ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - sick as a dog


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - sick as a dog
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ႏို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၇

Comments