ကာတြန္း မွတ္ႀကီး (ေအာင္ပင္လယ္) ● လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ခန္းမထဲမွာ


ကာတြန္း မွတ္ႀကီး (ေအာင္ပင္လယ္) ● လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ခန္းမထဲမွာ
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၇

Comments