ကာတြန္း ညီေထြး ● မည္သုိ႔မွ် မသက္ဆုိင္ပါေၾကာင္း ....


ကာတြန္း ညီေထြး ● မည္သုိ႔မွ် မသက္ဆုိင္ပါေၾကာင္း ....
(မုိးမခ) ႏုိဝင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၇

Comments