ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) ● ျမန္မာျပည္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) ● ျမန္မာျပည္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၇

● လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္တဲ့ တာဘိုင္မ်ား
အိမ္သံုးအေသးစားကေန ညဴကလီယာဓါတ္ေပါင္းဖိုမွာသံုးတဲ့ ဧရာမ ေရေႏြးေငြ႕ Steam Turbine အထိ ရွိပါတယ္။ အနည္း ငယ္ ေရးလိုက္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ ဖတ္လိုသူမ်ားကေတာ့ ဂူဂယ္မွာ steam turbine, gas turbine, water turbine, wind turbine လုိ႔ အဂၤလိပ္လို ရိုက္ႏွိပ္ျပီး အဂၤလိပ္လို ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခုဆို ျမန္မာလို ရိုက္ႏွိပ္ျပီး ျမန္မာလိုဖတ္ဖုိ႔ ရွာ လုိ႔လဲ ရေနပါျပီ။ မၾကာမီ ျမန္မာယူနီကုတ္စနစ္ ခိုင္မာသြားရင္ေတာ့ ျမန္မာလုိ႔ဘာသာျပန္ျခင္းကို လူနဲ႔ လုပ္စရာမလိုပဲ ဘင္တာနက္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွာပဲ အလိုအေလွ်ာက္ ျမန္မာလိုဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျဖစ္လာမွာပါ။

တာဘိုင္အမ်ဳိးအစားေတြကေတာ့ ...
၁။ ေရေႏြးေငြ႕တာဘိုင္ steam turbine
၂။ ဂတ္စ္တာဘိုင္ gas turbine
၃။ ေရအားလွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ water(hydro) turbine
၄။ ေလရဟတ္တာဘိုင္ wind turbine. ..တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

● လွ်ပ္စစ္ထုတ္နည္း မ်ဳိးစံု
အပူအား၊ ေနေရာင္ျခည္အား၊ ဒီေရ၊ ေျမေအာက္အပူဓါတ္အား ဘိုင္အိုဂက္စ္ စပါးခြံစက္ အမႈိက္/ပလပ္စတစ္ကထုတ္စက္ စသျဖင့္ နည္းမ်ဳိးစံုရွိပါတယ္။ သြားဖက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာလိႈင္ျမင့္ @ Billy H. Mackenzie က ဧရာဝတီတိုင္းမွာ ဒီေရအတက္အက်ကေန လွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖုိ႔ မူပိုင္ခြင့္ အဆိုျပဳတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိယ္စာလွယ္တစ္ဦးက ေမးခြန္းေမးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးက ေငြမရွိလုိ႔ တြက္သားမကိုက္လုိ႔ ဒီေရလွ်ပ္စစ္ အစီစဥ္မရွိပါ ေျဖခဲ့တယ္။ အခု အစိုးရသစ္မွာ ဂ်ပန္နဲ႔ေပါင္းျပီး လုပ္ေနျပီ သတင္းထြက္လာျပန္ပါတယ္။ မူလအဆိုျပဳတဲ့ ေဒါက္တာလိႈင္ျမင့္ကေတာ့ ပါဝင္ခြင့္မရဘူး။ အလားတူပဲ အမႈိက္ က လွ်ပ္စစ္ထုတ္ျခင္းကို ဂ်ပန္ေခ်းေငြနဲ႔ ရန္ကုန္မွာလည္ပတ္ေနပါျပီ။ တခါတေလ ပံုမွန္မဟုတ္ နည္းလမ္းေတြသံုးျပီး ေစ်းႀကီးတဲ့တာဘိုင္ေတြဝယ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ကုန္ဆံုး ျဖဳန္းတီးတာမ်ဳိးေတြ ကာကြယ္ဖုိ႔ မတတ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဇီးသီဗန္းက ေတာ့ ေမွာက္ေနဦးမွာပါ။

ဇီးသီးဗန္း အေမွာက္အနည္းဆံုးက မဟာဓါတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္လုိ႔ World.bank ADB မ်ားက ေငြေခ်းေပးပါ တယ္။ ဓါတ္အားစက္႐ုံ (တာဘိုင္ဝယ္ယူ တပ္ဆင္ျခင္း) အလုပ္က ဇီးသီးဗန္းတခုလံုးေမွာက္႐ုံမက အလ်င္းမသင့္ရင္ သန္း၃၀၀ စီမံကိန္းကေန ၂ ဆ ၃ ဆ သန္း ၆၀၀ သန္း၉၀၀ အထိ ကုန္သြားေၾကာင္း အိႏၷိယ ပါကစၥတန္ လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ႀကီး မ်ား တည္ေဆာက္စီမံကိန္းမ်ားက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ အင္ဒိုနီးရွား ျပည္တြင္းခရိုနီမ်ားနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္စားသြားတာ ၁၉၉၀ - ၂၀၀၀ ကာလမွာလဲ အမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ျမန္မာျပည္မွာလဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

● စီမံကိန္းေကာင္းမ်ား
စံျပအေနနဲ႔ ဂ်ပန္သီလဝါ စက္႐ုံ အခုေဆာက္ေနတဲ့ ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ျမင္းျခံ စင္ကာပူ ဓါတ္အားစက္႐ုံမ်ားက တာဘိုင္ႀကီး မ်ားကို ေကာင္းမြန္တဲ့စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ စံနမူနာထားရပါမယ္။

● တာဘိုင္သက္တမ္း
တာဘိုင္မ်ားမွာ အသက္ကေတာ့ တာဘိုင္ဘလိတ္ turbine blade ျဖစ္ပါတယ္။ ဘလိတ္ဒီဇိုင္းကို အထူးျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ efficiency စြမ္းအားေကာင္းေစပါတယ္။

၁။ ေရေႏြးေငြ႕တာဘိုင္ steam turbine
စင္ကာပူ ဂ်ဴေရာင္း Jurong နဲ႔ စီႏိုကို Senoko ပါ၀ါစက္႐ုံၾကီးမ်ားမွာ 1MW, 2MW ေရေႏြးေငြ႕ တာဘိုင္ကေလးေတြ အေျမာက္အမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး မဂၢါ၀ပ္ေတြ ေပါင္းရင္ အမ်ားၾကီးျဖစ္လာေစတဲ့ ဂ်င္နေရတာမ်ား ဆိုင္ခရိုႏိုက္စ္ Synchronize လုပ္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သေဘၤာၾကီးမ်ားမွာလည္း ဂ်င္နေရတာ ၃ လံုးအထက္ကို အျပိဳင္ဆက္ျပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ပါ တယ္။ တခု ပ်က္ရင္လဲ ျပႆနာမရွိပါ။ ဒီလို ဓါတ္အားစက္႐ုံမ်ားစြာကို မဟာဓါတ္အားလိုင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး တဖက္က ပ်က္သြားရင္ ေနာက္တဖက္က ဓါတ္အားရယူသံုးျခင္းနဲ႔ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ စက္ခလုပ္မ်ား Switch System လုပ္ထား ၾကပါတယ္။ မီးပ်က္ရင္ေတာင္ မိတ္တုပ္မျဖစ္ပဲ တျခားလိုင္းကို ေျပာင္းေပးပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ စက္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဆီးမီးကြန္ဒက္တာ Wafer Fabrication စက္ၾကီးမ်ားကေတာ့ power dip ျဖစ္တာေတာင္ စက္ရပ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ကာကြယ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းက နည္းပညာတစ္ခုပါ။ ဒီေနရာမွာေတာ့ တာဘိုင္မ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ပဲ ေရးပါတယ္။

ေရကို အပူေပးျပီး ၁၀၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ေရေႏြးေငြ႕ရပါတယ္။ ေရေႏြးေငြ႕ကို ဖိအားနဲ႔ အပူျမင့္ေအာင္ high pressure 60kg/cm2 & high temperature 800 deg C အထိ ျမွင့္ေပးျပီး တာဘိုင္ၾကီးမ်ားကို လည္ပတ္ေစပါတယ္။ တာဘိုင္ အေသးဆိုရင္ ဖိအားနဲ႔အပူအား အရမ္းျမင့္စရာ မလိုပါဘူး။

အခုေခတ္ ႏ်ဴးကလီယာ ဓါတ္အားစက္႐ုံၾကီးမ်ား၊ ကြန္ဘိုင္းဂက္စ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ေတြမွာ ေရေႏြးေငြ႕ တာဘိုင္ကိုပဲ သံုးၾကပါတယ္။

၂။ ဂတ္စ္တာဘိုင္ gas turbine
သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ေစ်းခ်ိဳျခင္း ေပါမ်ာျခင္းေတြေၾကာင့္ ဂတ္စ္တာဘိုင္မ်ား ေခတ္စားလာပါတယ္။ ေရေႏြးေငြ႕ရဖုိ႔ ေရကို အပူ ေပးစရာ ေလာင္စာ ထင္း ေက်ာက္မီးေသြး စက္သံုးဆီေတြ မလိုေတာ့ပါ။ ဘြိဳင္လာ ထည့္သြင္းစရာမလိုပဲ ဓါတ္ေငြ႕ကို မီး႐ႈိ႕ ျပီး ဂတ္စ္တာဘိုင္ လည္ပတ္ေစပါတယ္။

ေပါက္ကြဲမႈဒဏ္ခံႏိုင္ဖုိ႔ ဂတ္စ္တာဘိုင္ဘလိတ္ျပားမ်ား အလြန္ေကာင္းရသလို ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းမႈလည္း ပိုလုပ္ရပါတယ္။ တာဘိုင္သက္တမ္းလည္း ေရေႏြးေငြ႕တာဘိုင္ထက္ အမ်ားႀကီး သက္တမ္းတိုပါတယ္။ သက္တမ္းရွည္ေအာင္ မၾကာခဏ ဖြင့္စစ္ ေဆး ဘလိတ္မ်ားလဲလွယ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အျမန္ဆံုးနဲ႔ စက္႐ုံတည္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဓါတ္ေငြ႕ အမ်ားျပားထြက္တဲ့ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ ဂတ္စ္တာဘိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။

၃။ ေရအားလွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ hydro turbine
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံတဲ့တာဘိုင္စက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိအားနဲ႔ အပူခ်ိန္ သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္လုိ႔ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလာပိတ ဂ်ပန္ ဟိတာခ်ီ ေရအားတာဘိုင္မ်ားက ႏွစ္ ၈၀ ေလာက္ၾကာေပမဲ့ ေကာင္းတုန္းပါပဲ။

ကခ်င္ျပည္နယ္ က်င္ခရန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ တရုတ္တာဘိုင္မ်ားနဲ႔ေဆာက္တယ္။ တာဘိုင္ ၁၂ လံုးေလာက္ တန္းစီ လည္ ပတ္တယ္။ တႏွစ္အၾကာ စက္အလံုးေတြပ်က္ေတာ့ တဝက္ပဲက်န္တယ္။ အပိုပစၥည္း ေစ်းႀကီး မဝယ္ႏိုင္ေတာ့ စက္ တစ္လံုးကေန ျဖဳတ္ျပီးသံုးေတာ့ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲလည္ႏိုင္ျပီး ေနာက္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ေတာ့ စက္အားလံုး မလည္ ပတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေနာက္ပိုင္း ေကအိုင္ေအ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားထုတ္တဲ့ ဘူးဂါးလွ်ပ္စစ္နဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားတဝိုက္ မီးလင္းရပါ တယ္။

ဘာေၾကာင့္ တရုတ္ေရအား တာဘိုင္ေတြပ်က္ရပါသလဲ ဆိုေတာ့ ...
* ျမန္မာေတြ အရည္ခ်င္းမရွိလုိ႔ မထိမ္းသိမ္းႏိုင္လုိ႔ skill မရွိလုိ႔ ေျပာရင္ ရပါတယ္။ ရတဲ့လစာကလည္း နည္းေတာ့ မလုပ္ခ်င္ ဘူးေပါ့။

* တရုတ္ျပည္မွာ သံုးမရေတာ့တဲ့တာဘိုင္ေတြကို လိမ္ညာေရာင္းခ်ခံရတယ္ ေျပာရင္ ျမန္မာေတြဒါေလာက္ေတာင္ညံ့သလား ေမးလဲ ေမးစရာပါ။ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ဝယ္ဖုိ႔ မဆံုးျဖတ္ပါ။ အဂတိ လိုက္စားတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား (စစ္ဗိုလ္မ်ား) က ဝယ္ဆိုေတာ့ တရုတ္ေခ်းေငြနဲ႔ ဝယ္ထားတာကို အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ထိန္းသိမ္းရပါတယ္။ စိတ္ပ်က္ေတာ့ မထိမ္းသိမ္းခ်င္ ခဏနဲ႔ပ်က္ပါေလေရာ။

အခု ေနာက္ဆံုး ေနျပည္ေတာ္ကို မီးေပးတဲ့ေပါင္းေလာင္း ေသာက္ေရခပ္ စတဲ့တရုတ္စက္မ်ားကေတာ့ အသစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေဟာင္း ခဏပဲခံတယ္။ အသစ္ေပး ဆိုေတာ့ ဂ်ပန္ အေမရိကန္ ေရာင္းတဲ့စက္ေစ်းေပးျပီး တရုတ္စက္အသစ္ကို အတိုးႀကီးတဲ့ တရုတ္ေခ်းေငြနဲ႔ ဝယ္ပါတယ္။ ဒါလဲပ်က္ျပန္တယ္။ ျပင္ေတာ့ တရုပ္ပဲျပင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းရွိေတာ့ တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာမဟုတ္သူ စက္ျပင္ေတြပဲ လာျပင္ၾကတယ္။ ျပင္ခကေတာ့ အေမရိကန္ေစ်းအတိုင္း ျမန္မာျပည္က ေပးရတယ္။ မိေအး ၂ ခါမက ၃ ခါနာေနတာကေတာ့ တရုပ္စက္ေတြ ျပင္လဲပ်က္ေနဆဲပါပဲ။ ျပင္ခနဲ႔ပဲ လံုးပါးေတာ့မယ္။ ဒီ အေၾကာင္းလဲ ေဆာင္းပါး ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေပါင္းခ်ဳပ္ေပးဖုိ႔ မိုးမခ လွ်ပ္စစ္ေဆာင္းပါး စာအုပ္လုပ္ေနပါတယ္။

ေနာင္ ေခ်းေငြရရင္ ဂ်ပန္ ဂ်ာမဏီ စက္ေကာင္းေတြဝယ္ျပီး တပ္ဆင္မယ္။ အရႈံးမ်ားတဲ့ တရုတ္စက္ေတြေတာ့ ဖ်က္သိမ္းပစ္မွ ေအးမယ္။

● တႏိုင္တပိုင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္
လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၃ဆေလာက္ပိုလွ်ံ ေနပါျပီ။ 11kv လိုင္းနဲ႔ပို႕ရင္ ဓါတ္အားဆံုးေတာ့ 66kv 230kv မဟာဓါတ္ အားလိုင္း ဆြဲခြင့္ေပးဖုိ႔ လိုေနပါျပီ။ အလားတူ ရွမ္း ကယား ကရင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြမွာ အေသးစား 10kw to 1mw ေရအားတာဘိုင္မ်ားစြာ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရအားမရွိတဲ့တိုင္းေဒသမ်ားမွာ ေက်ာက္မီးေသြး ဂက္စ္ အက္အို(Fuel Oil) ဒီဇယ္ ဘိုင္အိုဂက္စ္ စတဲ့ေလာင္စာမ်ားသံုးျပီး ဘိြဳင္လာအိုနဲ႔ ေရေႏြးေငြ႕သံုး တာဘိုင္မ်ား တပ္ဆင္ဖုိ႔ပါ။ အင္ဒိုနီးရွား ဖိလစ္ပိုင္ ကြၽန္းေထာင္ခ်ီရွိတာ ဒီနည္းနဲ႔ပဲ မီနီဂရစ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေနၾကပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္ (Solar) ကေတာ့ တႏိုင္တပိုင္ မီးထြန္းတာပဲသံုးၾကပါတယ္။

၄။ ေလရဟတ္တာဘိုင္ wind turbine
ေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာ ပင္လယ္ျပင္မွာေပၚေနတဲ့ Floating Wind Turbine ဧရာမ 1MW - 10MW တာဘိုင္ႀကီးေတြ ေရအာလွ်ပ္စစ္လို ေစ်းခ်ိဳလာမယ္လုိ႔ ေစ်းကြက္ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။ အခုေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးလုိ႔ ေငြတတ္ႏိုင္တဲ့Offshore ကမ္းလြန္ေရနံ ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းေတြအတြက္ပဲ သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဂ်ာမဏီ တရုတ္ ေနာ္ေဝး ဒိန္းမတ္ ကုမၸဏီမ်ားက ေစ်းကြက္ဦးစီးထားပါတယ္။ တရုတ္ကုမၸဏီ ၃ ခုက ထိပ္တန္း ၁၀ ခုမွာ ပါေနပါ တယ္။

ေလရဟတ္တာဘိုင္ကေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း တနာရီမိုင္ ၁ ရာေက်ာ္ တိုက္ခတ္တာ ခံႏိုင္ရမယ္။ ေလတိုက္ႏႈန္း အနည္းအမ်ားက သဘာဝ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔မရေတာ့ Control System ထိန္းခ်ဳပ္မႈ နည္းစနစ္နဲ႔ ဘရိတ္စနစ္ ေကာင္းေကာင္း သံုးရပါတယ္။ ပင္လယ္ထဲ ဆြဲယူသြားလုိ႔ရေတာ့ ေရေပၚဓါတ္အားေပးစက္႐ုံအျဖစ္ ကန္ထရိုက္နဲ႔ ငွားရမ္းတဲ့ငွားစားတဲ့လုပ္ငန္းအျဖစ္ တြင္က်ယ္ေနပါတယ္။

● ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ Control System
အခုေခတ္က အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ကြန္ျပဴတာ မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္ေခတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြအားကိုးလုိ႔ စက္ေတြပိုနစ္နာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စက္ေတြ မပ်က္စီးေအာင္ ေ႐ွည္ခံေအာင္ အလိုအေလ်ာက္ အပူခ်ိန္ ဖိအား လည္ပတ္ႏႈန္း သက္တမ္းအခ်ိန္ အဖြင့္အပိတ္ ဓါတ္ေငြနဲ႔အရည္ ကြာလတီ စီးဆင္းႏႈန္း သိပ္သည္းျခင္း စတဲ့စက္အေျခအေနကို ကြန္ျပဴတာထိန္းခ်ဳပ္စနစ္သံုးၾကပါတယ္။ ပစၥည္းကို ပံုမွန္ လာမၾကည့္ရင္ လာၾကည့္ပါ လာၾကည့္ပါ လုိ႔ ေဖ့ဘုတ္မက္ေဆ့ အီးေမးေတြ တယ္လီဖုန္းဆီပို႕ေပးပါတယ္။ Alarm အခ်က္ေပးမႈ အသံမ်ားေပးတယ္ ပိုဆိုးလာရင္ အလိုအေလ်ာက္ Trip စက္ရပ္ပစ္ပါတယ္။ Safety Device မ်ားက အလြန္တန္ဖိုးႀကီးတဲ့တာဘိုင္စက္ႀကီးကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ Bearing Temp, Shaft Displacement စတဲ့အေရးႀကီးတဲ့တာဘိုင္လည္ပတ္မႈ အခ်က္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္က အလြန္အေရးႀကီးလာ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စက္႐ုံႀကီးမ်ားသာမက အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာမ်ားမွာလဲ မိုက္ကရိုပရိုဆက္ဆာ Chip ေတြ ထည့္ထားပါတယ္။


● နိဂံုး သံုးသပ္ျခင္း
တာဘိုင္အႀကီးေတြက နည္းပညာအဆင့္ျမင့္လုိ႔ တည္ေဆာက္သူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို အတူေခၚျပီး သင္ေပးရပါမယ္။ မသင္ေပးခ်င္ဘူး သင္ေပးရတာ သူတုိ႔အလုပ္ဖင့္ေႏွးတယ္ ဆိုျပီး ျငင္းလုိ႔မရေအာင္ စာခ်ဳပ္မွာ သင္တန္း ကိစၥ အထူးျပဳရပါမယ္။ ဗီယက္နမ္မွာ အင္ဂ်င္နီယာငယ္မ်ားစြာကို စီမံကိန္းထဲထည့္ျပီး look see. look see လုပ္ခိုင္း မွတ္ခိုင္း ေလ့လာခိုင္းပါတယ္။ စက္တပ္ဆင္ေနတုန္း သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ထားေပးရပါမယ္။

အေသးစားတာဘိုင္မ်ား 1mw ေအာက္ တာဘိုင္ေတြဆို စရိတ္ က်ပ္သိန္း၁ေထာင္ေက်ာ္ usd$100,000 ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ ျမန္မာေတြ တာဘိုင္စက္ မတီထြင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးေပမဲ့ စက္တပ္ဆင္ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းရာမွာေတာ့ ထိတ္တန္းအဆင့္ျဖစ္ပါ တယ္။

ေနေရာင္ျခည္ မီနီဂရစ္ကေတာ့ ဘက္ထရီျပႆနာေၾကာင့္ ညမီးထြန္းဖုိ႔ တီဗြီၾကည့္ဖုိ႔ပဲ ေကာင္းပါတယ္။ တအိမ္တခု Home System ပဲ သံုးသင့္ပါတယ္။ ေရပန္႔လည္ဖုိ႔ အပူေပးဖုိ႔ ေမာ္တာစက္လည္ဖုိ႔ေတာ့ ေနေရာင္ျခည္ မီနီဂရစ္ကိုသံုးလုိ႔မသင့္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလုပ္ေနတဲ့ဘက္ထရီသိုေလွာင္ မီနီဂရစ္မ်ားက ျပည္သူဘ႑ာျဖဳန္းတီးသလိုပါပဲ။ ျမန္မာေတြ အမ်ားစုမွာ ဘက္ထရီထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့ skill အရည္ေသြးမရွိေသးပါ။ မွားရင္လဲခြင့္လႊတ္ပါ။ မိမိအျမင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာမ်ားမွာ စာေတြ႕ သက္ေမြးပညာ စာသင္ခန္းအဆင့္ပဲရွိတယ္လုိ႔ ရိုးသားစြာ ႐ႈျမင္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ကြပ္ကဲ သူမ်ားလဲ ျမန္မာပရိုဂ်က္အရာရွိအမ်ားစုက အလုပ္ပဲကြၽမ္းက်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသား ပရိုဂ်က္မန္ေနဂ်ာမ်ားလို လစာသိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္မရေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္လဲမရွိ အထူးသျဖင့္ ေလာ္ဂ်စ္စတစ္နဲ႔ ပါေခ်႕စင္း Logistic & Purchasing မွာ ႏိုင္ငံျခား ပရိုဂ်က္မန္ေနဂ်ာ ေျပာတာပဲ Yes Yes ဟုတ္ကဲ႕ပါ လုပ္ေနရတဲ့လစာနည္း ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ပါဝါျမႇင့္တင္ ေပးဖုိ႔ အထူးလိုအပ္ေနပါတယ္။ လစာမျမႇင့္တင္ခ်င္ရင္ Project Allowrance ကို ႏိုင္ငံျခားသားကိုေပးသေလာက္ ေနစရိတ္ စား စရိတ္ ေပးတဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနည္းကို အခြင့္ရရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအကူညီနဲ႔ အဆိုျပဳခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ျမန္မာဘက္က အေတြ႕ၾကံဳရင့္က်က္သူ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသူ Decision Maker အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ ဒါရိုက္တာမ်ားကို တလ သိန္း ၂၀ ေလာက္ အနည္းဆံုး စရိတ္မေပးရင္ ဇီးသီးဗန္းေမွာက္ေနတာလဲ သူတုိ႔က ထိုင္ၾကည့္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဇီသီ ဗန္းကေတာ့ ျပည္ပကုမဏီေတြက ပိုေမွာက္ယူေလ့ရွိပါတယ္။ တေျဖးေျဖး ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မွာပါ။

ပရိုဂ်တ္ ေဒၚလား ၁၀ သန္း သန္း ၁၀၀ ေတြ ထားလိုက္ပါေတာ့။ မိမိတုိ႔ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖုိ႔ တာဘိုင္အႀကီးႀကီးေတြ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသးေပမဲ့လည္း .. ေဒၚလာ ၁ သိန္းတန္ တာဘိုင္ ဂ်င္နေရတာအေသးစား အလတ္စားမ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္ ထိမ္းသိမ္းျပီး မီနီဂရစ္ ဓါတ္အားစက္မ်ားစြာ ေပၚလာမယ္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

ေဇာ္ေအာင္
ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၇

● မွတ္ခ်က္
စင္ကာပူ စကင္ေနဗီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ဗိုက္ကင္း Viking Engineering Pte Ltd "Steam Turbine Service Company, http://viking.com.sg " မွာ ၆ႏွစ္ Turbine Control System လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ ေရးသားပါတယ္။ eBook , "Myanmar Electricity 2017" pdf file ရယူလိုရင္ Chat Box ဗိုင္ဘာ 09976922584, အီးေမး uzawaung@gmail.com နဲ႔ေတာင္းပါ။ ပို႔ေပးလိုပါတယ္။ တိုက္ရိုက္ ေဒါင္းလုပ္သူမ်ားအတြက္ ေဒါင္းလုပ္လင့္ကေတာ့.. https://www.slideshare.net/…/electricitymyanmarrev5oct2017t… စိတ္၀င္စား၊ ဖတ္႐ႈသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Comments