တည္ဘြားဦး - ပန္းေတြ ပြင့္တာေတာင္ မေပ်ာ္ရဘူး

ပန္းေတြ ပြင့္တာေတာင္ မေပ်ာ္ရဘူး 
 တည္ဘြားဦး
(မိုးမခ)၊ ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၇
 
သူ႔ကမၻာက က်ယ္တယ္ 
က်ေနာ့္ ကမၻာက က်ဥ္းတယ္ 

သူက 
ပန္းခင္းထဲက ပန္းပြင့္ ပိုေမႊးတယ္လို႔
ေျပာလာပါတယ္ 

က်ေနာ္က 
လမ္းနံေဘးက ပန္းပြင့္က ပိုေမႊးတယ္လို႔
ေျပာလုိက္ပါတယ္ 

ပန္းေတြ အမ်ားႀကီး ပြင့္ၾကတယ္။

ျငင္းခုန္ျခင္းမွာ ညဥ့္နက္ခဲ့ၾကတယ္ 

ညဥ့္နက္ျခင္းမွာ ျငင္းခုန္ခဲ့ၾကတယ္။ 

တည္ဘြားဦး 
၁၉ ၀၁ ၂၀၁၇

Comments