သင့္လို႔ပါ။

ပုဒ္မ ၁၅၃ ဟာ ျဖဳတ္ျပစ္ရမယ့္ ပုဒ္မျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၁၅၄ အရ စည္ပင္ဟာ သူ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ မူလ ကန္ထ႐ိုက္စည္းမ်ဥ္းပါ ပစၥည္းေတြကို လုပ္ငန္းခြင္မွာ အခ်ိန္မီမရႏိုင္ဘူးဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာေဒသက ရရာေဒသထြက္ပစၥည္းေတြကို ေစ်းနႈန္းကြာဟမႈ မရွိရင္ ဝယ္သံုးႏိုင္တယ္လို႔ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဥပမာေပးရရင္ ကန္ထ႐ိုက္ထဲမွာပါတဲ့ စံခ်ိန္စံၫြန္းအရ ထိုင္းႏိုင္ငံလုပ္ ဘိလပ္ေျမကို သံုးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံလုပ္ဘိလပ္ေျမကို လုပ္ငန္းခြင္ဆီ အခ်ိန္မီပို႔ဘို႔ အခက္အခဲရွိရင္ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းခြင္နဲ႔နီးတဲ့ ေဒသထြက္ ဘိလပ္ေျမနဲ႔ အစားထိုးသံုးဆြဲႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါ။ အဲ့ဒီလို အစားထိုးသံုးဆြဲတဲ့အတြက္ ပိုက္ဆံေတာင္ နဲနဲအပိုေတာင္းလို႔ ရပါေသးတယ္တဲ့။

ပုဒ္မ ၁၅၄ ကို အခုလိုျပင္ဘို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။

"ေကာ္မတီသည္ စည္ပင္၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက မူလကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအတိုင္း အသံုးျပဳေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆးေနရမည္။ မူလကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပစၥည္း မရရွိႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ကန္ထ႐ိုက္တာက စာခ်ဳပ္ပါ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းအား အစားထိုးသံုးစြဲခြင့္ေတာင္းခံလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕ (consultant) ၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ အစားထိုးသံုးစြဲေသာပစၥည္းသည္ စာခ်ဳပ္ပါ စံခ်ိန္စံၫႊန္းထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာပစၥည္းျဖစ္ေစကာမူ ကန္ထ႐ိုက္တာအား အပိုေငြေတာင္းခံခြင့္မျပဳရ။"

ပုဒ္မ ၁၅၅ အရ စည္ပင္ဟာ သူ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အရည္အေသြးနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ကို စစ္ေဆးဘို႔အတြက္ (စည္ပင္ဝန္ထမ္း) အင္ဂ်င္နီယာေတြနဲ႔ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ေတာ္ပါေပတယ္ စည္ပင္ရယ္ေပါ့။

ပုဒ္မ ၁၅၅ ကို အခုလို ျပင္ဆင္ဘို႔ အၾကံျပဳပါတယ္။

"ေကာ္မတီသည္ မိမိစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္စံခိ်န္စံၫႊန္းအတိုင္း သင့္ေတာ္ေသာခန္႔မွန္းေခ်တန္ဘိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကတည္းက အတိုင္ပင္ခံဗိသုကာအဖြဲ႕အစည္း၊ အတိုင္ပင္ခံ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ အဖြဲ႕အစည္း၊ အတိုင္ပင္ခံ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ အဖြဲ႕အစည္း၊ အတိုင္ပင္ခံ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။"

ပုဒ္မ ၂၇ (ဂ)၊ ပုဒ္မ (၅၇)၊ ပုဒ္မ ၁၅၁၊ ၁၅၂၊ ၁၅၃၊ ၁၅၄ နဲ႔ ၁၅၅ တို႔ကို ဥပေဒ မူၾကမ္းအတိုင္း အတည္ျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကေတာ့....

- စည္ပင္က စီမံကိန္းအသစ္ေတြ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မယ္။

- စည္ပင္က ဖြဲ႕ထားတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္မယ့္ ကုမၸဏီက အဲ့ဒီစီမံကိန္းေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္မယ္။

- အဲ့ဒီေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဘို႔ စည္ပင္မွာ ေငြအရင္းအႏွီးလိုရင္ ခ႐ိုနီေတြ၊ တိုင္ကြန္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။

- အဲ့ဒီ စီမံကိန္းေတြမွာသံုးမယ့္ ပစၥည္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို စည္ပင္ပိုင္ ဓါတ္ခြဲခန္းေတြမွာ စစ္ေဆးမယ္။

- စည္ပင္ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခိ်န္စံၫႊန္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပစၥည္းေတြ အခိ်န္မီမရႏိုင္ရင္ လုပ္ငန္းခြင္အနီးက ရရာ ပစၥည္းေတြနဲ႔ အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ အပိုေငြေတာင္ (အနည္းငယ္) ထပ္ေတာင္းခြင့္ရွိတယ္။

- စည္ပင္က ေဆာက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ကို စစ္ေဆးဘို႔ စည္ပင္ဝန္ထမ္း အင္ဂ်င္နီယာေတြကို စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး စစ္ေဆးေစမယ္။

စီမံကိန္းအစကေန အဆံုးအထိ စည္ပင္က ပါဝင္ပါတ္သက္ႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ပါဝင္ပါတ္သက္မႈကေတာ့ အဲ့ဒီစီမံကိန္းေတြအတြက္ ကုန္က်မယ့္ေငြေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြန္ေငြေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ စည္ပင္ကို စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ပုဒ္မေတြကို လိုအပ္သလို ပယ္ဖ်က္၊ ေျပာင္းလဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Comments