လွေက်ာ္ေဇာ - တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ-(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္/ အပိုင္း(၄)။ရွီအေတြးအေခၚ


တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ-(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္
 အပိုင္း(၄)။ရွီအေတြးအေခၚ။(တျခားနယ္ပယ္မ်ားအတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္။)
လွေက်ာ္ေဇာ
(မိုးမခ)၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၇

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ကြန္ဂရက္အၿပီးတပတ္အတြင္းမွာပဲအသစ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရတဲ့ပါတီရဲ႕အျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ အစု (ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔အျမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္-၇ ဦး) က တႏိုင္ငံလံုးကပါတီဝင္ေတြ အတြက္ အလြန္အဓိပြာယ္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတခုကို လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ(၃၁)ရက္ေန႔မနက္မွာ ပါတီရဲ႕အျမင့္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ (၇) ဥိီးရွန္ဟဲၿမိဳ႕ကိုေလယာဥ္နဲ႔ေရာက္ လာၾကၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီရဲ႕ပထမဆံုးအႀကိမ္ကြန္ဂရက္ျပတိုက္က ပါတီအလံေတာ္ေရွ႕ ပထမဆံုး ပါတီကြန္ဂရက္ကိုယ္စလွယ္ (၁၂)ဦးရဲ႕ ေၾကးရုပ္ထုႀကီးေဘးမွာ ရွီက်င့္ဖင္က က်န္(၆)ဦးကို ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ပါတီထဲစဝင္ေရာက္စဥ္မွာဆိုရတဲ့ ကတိသစၥာကိုဆိုၾကပါတယ္။

ဒါကေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္ရဲ႕ပါတီရဲ႕မူရင္းရည္မွန္ခ်က္မ်ားအေပၚနဲ႔ ျပည္္သူအကိ်ဳးေဆာင္ေရးတို႔အေပၚ ခိုင္ မာတဲ့သႏၷိ႒ာန္ကိုျပသလိုက္ တာျဖစ္ၿပီး က်န္ပါတီ၀င္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ရဲ႕မူရင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ ထာဝစဥ္သစၥာရွိၾကဖို႔ သတိေပးလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရွီက်င့္ဖင္က တို႔တေတြ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္၊ ဘာေၾကာင့္ တို႔ဒီလမ္းကိုေရြးခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ မေမ့သင့္ ဘူး၊ ပါတီဟာ ဘယ္ေလာက္ ခရီးေပါက္ခဲ့ေပါက္ခဲ့၊ ဘယ္ေတာ့မွ မူရင္းလမ္းကိုမေမ့သင့္ဘူး။...တဲ့။

ဒါ့အျပင္ ပါတီဝင္စဥ္ဆိုရတဲ့သစၥာစကားဟာ မမ်ားလွပါဘူး။ မွတ္မိလြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကိုတသက္တာ လံုးလိုက္နာဖို႔ေတာ့ ခက္လွတယ္။ ...တဲ့။

ဒီေနရာဟာ သမိုင္းဝင္ေနရာပါ။ ဒီေနရာကေန၂၀ရာစုရဲ႕အႀကီးက်ယ္ဆံုးအေရးအႀကီးဆံုးေတာ္လွန္ေရးႀကီး တရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၂၁၊ ဇူလိုင္လက တရုတ္တျပည္လံုးရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္(၅၀)ေက်ာ္ထဲက ကိုယ္စလွယ္(၁၂)ဦးဟာ ဒီေနရာမွာ ပထမဆံုးေသာကြန္ဂရက္ ကို က်င္းပခဲ့တာပါ။ ဒီကိုယ္စလွယ္ေတြထဲမွာပါခဲ့တဲ့ ေမာ္က ဒီအခန္း ဟာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕မီးဖြားခန္းလို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။

အခုအႏွစ္(၉၀)ေက်ာ္ၾကာအၿပီး ပါတီဝင္သန္း(၈၀)ေက်ာ္လာၿပီးခိ်န္မွာေတာ့ ရွီက ဒီအခန္းဟာ ပါတီဝင္မ်ား ရဲ႕ ဝိညာဥ္အိမ္္(spiritual home) လို႔ ဆိုပါတယ္။
   
ဒါက ဒီေခါင္းေဆာင္မႈသစ္ဟာ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကိုမူလတာဝန္ႀကီးတရပ္အျဖစ္သေဘာထားေၾကာင္း ျပသလိုက္တာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ က်န္အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုရွီက်င့္ဖင္က သူ႔ အစီရင္ခံစာမွာေျပာဆိုတဲ့အခါမွာလည္း ဒီပါတီတည္ေဆာက္ေရးဟာ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ ႏြယ္ၿပီး ပါဝင္လာပါတယ္။

... တရုတ္ထူးျခားခ်က္မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ေခတ္သစ္ကာလပိုင္းဆိုင္ရာအေတြးအေခၚမ်ား ကို ကိုင္စြဲၿပီး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ အေျခခံေပၚလစီမ်ား။

၁။ လုပ္ငန္းအားလံုးအေပၚပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈအာမခံရွိေရး။

တိုင္းျပည္ေနရာအႏွံ႔ကလုပ္ငန္းအားလံုးမွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းကိုတည္ေထာင္ၿပီး အားေကာင္း ခိုင္ မာေစရမယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈကိုခံယူရမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတိုင္းဟာပါတီဗဟိုရဲ႕ လမ္း ညႊန္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီရမယ္။

၂။ လူထု-ဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္မႈကိုက်င့္သံုးေရး။

လူထုဟာ သမိုင္းကိုဖန္တီးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီနဲ႔တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ကိုလည္း အဆံုးအျဖတ္ေပးမဲ့ အင္ အားစုျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားရဲ႕အေျခခံလုပ္ငန္းလုပ္ညႊန္ဟာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ေရး သာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအားလံုးမွာ လူထုလမ္းစဥ္က်င့္သံုးရပါလိမ့္မယ္။ (ရွီခရုိင္အဆင့္မွာတာဝန္ထမ္းေနစဥ္က သူ႔ လက္ ေအာက္ ေက်းရ႔ြာအဆင့္ေကဒါတဦး (ယခုကြန္ဂရက္မွာကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါလာသူ) ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ခန္းတခုမွာ ရွီရဲ႕ညႊန္ၾကားမႈတခုကို ဒီလိုေျပာသြားတာၾကားရပါတယ္။-

ခင္ဗ်ားတို႔တာဝန္ယူထားရတဲ့သူေတြက ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔စကားေျပာတဲ့အခါမ်ားမ်ားျပံဳးျပရင္ ခင္ဗ်ားတို႔လုပ္ငန္း ေတြ ေအာင္ျမင္တယ္။ လူထုက ေက်နပ္ေနတယ္ဆိုတာျပသတာ။ ဒါေၾကာင့္ လူမ်ားမ်ား မ်ားမ်ားျပံဳးႏိုင္ ေအာင္ႀကိဳးစားၾကပါ။ ....တဲ့)

၃။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဖက္စံုနက္ရႈိင္းစြာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေရး။

တရုတ္ျပည္ကိုဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကသာကယ္တင္ႏိုင္မွာ။ တံခါးဖြင့္ေပၚလစီနဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ တရုတ္ထူးျခားခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕လုပ္ငန္းရပ္ႀကီး(mission)ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာစနစ္နဲ႔အရည္အေသြးကို ဆက္လက္ တိုး တက္ဖို႔ အေတြးအေခၚေဟာင္း ေတြကို ဖယ္ထုတ္ရမယ္။

အေဆာက္အအံုမ်ား(institutions)ရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုျပဳျပင္ရမယ္။ အက်ိဳးစီးပြားရရွိထားသူမ်ား(Vested interest groups)ရဲ႕ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုေက်ာ္လႊားရမယ္။ တျခား ယဥ္ ေက်းမႈမ်ားကေအာင္ျမင္ ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာ အတုယူရမယ္။ သန္႔စင္တဲ့၊ ေကာင္းမြန္ၿပီး အလုပ္ျဖစ္တဲ့၊ ခိုင္မာတဲ့၊ တရားမွ်တမႈရွိတဲ့၊ အေဆာက္အအံုတစံုလံုး (a set of institutions)ကိုတည္ေဆာက္ရမယ္။

၄။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာအျမင္သစ္ကိုလက္ခံလုပ္ေဆာင္ေရး။

တရုတ္ျပည္ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပံုစံကိုေျပာင္းၿပီး၊ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးတြန္းအားသစ္မ်ား ရွာေဖြရမယ္။
ထုတ္လုပ္ေရးဖက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုျပဳျပင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ရမယ္။ အသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကို အားေပးရမယ္။ ေက်းလက္ေဒသစီးပြားေရးမ်ားအားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ေရး စနစ္တက်ႀကိဳးပမ္းရမယ္။ ထိမ္းညိႇလုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ နယ္ပယ္ေပါင္းစံု တံခါးဖြင့္ေရးအတြက္ ေရခံေျမခံသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္။

၅။ ျပည္သူလူထုက တိုင္းျပည္ကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေစေရး။

ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈကိုလက္ခံႏိုင္ဖို႔ႏိုင္ငံေရးအရတိုးတက္မႈေတြရွိရပါမယ္။ ဒီအတြက္ႏိုင္ငံရဲ႕ဘက္စံု လုပ္ ငန္းေတြမွာ လူထုပါဝင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုက်င့္သံုးေနတဲ့ အဆင့္အသီးသီးကအတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဂရက္လုပ္ ငန္းမ်ား၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ဦးေဆာင္မႈကိုခံယူထားတဲ့ပါတီစံုစနစ္၊ ပါတီဝင္မဟုတ္သူမ်ားရဲ႕သေဘာ ထားေတြရယူတာ၊ ေဒသဆိုင္ရာလူမ်ိဳးစုမ်ားရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ေအာက္ေျခရပ္ကြက္လိုက္ဖြဲ႔စည္းထား တဲ့အဖြဲ႔မ်ား၊ (grassroot organizations)၊တပ္ေပါင္းစုလုပ္ငန္းမ်ား၊ စတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုအား ေကာင္း ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္အေျဖရွာတဲ့နည္း(socialist consultative democracy) ဆိုရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီပံုစံကိုျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ရမယ္။

၆။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖက္အသီးသီးမွာတရာဥပေဒအရအေျခခံေရး-အတြက္အာမခံေရး။

(Law-based Governance) ဒါဟာ တရုတ္ထူးျခားခ်က္မ်ားနဲ႕ကိုက္ညီတဲ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ အေရး ႀကီးတဲ့ အာမခံခ်က္ ျဖစ္တယ္။ တရုတ္ထူးျခားခ်က္မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္တရားဥပေဒမ်ားကို ျပဳစုၿပီး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုအေျခခံတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ကိုထူေထာင္မယ္။ ႏိုင္ငံ-အစိုးရ-အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးအတြက္-ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ဥပေဒျပဳေရးစနစ္မ်ား(jurisdiction)ကိုျပဳျပင္ရမယ္။ ျပည္သူမ်ား-ဥပေဒမ်ားကို နားလည္ေလးစားသူမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ္။

၇။ ဆိုရွယ္လစ္တန္ဖိုးမ်ားရဲ႕အရင္းခံအခ်က္မ်ားကိုကိုင္စြဲေရး။

တရုတ္အေျခခံယဥ္ေက်းမႈေဟာင္းမ်ားထဲကေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္ေတြကိုအေျခခံၿပီး၊ေတာ္လွန္ေရးတြင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းၿပီး၊ ေရွ႕တန္းေရာက္တဲ့ဆိုရွယ္လစ္ တန္ဖိုးမ်ား(values)ကို ျမႇင့္တင္ေပးရမယ္။ ဒီနည္းနဲ႔တရုတ္ျပည္သူတရပ္လံုးယဥ္ေက်းရည္မြန္ၿပီး အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားေကာင္းမြန္ လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။

၈။ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကတဆင့္ေနထိုင္စားေသာက္မႈမ်ားကိုအာမခံေရးနဲ႔တိုးတက္ေစေရး။

လူထုရဲ႕ေနထိုင္စားေသာက္ေရးကိုအဓိကရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး၊ လူထုတြင္းျပသာနာမ်ား ကို ေျဖရွင္းေပးရမယ္။ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈ (social justice) ရွိေစရမယ္။ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕အသီးအပြင့္ေတြကို လူတိုင္းတေယာက္မက်န္စံစားႏိုင္ရမယ္။ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိေစရ မယ္။

၉။ လူသားနဲ႔သဘာဝအၾကားသဟဇာတရွိေရးအတြက္ အာမခံေရး။
  
လူေတြရဲ႕ေနထိုင္မႈဘဝမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဖြ႔ံၿဖိဳတိုးတက္မႈပံုစံမ်ားေရးဆြဲရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ (eco-friendly) ျဖစ္ရမယ္။

၁၀။ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးမွာတစံုလံုးအရေရာ၊ ဘက္အသီးသီးအရေရာ(holistic)၊ ဘက္စံုကခ်ဥ္းကပ္ နည္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေရး။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္။ လူထုလံုျခံဳေရး။ ျပည္တြင္းျပည္ပဘက္စံု၊ အစဥ္အလာအႏာၱရာယ္မ်ား (သဘာဝ ေဘးမ်ား)။ အစဥ္အလာမဟုတ္တဲ့အႏၱာရာယ္မ်ား (အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ)။ စတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ကာလ အတြင္း ေပၚေပါက္ႏိုင္တဲ့ေဘးမ်ားမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားရမယ္။

အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအတြက္လိုအပ္တဲ့စနစ္၊ အေဆာက္အအံု၊လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္ ...စတာေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး၊ တရုတ္ျပည္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ႔ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကာကြယ္ ရမယ္။

၁၁။ ျပည္သူ႔လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအေပၚပါတီရဲ႕အႂကြင္းမဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈကိုင္စြဲေရး။

ေခတ္သစ္ကာလအတြက္အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့တပ္မေတာ္တရပ္တည္ေထာင္ေရးဆိုတဲ့ ပါတီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုအားလံုး ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈကို ခံယူရမယ္။ ပါတီအေပၚသစၥာရွိမႈကိုျမႇင့္တင္ရမယ္။ ဒီအတြက္အေျခခံမူမ်ား၊ စနစ္မ်ားကိုအျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ နည္းပညာအသစ္မ်ားတပ္ဆင္ေရး စတာေတြကို လည္း ဥပေဒနဲ႔အညီဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကိုလည္းအားေပးရမယ္။ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္စုစည္း ေပါင္းစပ္ျခင္း (integration)ကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။

၁၂။”တိုင္းျပည္(၁)ျပည္၊ စနစ္(၂)ခု”မူကိုကိုင္စြဲေရးနဲ႔တိုင္းျပည္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေရး။

---တရုတ္တျပည္လံုးျပန္လည္ေပါင္းစည္းလာေရးဟာတရုတ္အိပ္မက္(သို႔မဟုတ္) တရုတ္ျပည္ ျပန္လည္ ထြန္းေတာက္လာေရး (rejuvenation)အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္-မကာအို-တို႔ ရဲ႕ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိမ္းသိမ္းေပး ရမယ္။ ထိုင္ဝမ္နဲ႔ဆက္ဆန္ေရး(cross-strait relation)ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေျခခံေပၚမွာလုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ရမယ္။

   ၁၃။ လူသားအားလံုးအတြက္ အနာဂတ္မွ်ေဝထားတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္တည္ေဆာက္ေရးကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေရး။

...တရုတ္အိပ္မက္ကိုေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားကျပည္သူမ်ားရဲ႕အိပ္မက္နဲ႔လည္း ဆက္စပ္ရမယ္။ တရုတ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္ၿပီး တည္ၿငိိမ္တဲဲ့ ႏိုင္ငံတကာပတ္ဝန္းက်င္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ လူသားအားလံုးအတြက္အက်ိဳးရွိမယ့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပံုစံကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးကစီးပြားေရးေတြဟာ ပိုမိုပြင့္လင့္၊ ပိုမိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျပီးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို မွ်ေဝခံစားရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။

၁၄။ ပါတီအေပၚျပည့္စံုတဲ့၊ တင္းၾကပ္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ၾကပ္မႈ (governance) က်င့္သံုးေရး။

မိမိကိုယ္မိမိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ မိမိကိုယ္မိမိတင္းၾကပ္စြာေတာင္းဆို-အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း-သတၱိေတြဟာ-တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အထူးျခားဆံုးလကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ 
ပါတီဝင္မ်ားဟာ ပါတီဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို အေျခခံစည္းကမ္းအျဖစ္ဆုပ္ကိုင္ၿပီး၊ ပါတီရဲ႕စြမ္း အင္ဘက္္စံုက ျပည့္ဝလာေရးကိုႀကိဳးပမ္းရပါလိမ့္မယ္။

အထူးသျဖင့္အဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕လုပ္ဟန္မ်ားကိုၾကည့္ၾကပ္ရမယ္။ ပါတီတြင္းက်န္းမာတဲ့ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကိုထူေထာင္ၿပီး၊ ပါတီရဲ႕သန္႔စင္မႈ၊ တိုးတက္မႈကိုတုိးျမႇင့္လုပ္ ေဆာင္ရမယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ဆန္ေရးလုပ္ဟန္ကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းတိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ 

ဒါေတြကေတာ့ ရွီက်င့္ဖင္ရဲ႕အစီရင္ခံစာထဲက တရုတ္ျပည္ရဲ႕ေခတ္သစ္ကာလတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမဲ့
အေျခခံလုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ျပည္တြင္းအေရးသက္သက္သာ မဟုတ္ပါဘူး။
တရုတ္ျပည္ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကမာၻျပဳမႈ ေခတ္(Globalization)ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အျမင္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ပါပါတယ္။

အပိုင္း(၅)မွာဆက္တင္ျပပါ့မယ္။
လွေက်ာ္ေဇာ
၂၉-၁၁-၂၀၁၇။   


Comments