ေက်ာ္ႏိုုင္ - စည္ပင္ဥပေဒ - အၾကံျပဳခ်က္ (၁)




ေက်ာ္ႏိုုင္ - စည္ပင္ဥပေဒ - အၾကံျပဳခ်က္ (၁)
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၇

ဂ်င္းနံပါတ္ (၁) မွာ ေျပာင္းသင့္တယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့ပုဒ္မေတြအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကံျပဳခ်က္ေတြမေရးခင္ ဂ်င္းနံပါတ္ (၁) မွာပါတဲ့ ပုဒ္မေတြကို ဘာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုတာ ထပ္ရွင္းျပပါ့မယ္။

YCDC နဲ႔ MCDC တို႔ဟာ ဟိုးအစဥ္အဆက္ကတည္းက အင္ဂ်င္နီယာေတြကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးေနခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သိရွိလက္ခံ ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ေတြတုန္းက အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဗိသုကာေတြကို စိစစ္မွတ္ပံုတင္ေပးမယ့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမွ မရွိေသးဘဲကိုး။

အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ၊ ဗိသုကာေကာင္စီဥပေဒေတြ ထြက္လာၿပီး အဲ့ဒီ ဥပေဒေတြအရ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ၊ ဗိသုကာေကာင္စီေတြကေန အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ ဗိသုကာေတြကို စိစစ္မွတ္ပံုတင္ေပးတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အားလံုးဟာ အင္ဂ်င္နီယာ/ဗိသုကာေတြကို လိုင္စင္တင္ခိုင္းေနတာေတြ၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေနတာေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းလိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာဥပေဒအရ လုပ္ကို လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကို ခ်က္ခ်င္းျပင္ဘို႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာနဲ႔ ရပ္ဆိုင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စည္ပင္ေတြက ရပ္ဆိုင္းျခင္းမရွိခဲ့တဲ့အျပင္ ဆက္လက္ၿပီးေတာင္ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးဘို႔ ေလွ်ာက္ခိုင္းေနခဲ့ပါေသးတယ္။

အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ၊ ဗိသုကာေကာင္စီဥပေဒေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဥပေဒေတြပါ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာက်ပါတယ္။

YCDC မွာ လုပ္ခဲ့ဘူးတဲ့၊ စီနီယာအင္ဂ်င္နီယာႀကီးတစ္ေယာက္က အဲ့ဒီကိစၥနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတဲ့ post တစ္ခုကို copy လုပ္ၿပီး share ထားတာေတြ႕ပါတယ္။ (ကၽြန္ေတာ့္ကို crd ေပးထားပါတယ္။) ကၽြန္ေတာ့္ post ကို share ၿပီး သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ statement ေရးထားပါတယ္။ အင္/ယာေကာင္စီ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြက ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ေတြကို ကန္႔သတ္ပိုင္ခြင့္ေတြေပးထားသမို႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကို ေသခ်ာမဖတ္ဘဲ post ေရးတဲ့ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခပ္ညံ့ညံ့ဆိုတဲ့သေဘာေရးထားတာပါ။

တစ္ခုဆိုးတာက သူ႔ရဲ႕ post မွာ ကၽြန္ေတာ္ comment ေရးလို႔မရေအာင္ ပိတ္ထားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ comment ဝင္ေရးလို႔မရတဲ့အတြက္ သူေရးထားတဲ့ statement ဟာ မမွန္ေၾကာင္း ရွင္းျပလို႔ မရခဲ့ပါဘူး။ အခုလည္း သူက အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးထပ္လုပ္လာမွာစိုးလို႔ အင္/ယာ ေကာင္စီဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကိုပါ တခါတည္း ရွင္းလင္းသြားပါ့မယ္။ post ကေတာ့ ပိုရွည္သြားတာေပါ့။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္ၫႊန္းရာ အင္/ယာ ေကာင္စီ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြကို ပူးတြဲ တင္ျပထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတူတူ ဖတ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။




နည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၀၂) ဟာ ဥပေဒပုဒ္မ (၃၇) က တားျမစ္ထားတာေတြကို အေသးစိတ္ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၁၀၂) (က) (ခ) (ဂ) တို႔ကို တစ္ခုျခင္းရွင္းျပသြားပါ့မယ္။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (က) ဟာ “ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီမွာ မွတ္ပံုမတင္ထားတဲ့ ၿမိဳ့ျပအင္ဂ်င္နီယာေတြရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို” ကန္႔သတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (က) (၁)
ပန္းဆြဲအျမင့္ ၆ မီတာထက္ပိုျမင့္ၿပီး ၾကမ္းခင္းဧရိယာ ၁၀၀ စတုရန္းမီတာထက္ပိုက်ယ္ေသာ (စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု၊ ရုပ္ရွင္ရံု၊ အားကစားရံု၊ ၿမိဳ့ေတာ္ခန္းမ၊ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား စသည္ကဲ့သို႔) အမ်ားျပည္သူသံုး အေဆာက္အဦမ်ား။

(ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ ပန္းဆြဲအျမင့္ ၆ မီတာထက္နိမ့္ၿပီး ၾကမ္းခင္းဧရိယာ ၁၀၀ စတုရန္းမီတာေအာက္ အမ်ားျပည္သူသံုး အေဆာက္အဦေတြကို ေဆာက္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူသံုးအေဆာက္အဦ မဟုတ္တဲ့ လူေနအိမ္ေတြေဆာက္ခြင့္ကိုေတာ့ အျမင့္၊ ၾကမ္းခင္းဧရိယာအက်ယ္ ဧရိယာေတြ လံုးဝ မကန္႔သတ္ထားပါဘူး။)

ပုဒ္မ (၁၀၂) (က) (၂)
သာမန္ေျမလမ္း၊ ေက်ာက္ၾကမ္းလမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမ်ားမဟုတ္သည့္ လမ္းမႀကီးအဆင့္ဝင္ေသာ လမ္းမ်ား။

(ရွင္းလင္းခ်က္္။ ။ လမ္းဘယ္ေလာက္က်ယ္က်ယ္၊ ေျမလမ္း၊ ေက်ာက္ၾကမ္းလမ္း နဲ႔ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ဆိုရင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ လမ္းမႀကီးအဆင့္မဝင္ရင္ေတာ့ လမ္းေဆာက္တဲ့ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအားလံုး၊ ကတၱရာ အပါအဝင္၊ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။)

ပုဒ္မ (၁၀၂) (က) (၃)
ခန္းပြင့္ ၆ မီတာ တစ္ခန္းႏွင့္ ခံနိုင္ဝန္ ၁၂ တန္ထက္ပိုမ်ားေသာ သစ္သား၊ သံမဏိနွင့္ သံကူကြန္ကရစ္ တံတားမ်ား။

(ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ ခန္းဖြင့္ ၆ မီတာထက္က်ဥ္းၿပီး ခံနိုင္ဝန္ ၁၂ တန္ထက္နည္းတဲ့ မည္သည့္တံတားအမ်ိဳးအစားကိုမဆို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။)

ပုဒ္မ (၁၀၂) (က) (၄)
အျမင့္ ၆ မီတာထက္ပိုေသာ ေျမသားတာတမံမ်ား။

(ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ အျမင့္ ၆ မီတာထက္နိမ့္တဲ့ ေျမသားတာတမံေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ အျခား တာတမံအမ်ိဳးအစားေတြအတြက္ အျမင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ေဆာက္လုပ္နိုင္ပါတယ္။)

ပုဒ္မ (၁၀၂) (က) (၅)
သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားက တားျမစ္ထားေသာ ၿမိဳ့ျပလုပ္ငန္းမ်ား။

(ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ အထက္ေဖၚျပပါ ပုဒ္မခြဲ (၁) (၂) (၃) (၄) တို႔ျဖင့္ တားျမစ္၊ ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွတပါး ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္မွ တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား။)

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အင္/ယာ ေကာင္စီတြင္ မွတ္ပံုမတင္ထားေသာ ၿမိဳ့ျပအင္ယာမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀၂) (က)၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) (၂) (၃) (၄) တို႔ျဖင့္ ကန္႔သတ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ယင္းခြင့္ျပဳထားသည္မ်ားကို မည္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ ႏွင့္ စည္ပင္တို႔မွ တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ အဲ့ဒီပုဒ္မခြဲေတြနဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့အျခားလုပ္ငန္းေတြကိုသာတားျမစ္ႏိုင္ပါတယ္။

နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀၂) (ခ) ဟာ “အင္/ယာ ေကာင္စီတြင္ မွတ္ပံုမတင္ထားေသာ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာမ်ားရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္” ကို ကန္႔သတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မေတြကို ပူးတြဲပါဓါတ္ပံုမွာ ဖတ္လို႔ရတာမို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွတာေတြကိုဘဲ ရွင္းလင္း ေရးျပပါ့မယ္။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (ခ) (၁) အရ ၁၀၀ ကီလိုဝပ္ေအာက္ အပူေပးစက္၊ ေလဝင္ေလထြက္စက္ နဲ႔ ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (ခ) (၂) အရ ၁၀၀ ကီလိုဝပ္ေအာက္ စက္မႈအလုပ္ရံုလုပ္ငန္းမ်ား။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (ခ) (၃) အရ ၁၀၀ ကီလိုဝပ္ေအာက္ သံထည္နွင့္ သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ား။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (ခ) (၄) အရ ျမင္းေကာင္ေရ ၂၅ ေအာက္ စက္၊ ယာဥ္ နဲ႔ ယႏၱယား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (ခ) (၅) အရ ျမင္းေကာင္ေရ ၂၀ ေအာက္ စက္တပ္ေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (ခ) (၆) အရ ၂ တန္အာက္ ဘြိဳင္လာ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား။

တို႔ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (ခ) (၇) အရ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြဟာ အထက္ပါ ပုဒ္မခြဲ ၆ ခုက တားျမစ္၊ ခြင့္ျပဳထားတာမွတပါး အျခားတားျမစ္လိုတာေတြကိုသာ တားျမစ္နိုင္ပါတယ္။

နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀၂) (ဂ) ဟာ “အင္/ယာ ေကာင္စီတြင္ မွတ္ပံုမတင္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္” ကို ကန္႔သတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မေတြကို ပူးတြဲပါဓါတ္ပံုမွာ ဖတ္လို႔ရတာမို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွတာေတြကိုဘဲ ရွင္းလင္း ေရးျပပါ့မယ္။
ပုဒ္မ (၁၀၂) (ဂ) (၁) အရ ၄၀၀ဗို႔ ၅၀ ကီလိုဝပ္ေအာက္ ေမာ္တာျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (ဂ) (၂) အရ ၄၀၀ ဗို႔ေအာက္အားသံုး အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္က ၂၃၀ ဗို႔ပါ။ ဒီေတာ့ အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းအားလံုး လုပ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ သေဘာပါဘဲ။)

ပုဒ္မ (၁၀၂) (ဂ) (၃) အရ ၅၀ ေကဗြီေအ ေအာက္ ထရန္စေဖာ္မာ ျပဳျပင္ျခင္းနဲ႔ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (ဂ) (၄) အရ ၄၀၀ ဗို႔ေအာက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္း တပ္ဆင္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား။

တို႔ကို လုပ္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

ပုဒ္မ (၁၀၂) (ဂ) (၅) အရ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြဟာ အထက္ပါ ပုဒ္မခြဲ ၄ ခုက တားျမစ္၊ ခြင့္ျပဳထားတာမွတပါး အျခားတားျမစ္လိုတာေတြကိုသာ တားျမစ္နိုင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မခြဲ (၁၀၂) အရ အင္/ယာ ေကာင္စီမွာ မွတ္ပံုတင္မထားတဲ့ အင္/ဂ်င္နီယာေတြကို တားျမစ္၊ ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွတပါး အျခားတားျမစ္လိုတဲ့ လုပ္ငန္းေတြရိွရင္ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြ၊ စည္ပင္ေတြ နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြဟာ ထပ္မံတားျမစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းဥပေဒ (၁၀၂) အရ လုပ္ခြင့္ျပဳထားတာေတြကိုေတာ့ တားျမစ္ခြင့္ မရိွပါဘူး။

အေရးႀကီးတဲ့ တစ္ခ်က္က ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ စည္ပင္တို႔ဟာ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မခြဲ (၁၀၂) (က) (၅)၊ (၁၀၂) (ခ) (၇) နဲ႔ (၁၀၂) (ဂ) (၅) တို႔အရ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြကို တားျမစ္နိုင္ေပမယ့္ “အဲ့ဒီတားျမစ္ထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ခ်င္ရင္ စည္ပင္မွာ လိုင္စင္ယူၿပီးလုပ္” ဆိုတာမ်ိဳးကို လံုးဝ ခြင့္မျပဳထားပါဘူး။ အင္/ယာေကာင္စီ ဥပေဒ နဲ႔ နည္းဥပေးေတြအရ အင္/ယာ ေကာင္စီဟာ အင္/ယာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းေတြကို မည္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔နဲ႔ စည္ပင္ကိုမွ sub-contract မေပးထားပါဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မေပးထားပါဘူး။

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀၂) (က) (၁) မွ (၄)၊ (၁၀၂) (ခ) (၁) မွ (၆) နဲ႔ (၁၀၂) (ဂ) (၁) မွ (၄) တို႔ကို က်ဴးလြန္ တဲ့ အင္/ယာေတြကို အင္/ယာ ေကာင္စီ ဥပေဒအရဘဲ အေရးယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔နဲ႔ စည္ပင္ကိုမွ အေရးယူခြင့္ မေပးထားပါဘူး။

အခုရွင္းျပသြားတာက အင္/ယာ ေကာင္စီမွာ မွတ္ပံုတင္မထားတဲ့ အင္/ယာ ေတြရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၇) နဲ႔ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀၂) တို႔ အေၾကာင္းပါ။

နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀၄) (က)၊ (၁၀၄) (ခ) နဲ႔ (၁၀၄) (ဂ) ေတြနဲ႔ RSE (Civil)၊ RSE (Mechanical) နဲ႔ RSE (Electrical ) ေတြရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ တစ္ခု သတိျပဳရမွာက နည္းဥပေဒ (၁၀၂) မွာလို RSE ေတြရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔ေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြ၊ စည္ပင္ေတြကို ကန္႔သတ္ခြင့္ မေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက RSE ေတြရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ပါတ္သက္လို႔ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ စည္ပင္ေတြက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္၊ တားျမစ္၊ ဟန္႔တားပိုင္ခြင့္ လံုးဝ မရိွပါဘူး RSE ေတြ သက္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ေတြက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လုပ္ခဲ့ရင္ အင္/ယာ ေကာင္စီကဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္ေတြက အေရးယူေဆာင္ရြက္ခြင့္လံုးဝ မရိွပါဘူး။

PE ေတြအတြက္လုပ္ပိုင္ခြင့္္ကို အင္/ယာ ေကာင္စီ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြအရ ကန္႔သတ္ထားတာ မရိွပါဘူး။ တနည္းအားျဖင့္ အကန္႔အသတ္မဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ အဲ့ဒီ အကန္႔အသတ္မဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မည္သည့္ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ စည္ပင္ကမွ ကန္႔သတ္၊ တားျမစ္ခြင့္ မရိွပါဘူး။

Post က အရမ္းရွည္သြားမွာမို႔ မွတ္ပံုတင္ ဗိသုကာေတြရဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကို အေသးစိတ္ ထပ္မေရးေတာ့ပါဘူး။ SLA၊ LA နဲ႔ RA ေတြအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ဗိသုကာေကာင္စီ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြက ခြင့္ျပဳထားတာေတြကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြ၊ စည္ပင္ေတြက ကန္႔သတ္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ အေရးယူခြင့္မရိွပါဘူး။

အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား အရ စည္ပင္ဥပေဒ မူၾကမ္းထဲက ပုဒ္မ အခ်ိဳ႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ (၈၁) (ဎ) ၿမိဳ့ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲနိုင္ရန္အလို႔ငွာ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားအား စိစစ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ လိုုင္စင္ေၾကးေပးသြင္းေစၿပီး ဗိသုကာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အေဆာက္အအံု အင္ဂ်င္နီယာ စသည့္အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္း။

ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ ပုဒ္မ (၈၁) (ဎ) ၿမိဳ့ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲနိုင္ရန္အလို႔ငွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဗိသုကာေကာင္စီ နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီတို႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ဗိသုကာမ်ားနွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား ယင္းတို႔နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဗိသုကာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အေဆာက္အအံု အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစျခင္း။ မွတ္ပံုမတင္ထားေသာ ဗိသုကာ နွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ဗိသုကာ ေကာင္စီ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား မွ ကန္႔သတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားမွ ကန္႔သတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္မည့္ နည္းဥပေဒမ်ားက ကန္႔သတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း။

ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ (၁၀၆) (ခ) သက္ဆိုင္ရာ ကန္ထရိုက္တာနွင့္ လိုင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာတို႔အားလည္းေကာင္း။

ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ ပုဒ္မ (၁၀၆) (ခ) သက္ဆိုင္ရာ ကန္ထရိုက္တာအားလည္းေကာင္း။ (ပုဒ္မ ၁၀၆ ပါ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္မႈအတြက္ အေရးယူခံသင့္တာက ကန္ထရိုက္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာဟာ ကန္ထရိုက္တာရဲ့ ဝန္ထမ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကန္ထရိုက္တာမွာသာ တာဝန္ရိွပါတယ္။ အကယ္၍ အင္ဂ်င္နီယာကိုယ္တိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ကန္ထရိုက္တာအေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္တာဆိုရင္လည္း သူ႔ကို ကန္ထရိုက္တာအျဖစ္သာ အေရးယူရပါမယ္။ အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ အေရးယူခြင့္ မရိွပါဘူး။)

ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ (၄၀၉) (ဇ) မည္သူမွ် ေကာ္မတီက ထုတ္ေပးထားေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္မရိွဘဲ ၿမိဳ့ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကန္ထရိုက္တာ၊ ဗိသုကာအင္ဂ်င္နီယာ၊ အေဆာက္အအံုအင္ဂ်င္နီယာ သို႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။

ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ ပုဒ္မ (၄၀၉) (ဇ) မည္သူမွ် ေကာ္မတီက ထုတ္ေပးထားေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္မရိွဘဲ ၿမိဳ့ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကန္ထရိုက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ (ဗိသုကာ နဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာေတြကို စည္ပင္က လိုင္စင္ထုတ္ေပးခြင့္ လံုးဝမရိွတဲ့အတြက္ ယခုလို ျပင္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ဆို ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၊ ကန္ထရိုက္တာ ေတြကို မွတ္ပံုတင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ သီးသန္႔ရိွရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအာဏာပိုင္အဖြဲ႔သာ ရိွရင္ ပုဒ္မခြဲ (၄၀၉) (ဇ) တစ္ခုလံုး ျဖဳတ္ပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။)

ျပစ္မႈျပစ္ဒါဏ္အမွတ္စဥ္ (၂၇) ပုဒ္မ (၄၀၉) (ဇ) ရဲ့ စာသားမွာလည္း “ဗိသုကာအင္ဂ်င္နီယာ၊ အေဆာက္အအံုအင္ဂ်င္နီယာ (သို႔မဟုတ္) အင္ဂ်င္နီယာ” ဆိိုတဲ့ စကားစုကို ျဖဳတ္ပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Comments