ေမာင္ေက်းေရ ● လူႏွင့္ ေရ ... ေရႏွင့္ လူ

 ေမာင္ေက်းေရ ● လူႏွင့္ ေရ ... ေရႏွင့္ လူ
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂ဝ၁၇

လူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း (၇) သန္းေက်ာ္ကာလ၊ လူဝံ ေမ်ာက္ဝံမ်ားေခတ္ကစ၍ ေရသံုးစြဲလာေၾကာင္း ကမာၻ႔ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားက ေဖၚျပထားသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းမွတ္တမ္းအရ၊ ဝိဓူရဇာတ္ေတာ္တြင္ "ေရျပည့္ေသာအိုးကိုျမင္ကာ မွ်ႏွင့္ လက္အုပ္ခ်ီမိသည္" ဆိုေသာစာသားကိုဖတ္ရ၏။ ဘုရားရွင္လက္ထက္ကျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္မူ ထိုကာလကစသည္ဟု ယူဆရသည္။ ယေန႔အထိ ေရကိုအသံုးျပဳေနဆဲ၊ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေရသည္ သဘာဝ၏ လက္ေဆာင္မဟုတ္၊ သဘာဝကေပးထားေသာပစၥည္း (Property) ျဖစ္သည္။ လူသည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေရြး၊ ေသာက္သံုးေရမရိွဘဲ ေနလို႔မရပါ။ ျမန္မာစကားပံုတခုက ေဖာ္ညြန္းထားေသးသည္။ "ေရအသက္ တမနက္၊ ထမင္း အသက္ခုႏွစ္ရက္”။ လူသည္ ေရမရိွဘဲ ရွင္သန္၍မရပါ။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္သည္ ေရဓါတ္အမ်ားဆံုးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထား၏။ (၇ဝ) ရာခိုင္းႏႈန္းသည္ ေရသာျဖစ္သည္။

ဦးေႏွာက္၏ေရလိုအပ္ခ်က္သည္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးတြင္ရိွသည့္ ေရပမာဏ၏ (၈ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ေသြးအတြက္ ေရလိုအပ္ခ်က္သည္ (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏွလံုး၏လိုအပ္ခ်က္ (၇၈) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဆုတ္သည္ (၈ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်ာက္ကပ္က (၈၃) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသဲက (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အ႐ိုးသည္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တံေတြး၊ သြားရည္မ်ားသည္ (၉၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႂကြက္သားက (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသားအရည္က (၇ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လိုအပ္ေနသည္။ သို႔ပါသျဖင့္ ေရဓာတ္ (၅) ရာခိုင္းႏႈန္း ေလ်ာ့သြားပါက အသားအေရေျခာက္ေသြ႔လာၿပီး မ်က္ႏွာျပာအမ္းအမ္းျဖစ္လာမည္။ (၁ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ေက်ာ္လြန္ လာပါက ေရငတ္ေဝဒနာျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားႏုိင္ပါသည္။

ေရ၏အာနိသင္သည္ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို မွ်တေစသည္။ ေသြးလည္ပတ္မႈကိုျဖစ္ေစ၏။ မ်က္စိ၊ မ်က္လံုးနာေခါင္းတို႔ အျမဲ စို ေျပေနေစသည္။ ေရကို တေန႔ (၁.၅) လီတာ အနည္းဆံုးေသာက္သင့္သည္။ ဆာဟာရသဲကႏၱရအတြင္းေနထိုင္ေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ညအခ်ိန္သာ ခရီးသြားၾကသည္။ ခရီးသြားရင္လည္း တေန႔စာ ေရ (၅) လီတာပါရင္ လံုေလာက္သည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ ေရလိုအပ္ခ်က္ကို ျပန္ျဖည့္ေပးႏုိင္သည္။ လူသည္ မိမိခႏၶာကိုယ္၊ ကလီဇာမ်ား အစဥ္လည္ပတ္ေနေရး၊ မလို အပ္ေသာအညစ္အေၾကးမ်ား စြန္႔ပစ္ေရးတို႔အတြက္ ေရလိုအပ္သည္။ သန္႔စင္ေသာ၊ စိတ္ခ်စြာ ေသာက္သံုးႏုိင္ေသာ ေရကို ေန႔စဥ္လိုအပ္သည္။ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကာလဝမ္းေရာဂါ၊ အသဲေရာင္အသားဝါေရာဂါ၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါ စသည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို တားဆီးေပမည္။ ေရကို ေရေအး၊ ေရေႏြး၊ ေရခဲ စသည္ျဖင့္ ပံုစံမ်ဳိးစံုသံုးၾကသည္။

ကမာၻတဝွမ္း လူတစ္ဦးျခင္းစီ၏ တေန႔ပ်မ္းမွ် ေရသံုးစြဲမူ႔ပမာဏသည္ (၂၃ ဂါလံ / ၈၇ လီတာ) ျဖစ္သည္။ အေမရိကသည္ (၉၂. ၅ဝ ဂါလံ / ၃၅ဝ လီတာ)၊ ဥေရာပ (၅၃ ဂါလံ /၂ဝဝ လီတာ)၊ အာဖရိက၊ (၅ ဂါလံ /၂ဝ လီတာ)၊ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား (၁၃ ဂါလံ / ၅ဝ လီတာ) ျဖစ္သည္။လူတို႔၏ေရသံုးစြဲမႈသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံ၊ ေနရာေဒသႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအလိုက္ ကြာဟသည္။ အေမရိကန္ ေရအသံုးခ်ေရးသင္းအဖြဲ႔အဆိုအရ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္း လူတစ္ဦးျခင္းစီ၏ တစ္ေန႔ ေရသံုးစြဲမႈပမာဏသည္ (၈ဝ ဂါလံ / ၃ဝ၂.၈ဝ လီတာ) ျဖစ္သည္။ အႏၵိယသည္ (၃၅.၆ဝ ဂါလံ / ၁၃၅ လီတာ) သံုးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ်ေသာက္သံုးေရသံုးစြဲ မႈ သည္ (၂၅ ဂါလံ / ၉၅ လီတာ) ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသေန ေတာင္သူမ်ား၏ သံုးစြဲႏႈန္းသည္ ထိုတစ္ဝက္ထက္ေလ်ာ့သည္။

ေရသည္ သတၱေလာက၊ လူႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ားအားလံုးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ မရိွမ ျဖစ္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ငယ္ငယ္က မိုးေခါင္ေရရွားအရပ္၊ အညာေဒသတြင္ေနခ့ဲစဥ္၊ ေရွးက အဖိုး အဖြားေတြ အျမဲေျပာေနၾကစကားတစ္ခြန္း နားထဲစြဲေနပါသည္။  ေရမႂကြယ္၊ မီးမႂကြယ္" တဲ့။ အဓိပၸါယ္က "ေရသည္ အျမဲ ရရိွွမေန၊ သို႔ပါ၍ သိုေလွာင္ထားရမည္။ ထို႔အတူ မီး (ထင္းမီးကို ဆိုလိုပါသည္) လည္း အျမဲေမႊးၿပီးရိွမေန၊ ထင္းရိွမွျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏြားလွည္းေပၚ ထင္းတင္ေရာင္းေသာထင္းလည္း လာတုန္းဝယ္ထားက၊ ေန႔ဖို႔ ညစာ စိတ္ခ်ရသည္" ဟု ဆိုလိုပါ သည္။ ေရတန္ဘိုးသိေလာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရ၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံ သံုးေရ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုေရ စ သည္ျဖင့္ က႑စံုအတြက္ ေရလိုအပ္သည္။ သဘာဝေရထြက္မ်ား၊ စိမ့္စမ္းေရမ်ား၊ ေျမေအာက္ေရမ်ား၊ မိုးေရ၊ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္ဆည္ေျမာင္းကန္ေခ်ာင္းစသည့္္တို႔သည္ အဓိက ေရပင္ ေရရင္း မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထာဝစဥ္တည္တံ့၍ စိတ္ခ်စြာ ေသာက္သံုးႏုိင္ေသာ၊ ေရေကာင္းေရသန႔္ျဖစ္တည္ေနရမည္။ သို႔မွသာ လုံေလာက္စြာရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရသည္ ေအးျမ ၏။ သန္႔စင္၏။ အသက္ဆက္ေပးႏိုင္၏။

သန္ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရပမာဏသည္ တကမာၻလံုးရိွေရပမာဏ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္တြင္သာ ရိွပါသည္။ ထိုသန္႔ စင္ေသာေရခ်ိဳပမာဏ (ႏွစ္စဥ္ ေရကုဗကီလိုမီိတာ (Cubic Kilo-meter) ေပါင္း (၃၈ဝဝ) ေက်ာ္) ၏ (၁ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သာလွ်င္ ေသာက္သံုးေရျဖစ္ပါသည္။

ေရအရင္းအျမစ္ဆုိသည္မွာ လူႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ (ေသာက္သံုးေရ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ၊ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံသံုးေရ၊ လူမႈပတ္ဝန္း က်င္သံုးေရ စသည့့္္လိုအပ္ခ်က္မ်ား) လိုအပ္သလို စိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳႏုိင္ေသာေရ (ေျမေပၚေရႏွင့္ ေျမေအာက္ေရ) ကို ေခၚ ဆိုိုပါသည္။ ကမာၻ႔ေရထု၏ (၉၈) ရာခိုင္္ႏႈန္းေသာေရ (ပင္လယ္ေရႏွင့့္္ ဒီေရအတက္အက်ရိွသည့္ ပင္လယ္စပ္အနီးအနားရွိွ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား၊ ဆားငံေရအိုင္မ်ားႏွင့္ အငံဓာတ္ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ ေျမေအာက္ေရ) တို႔သည္ ေသာက္သံုး၍ မရႏုိင္ ေသာ ေရငံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ က်န္ (၂.ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာေရသည္သာ ေသာက္သံုးႏုိင္ေသာေရျဖစ္ပါသည္။ ထိုေသာက္သံုး ႏုိင္ေသာေရမ်ားတြင္ ေရခဲျမစ္မ်ား၊ ေရခဲေတာင္မ်ား၊ ေျမေပၚေရခ်ိဳႏွင့္ ေျမေအာက္ေရခ်ိဳမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေရခဲျမစ္မ်ား၊ ေရခဲေတာင္ႏွင့္ ႏွင္းေတာင္မ်ားမပါဝင္ပါက အမွန္တကယ္ေသာက္သံုးႏုိင္သည့္ ေရပမာဏမွာ (၁၃) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (ေျမေပၚေရ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေျမေအာက္ေရ (၁၂) ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ရိွပါသည္။

ဘံုဘိုင္ေရပူ၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္သည္ (၅ဝ) ဒီဂရီခန္႔ျဖစ္ၿပီး ေရေအးသည္ (၇) ဒီဂရီခန္႔ျဖစ္သည္။ ေရဆူမွတ္အပူခ်ိန္သည္ (၁ဝဝ) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (သို႔မဟုတ္) (၂၁၂) ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ျဖစ္သည္။ လူတို႔ပံုမွန္ေသာက္သံုးေနေသာ ေရ၏အပူခ်ိန္သည္ (၅ဝ-၇၂) ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အတြင္း ရိွ၏။

ေျမေအာက္ေရသည္ ေသာက္သံုးေနသည့္ေရမ်ားတြင္ ဒုတိယေျမာက္အႀကီးဆံုးေသာ ေရခ်ိဳေရေအာင္းလႊာျဖစ္သည္။ ေျမ ေပၚေရ (ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ကန္အင္အိုင္းမ်ားသည္ ကမာၻ႔ေရခ်ိဳ၏ (၁.ဝ) ရာခိုင္းႏႈန္းေအာက္တြင္ရိွသည္။ ေျမေအာက္ေရသည္ (၁၂) ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွသည္။ ကမာၻေပၚရိွ ေရမ်ားျပန္႔ႏွံ႔တည္ရိွေနမႈကို ေအာက္ပါဇယားျဖင့္ျပထားပါသည္။


ေရတို႔၏ ေဂဟစနစ္သည္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ လူ႔အသံုးအေဆာင္စက္ပစၥည္း၊ ယာဥ္ရထားထုတ္လုပ္ေရး၊ ေရ ေကာင္းေရသန္႔ရရိွေရး၊ ေရာဂါအမ်ားထိမ္းခ်ဳပ္ေရး၊ စိုက္ပိ်ဳးေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အက်ဳိးျပဳလ်က္ရိွပါသည္။ မိုးေရသည္လည္း လူတို႔အသံုးျပဳသည္ ေရအမ်ဳိးအစားတစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္သည္။

● လူႏွင့္ ေရဆက္သြယ္ျခင္း

လူတိုအတြက္ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရ၊ စက္ရုံအလုပ္႐ုံသံုးေရ၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ သံုးေရတို႔မွာ ေပါမ်ားစြာရွိသည္ဟု  မွွတ္ ယူ၍မရႏုိင္ပါ။ သို႔ပါ၍ လက္ရွိေသာက္သံုး၍ရႏုိင္ေသာေရကို ေရအရည္အေသြးမပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားႏုိင္ရန္၊ ေရရွည္အသံုးျပဳ၍ရႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေရအရင္းအျမစ္မွာ သဘာဝ အေလ်ာက္ျဖစ္တည္ေနေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေပသည္။

ကမာၻတဝွမ္းေရသံုးစြဲမႈပမာဏသည္ တိုးတက္ေသာေနရာေဒသႏုိင္ငံအလိုက္ကြဲျပားသည္။ တကမာၻလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ သုေတသနျပဳရာ အိမ္သံုးေသာက္သံုးေရသည္ (၈) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံသံုးသည္ (၂၂) ရာခုိင္ႏႈႏ္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ (၇ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေနသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသည္ လုပ္ငန္းသံုးေရကို ထိမ္းထိမ္းသိမ္းသိမ္း သံုးစြဲမႈနည္းေၾကာင္း သိသာသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေရကို စနစ္တက်အသံုးျပဳေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိသာေနသည္။

ေနရာေဒသအမ်ားစုတြင္ ေျမေပၚေရကို ေသာက္သံုးေရအျဖစ္ အမ်ားအျပားအသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ ေျမေပၚေရရိွမႈ အလားအလာနည္းပါးသည့္ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ေျမေပၚေရႏွင့္ ေဝးလြန္းသည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္သာ ေျမေအာက္ေရကို ထုတ္ယူ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ မိုးေရကို အသံုးျပဳၾကရသည္။


ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္အတူ ကမၻာႀကီး ပုိမိုပူေႏြးလာ၏။ မိုးရြာသြန္းမႈေလ်ာ့နည္းလာ၍ အေငြ႔ျပန္ႏႈန္း ပိုမိုလာၿပီး ေရ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ေရပမာဏေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ထိုအခါ ေရအရည္အေသြးမ်ားက်ဆင္းလာေပမည္။ လူတို႔ အ တြက္ ေရလိုအပ္မႈပိုမိုမ်ားျပားလာေစမည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အထြက္ႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာမည္။ မိုးေခါင္ ေရရွားမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရအတြက္ပါ ေရလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားလာေပမည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကလူ၊ ရာသီဥတု ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ (ေျမေပၚေရ၊ ေျမေအာက္ေရ) ဆက္ႏြယ္မႈရိွေနကိုျပေနသည္။

တကမာၻလံုးရိွ (၄ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာလူဦးေရသည္သာ ေရကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ အသံုးျပဳေနေပေသးသည္။ သကၠရာစ္ ၂ဝ၃ဝ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လူႏွင့္ေရ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ပိုမိုက်ဆင္းလာေပမည္။

၂၁ ရာစုအတြင္းႏွင့္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ကမာၻ႔ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္အတူ ကမၻာႀကီး ပုိမိုပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို မ်ားစြာထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ပ်က္လာႏုိင္ေစျခင္းသည္ လူႏွင့္ေရ ဆက္ႏြယ္ေနမႈ ကို ေကာင္းက်ဳိးမဟုတ္၊ ဆိုးက်ဳိးသာျဖစ္ေစမည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္္သံုးစဲြႏုိင္ေသာ ေျမေပၚေရအရင္းအျမစ္ ကုဗကီလိုမီတာေပါင္း (၁ဝ၈၂) ႏွင့္ ေျမေအာက္ေရအရင္း အျမစ္ ကုဗကီလိုမီတာေပါင္း (၄၉၅) ရိွပါသည္။ ေျမေပၚေျမေအာက္ စုစုေပါင္း ေရအရင္းအျမစ္ပမာဏ (၁၅၇၇) ကုဗကီလို မီတာ၊ ႏွစ္စဥ္ ျပည္တြင္းျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္သည့္ ေရပမာဏ (၈၈ဝ.၆ဝ) ကုဗကီလိုမီတာ၊ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ေျမေအာက္ေရပမာဏ (၁၅၆) ကုဗကီလိုမီတာ၊ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ေျမေပၚေရပမာဏ (၈၇၆.၆ဝ) ကုဗကီလိုမီတာ၊ ေျမေပၚေရ၊ ေျမေအာက္ေရ ဆက္စပ္ေနသည့္က႑တြင္ ႏွစ္စဥ္ေရျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္မႈ (၁၅ဝ) ကုဗကီလိုမီတာ၊ ေရအရင္းအျမစ္စုစုေပါင္း၏ နွစ္စဥ္ျပန္လည္ျဖည့္တင္ေပးႏုိင္မႈပမာဏ (၁ဝ၄၅.၆ဝ) ကုဗမီတာျဖစ္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေရအသံုးျပဳမႈမွာ (၃ဝ) ကုဗကီလိုမီတာခန္႔ႏွင ့္စက္႐ုံအလုပ္႐ုံႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေသာက္သံုးေရမွာ (၃) ကုဗကီလိုမီတာခန္႔ရိွသျဖင့္ေျမေပၚေရသံုးစြဲႏုိင္မႈပမာဏ၏ (၁ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္တြင္သာရိွပါသည္။ ေျမေအာက္ေရ ၏ (၁ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ အိမ္သံုး၊ ေသာက္သံုးေရအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရအတြက္ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အသံုးျပဳ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူထုအျပဳရန္ ေရအရင္းအျမစ္ (ေျမေပၚ၊ေျမေအာက္) မ်ားစြာရိွေနပါေသးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူႏွင့္ ေရဆက္ႏြယ္၊ ဆက္သြယ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးကုိ အက်ိဳးျပဳေစမည့္ ေရအက်ိဳးဆယ္ပါး (ဆုမေတာင္း ပဲရရိွႏုိင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး) ျမဲရေနမည့္ဟု သိရိွခံယူထားေသာ ဝိေသတမ်ားမွာ ...

၁။ အာယဝါ (အသက္ရွည္ျခင္း)    
၂။ ဝဏၰဝါ (အဆင္းလွျခင္း)    
၃။ ဗလဝါ (ခြန္အားႀကီးမားျခင္း)
၄။ ဓိေယာ (ဉာဏ္ပညာႀကီးျခင္း)    
၅။ လသဝါ (အေခြၽအရံေပါမ်ားျခင္း)
၆။ သုခိ (ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာျခင္း)    
၇။ အပဓိေကာ (သူတပါးတို႔ ႐ိုေသေလးစားျခင္း)        
၈။ နမိသဝိေယါေဂါ (ခ်စ္ခင္သူႏွင့္ မကြဲမကြာေနထိုင္ရျခင္း)
၉။ အနပဒၵဝါ (ေဘးရန္အႏၱရာယ္ကင္းျခင္း/စင္ၾကယ္ျခင္း)
၁ဝ။ ဓိေကာဝိေရာ (လြန္ကဲေသာဝရိယရိွျခင္း/ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈကင္းကြာျခင္း)

သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာေရသည္ လူသားအားလံုး၏ က်န္မာေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ၊ တန္ဘိုးရိွေသာ လာဘ္တပါးျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ခ်စြာ ေသာက္သံုးႏုိင္ေသာေရႏွင့္ သန္႔စင္ေသာေလ ရရိွေရးသည္ လူသား အားလံုးအတြက္ ေမြးရာပါ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ပါသည္။


Comments