ရန္လုိကြဲၽ ● အမ်ဳိးသားတုိ႔ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေသာအခါ

ရန္လုိကြဲၽ ● အမ်ဳိးသားတုိ႔ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေသာအခါ
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၇

အာလာဒင္မီးခြက္ေစာင့္သည့္ နတ္ဘီလူးက သူ႔ကို မီးခြက္တြင္းမွ ထြက္ႏိုင္ေအာင္ကူညီသူ ျပာသိုၾကည္တင္၊ မယ္ ေသာၾကာ တို႔ လင္မယားကို ေက်းဇူး ဆပ္သည့္အေနျဖင့္ လိုရာဆုႏွစ္ခု ေတာင္းခိုင္းသည္။ ျပာသိုၾကည္တင္က ‘ဒီမိုကေရစီရခ်င္တယ္’ ဟု ဆုေတာင္းေသာအခါ နတ္ဘီလူးက   ဒီမိုကေရစီဖန္တီးေပးရန္ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳရေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပႆနာကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးလိုက္သည္။ ေျဖရွင္းပံုမွာ ဒီမိုကေရစီဟုအမည္ရေသာ သတင္းစာတစ္ေစာင္ ဝယ္ၿပီး ျပာသိုၾကည္တင္၏လက္ထဲ ထည့္လိုက္ျခင္းပင္တည္း။

(ဒီမိုကေရစီ သတင္းစာ ဝယ္ေပးလိုက္ပံုႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္လက အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇာတ္သိမ္းပိုင္းကို ပထမ ပိုင္း  မဖတ္ရေသးသူမ်ားလည္း  အရသာမပ်က္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါေၾကာင္း အာမခံပါသည္။)

မယ္ေသာၾကာမွာ အကင္းပါးသူျဖစ္၏။  ခင္ပြန္းသည္ ျပာ သိုၾကည္တင္က တိက်ျပည့္စံုစြာ ဆုေတာင္းျခင္း မျပဳေသာ ေၾကာင့္ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီ မရရိွဘဲ ၂ဝဝ တန္ ဒီမိုကေရစီရရိွ သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္သည္။ ထိုသင္ခန္းစာကို ယူ ၿပီး သူ႔အလွည့္တြင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဆုေတာင္းရန္လည္း နတ္ဘီ လူးက သတိေပးသည္။

"ဒီတစ္ႀကိမ္ အလွည့္က်သူက ေသခ်ာစဥ္းစားဆင္ျခင္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ကဲ…လိုရာဆႏၵကို ေျပာႏိုင္ပါျပီ"

မယ္ေသာၾကာသည္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ သူ႔ဆုေတာင္းကို ေျပာျပလိုက္သည္။

"ကြၽန္မတုိ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ လစဥ္ ရာသီေသြးလာတာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရျပီ ဆိုရင္လည္း အမ်ဳိး သမီးေတြပဲ။ အင္မတန္မွကို ဒုကၡႀကီးလြန္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ကစၿပီး ရာသီေသြးလာျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း အလုပ္ ေတြကို ကြၽန္မတို႔ ဒုကၡသီရိႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးမွာ အမ်ဳိးသားေတြ ရင္ဆိုင္ပါေစ။ ကြၽန္မတို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဒီဒုကၡမ်ားကေန ကင္း လြတ္ခြင့္ရပါေစ"

မယ္ေသာၾကာ၏ ဆုေတာင္းစကားေၾကာင့္ ခင္ပြန္းသည္ ျပာသိုၾကည္တင္ မ်က္လံုးျပဴးသြားေလ၏။ အံ့ၾသလြန္းသျဖင့္ စကား ပင္ မေျပာႏိုင္ေတာ့ေခ်။ နတ္ဘီလူး၏ ျပဴးၿပီးသား မ်က္ လံုးလည္း ပိုျပဴးသြားသည္။

"ကဲ…ကြၽန္မရဲ႕ ဆႏၵကို အျမန္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးေပေတာ့။ ကြၽန္မတို႔ဟာ ဒီဒုကၡေတြေၾကာင့္ အိမ္မွာပဲ အေနမ်ားၿပီး အိမ္မႈ ကိစၥ စီမံခန္႔ခဲြရ၊ လုပ္ကိုင္ေနရတာနဲ႔ နားရတယ္ကို မရိွဘူးရွင့္။ သူတို႔ ေယာက်္ားသားေတြကေတာ့ အားလပ္ေနတာေၾကာင့္ ရပ္ ကြက္ေက်းရြာကို ဦးေဆာင္ႏိုင္သူ၊ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္သူေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ ဒါေတြကို ကြၽန္မ ၾကည့္လို႔မရတာ ၾကာ ျပီ"

နတ္ဘီလူးက မယ္ေသာၾကာ၏ ဆုေတာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ျပင္ဆင္လိုက ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာရာ မယ္ေသာၾကာက ျပင္ဆင္မည္မဟုတ္ဟု ျပတ္သားစြာ ဆုိ၏။

"ႀကိဳက္သြားျပီ သခင္မေရ။ ေခါင္းမာတယ္ဆိုတာ မေကာင္း ေပမယ့္ ဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာရိွတတ္တဲ့ လကၡဏာတစ္ခုပဲ။ ကဲ…သခင္မရဲ႕ဆႏၵ အခုခ်ိန္က စၿပီး ျပည့္ဝသြားပါျပီ။ ဒုကၡသီရိမွာ  ရာသီေသြးလာျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရျခင္းလုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို အမ်ဳိးသမီးေတြ မခံစားရဘဲ အမ်ဳိးသားေတြသာ ခံစားၾကေစ…ဟတ္ခ်ေလာင္း"

ထိုသို႔ ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ နတ္ဘီလူးလည္း လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ျပာသိုၾကည္တင္ ၏ မ်က္ႏွာမွာ မန္က်ည္းရြက္မွ်သာ က်န္ေတာ့သည္။ မယ္ေသာ ၾကာကေတာ့ ဝမ္းသာလြန္းသျဖင့္ ထခုန္လိုက္ေလသည္။

● အေျပာင္းအလဲ
နတ္ဘီလူး၏ ဖန္ဆင္းခ်က္က တိက်လွ၏။ ထိုေန႔မတိုင္ ခင္က ဒုကၡသီရိတြင္ ကိုယ္ဝန္ရိွၿပီးသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွတစ္ပါး က်န္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကေလး မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ား ရာသီေသြးလာျခင္းကို လစဥ္ ႀကဳံေတြ႕ရေလေတာ့ သည္။ တစ္လေက်ာ္ ႏွစ္လအတြင္း အကာအကြယ္မသံုးေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား၊ အတူအိပ္ေဖာ္မ်ားၾကားတြင္ အမ်ဳိးသမီး တို႔ ကုိယ္ဝန္မရဘဲ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ကိုယ္ဝန္ရလာၾကျခင္း အေၾကာင္းကို ဆရာဝန္မ်ားက အံ့ၾသတႀကီး သတင္းထုတ္ျပန္ ၾကသည္။ ဒုကၡသီရိမွ ျဖစ္ထြန္းသမွ်မွာ ႏိုင္ငံတကာသတင္း ျဖစ္ လာေလေတာ့သည္။

ဒုကၡသီရိရိွ အမ်ဳိးသားတိုင္း သားအိမ္ရိွလာျခင္း၊ တင္ကား ရင္ထြားလာျခင္း စေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ သားဖြားရန္ အသင့္ ျဖစ္သည့္ အေျခခံလကၡဏာမ်ား ပိုင္ဆိုင္လာၾကသည္။

"ကြၽန္မတုိ႔ ဒုကၡသီရိ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးမွာ အမ်ဳိးသားေတြ ရာသီေသြးလာျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း အလုပ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ ပါေစဟူေသာ မယ္ေသာၾကာ၏ ဆုေတာင္းတြင္ ‘ဒုကၡသီရိ’ ဟူ ေသာ ေဒသအကန္႔အသတ္ ပါဝင္သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ နတ္ဘီ လူး၏ ဖန္ဆင္းခ်က္သည္ ဒုကၡသီရိသို႔ ေခတၱေရာက္ေနေသာ  ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္ရာ သူတုိ႔လည္း ႀကီးမား ေသာ အေျပာင္းအလဲကို ရင္ဆိုင္ရေလ၏။

ထိုအခ်ိန္က သတင္းသမား ေမာ္ကြန္းဉာဏ္လင္းကဲ့သို႔ ျပည္ပသို႔ ေခတၱ သြားေရာက္သူ  ဒုကၡသီရိသား အမ်ဳိးသားတို႔မွာ နတ္ဘီလူး၏ ဖန္ဆင္းခ်က္မွ လြတ္ကင္းသြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ထိုသို႔ လြတ္ကင္းေၾကာင္းကို ႐ုတ္တရက္ မသိၾကေပ။ ေျမာက္အေမရိကေရာက္ ေမာ္ကြန္းဉာဏ္လင္းဆိုလွ်င္ သူ လည္း ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္သည္ဟု ယူဆၿပီး အေနအထိုင္ အထူးဆင္ ျခင္၏။ သူ႔တြင္ လစဥ္ ဓမၼတာမလာျခင္းမွာ ရံဖန္ရံခါ ျဖစ္တတ္ သည့္သေဘာဟုလည္း ယူဆေနမိ၏။ ဓမၼတာ ပံုမွန္လာေစရန္ မည္သို႔ ေနထိုင္စားေသာက္ရေၾကာင္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးပညာေပး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ကို ေလ့လာ ဖတ္႐ႈေနေတာ့သည္။

ဒုကၡသီရိတြင္မူ သူတုိ႔၏ သတင္းစာတိုက္မွ ေမာ္ကြန္း ေက်ာ္ေဇယ်ာထြန္း၏ ဗိုက္မွာ သိသိသာသာ ႀကီးလာသျဖင့္ ေဆးခန္းသြားျပရာ ကိုယ္ဝန္ရိွျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘီယာ တန္ခိုးေၾကာင့္ ဗိုက္ရဲႊလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာဝန္က ေျပာ လိုက္သည္။ ဘီယာသမား အမ်ဳိးသား  အမ်ားအျပား ေနထိုင္ ေသာ ဒုကၡသီရိတြင္ ကုိယ္ဝန္ရိွျခင္းႏွင့္ ဗိုက္ရဲႊျခင္း မသဲကဲြသျဖင့္ စမ္းသပ္ၾကရာမွ ေဆးခန္းမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား ဝင္ေငြ အထူး ေကာင္းလာၾကေလသည္။

ဘီယာ၊ အရက္တို႔မွာမူ ေရာင္းအား ထိုးက်သည္။  အေၾကာင္းမွာ ယမကာ ေသာက္သံုးသူ အမ်ဳိးသား အမ်ားအျပား ကိုယ္ဝန္  ရိွေနၾကသျဖင့္ ယစ္ေရႊရည္မီွဝဲျခင္း ရပ္နားထားၾကျခင္း ေၾကာင့့္တည္း။

ထိုးက်ေသာအရာ ေနာက္တစ္ခုမွာ မုဒိမ္းမႈျဖစ္သည္။ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ေသာ အမ်ဳိးသား မဆိုစေလာက္သာ ရိွေတာ့ ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုသည္။

● ကံဆိုးေစေသာ ၇ ဂဏန္း
ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၂၈ ရက္ ၾကာတိုင္း အမ်ဳိးသမီးတို႔ ရာသီ ေသြး တစ္ႀကိမ္ လာတတ္သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၃ ႀကိမ္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။  ထိုအခ်က္ေၾကာင့္  ေရွးေခတ္ အယူသီးသူတခ်ဳိ႕က ၁၃ ဂဏန္းသည္ ၾကမၼာဆိုးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကျခင္း ျဖစ္ေလ၏။ ဒုကၡသီရိသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းလိုလွသည္ျဖစ္ရာ ၁၃ ဂဏန္းကို ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆို႔သည္။ ဘတ္စ္ကား လိုင္းနံပါတ္တြင္ပင္ အမွတ္ ၁၃ ကို ထည့္သြင္း ျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။

ထိုသို႔ေသာ ၁၃ ဂဏန္း မုန္းတီးမႈမွာ ဒုကၡသီရိတြင္ တျဖည္းျဖည္း ေခတ္တံုးသြား သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ဆိုခဲ့သလိုပင္ ဒုကၡသီရိတြင္ အမ်ဳိးသားတို႔ ရာသီေသြးလာ ေစရန္ ဖန္တီးေပးခဲ့သူမွာ မီး ခြက္ေစာင့္ဘီလူး ျဖစ္သည္။  ဘီလူးႀကီးက အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာေသာအားျဖင့္ ရက္ ၅ဝ ျပည့္မွ တစ္ႀကိမ္ ရာသီေသြးလာေစရန္ စီမံခဲ့၏။  ဘီလူး ႀကီး ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဒုကၡသီရိ အမ်ဳိးသားတို႔ ရာသီလာ ျခင္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇ ႀကိမ္သာ အမ်ားဆံုး ႀကဳံေတြ႕ရေလသည္။

ဤတြင္ ၇ ဂဏန္းသည္  ကံဆိုးေစေသာ နံပါတ္ ျဖစ္မွန္း မသိ ျဖစ္လာေလေတာ့သည္။ ခရီးသြားသည့္အခါ ကားေပၚတြင္ လိုက္ပါသူ ၇ ဦး ျဖစ္ေနလွ်င္ ကားထဲ ေက်ာက္ခဲတစ္လံုး ေကာက္ ထည့္ၿပီး ေခၚသြားၾကသည္၊ ‘ေမာင္ေက်ာက္ခဲ ပါတယ္ဆို ေတာ့ က်ဳပ္တို႔က ၈ ေယာက္ေပါ့ဗ်ာ၊ ဟဲဟဲဟဲ’ဟု ေျပာၿပီး ခရီးဆက္ၾက ေလ၏။

● အမ်ဳိးသား အခြင့္အေရး
အမ်ဳိးသား အမ်ား အျပား ရိွတတ္သည့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရိွလာသည္။ ရာသီေသြးလာစဥ္ အသံုး ျပဳရသည့္ ဂြမ္းထုပ္မ်ားကို အက်ဥ္း သားတိုင္းအတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရရိွေစရန္ စီစဥ္ထားေလသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ အလုပ္စခန္း မ်ားတြင္လည္း ရာသီေသြးလာသည့္  အက်ဥ္းသားအတြက္ အလုပ္နားရက္ကို ျပင္ပ႐ုံးဌာန၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ခြင္မ်ားကဲ့သို႔ သုံးရက္ အနည္းဆံုး သတ္မွတ္ထားရန္ သံမဏိစည္းကမ္းထုတ္လိုက္ေလရာ အမ်ဳိး သမီးအက်ဥ္းသားတို႔က "ဒါေတာ့ သိပ္မ်ားသြားျပီ၊ သူတုိ႔အလွည့္က်ေတာ့ သိတတ္လိုက္ၾကတာ" ဟု ေဝဖန္ၾကေလ၏။

မီးခြက္ေစာင့္နတ္ဘီလူး၏  ကေမာက္ကမ ဖန္တီးခ်က္မ်ား အၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေခတ္စားလာသည္မွာ  ‘အမ်ဳိး သား အခြင့္အေရး’ ဟူေသာ စကားလံုး ျဖစ္ေလသည္။ ႏိုင္ငံေရး သမားအမ်ားစုက အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၾကရာ ထိုစကားလံုးကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးလာၾက၏။ အမ်ဳိးသားမ်ား ႀကီးစိုးသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း အေရးတႀကီး ေဆြးေႏြးလာၾကသည္။

တရားဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ဥပေဒ  ေရးဆဲြ၊ ျပ႒ာန္း၊ အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အထူးဝါယမ စိုက္ၾကေလသည္။ ထို သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ဳိးကို ဦးစားေပးလြန္းျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အပ်ဳိႀကီးမ်ားသမဂၢက ေဝဖန္လိုက္သည္။

"လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ေနရာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အလိုအေလ်ာက္ ရတဲ့ ပုလိပ္အဖဲြ႕ရဲ႕ ကိုယ္ စားလွယ္ေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အမ်ားစုက အမ်ဳိးသားေတြပဲ ျဖစ္တာ ေတြ႕ရတယ္ရွင့္။ ဟုတ္တယ္ေနာ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ သူတို႔ပဲ ျခယ္လွယ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီလို ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာပါ" ဟု အပ်ဳိ ႀကီးမ်ားသမဂၢ ေျပာခြင့္ရသူတစ္ဦးက ကြမ္းေသြးကို ဗ်စ္ခနဲ ေထြး ထုတ္ၿပီး သံုးသပ္လိုက္သည္။

ဤအေတာအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသားမ်ား မီးဖြားခြင့္ဆိုင္ရာ အထူးဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ကမန္းကတန္း ေရး ဆဲြျပ႒ာန္းရာ ျပ႒ာန္းသည့္ ညေနပိုင္းတြင္ပင္  သမၼတက လက္မွတ္ထိုး အတည္ျပဳလိုက္သည္။ မီးဖြားခြင့္ကို အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ မျဖစ္မေန ေပးရန္၊ ဆရာဝန္ ေထာက္ခံခ်က္ရိွလွ်င္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ေပးရန္၊ မီးဖြားခြင့္ယူသည့္ ကာလအတြင္း လုပ္ခ လစာ အျပည့္ေပးရန္၊ အထူးေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္တို႔လည္း ဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို အားရပါးရ ေထာက္ခံသည့္အထဲတြင္ ေမာ္ကြန္းသတင္းစာလည္း ပါဝင္သည္။

"အမ်ဳိးသားတို႔ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ၊ မီးဖြားၿပီးစကာလမ်ားအတြင္း ဇနီးသည္တို႔သည္ ခ်စ္ခင္ပြန္းအနီး ေနထိုင္ျခင္း၊ ျပဳစု ယုယမႈ ေပးျခင္းျဖင့္ လူသားဆန္မႈကို ျပသသင့္ေပသည္" ဟု ေမာ္ကြန္းသတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တစ္ခုတြင္ ေရးသား တုိက္တြန္းလိုက္သည္။

● အေျပာင္းအလဲကို ေက်နပ္ၾကသေလာ
ဒုကၡသီရိ၏ အေျပာင္းအလဲမွာ သံုးႏွစ္သံုးမိုး ၾကာလာ ေခ်ျပီ။

ႏိုင္ငံတကာမွ အမ်ဳိးသားမ်ားက ဒုကၡသီရိ၏ ျဖစ္ထြန္းမႈ မ်ားကို အေဝးမွ စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ မည္သည့္ အမ်ဳိးသားမွ် ဒုကၡသီရိသို႔ အလည္အပတ္ပင္ လာဝ့ံျခင္း မရိွၾက ေခ်။ သံ႐ုံးမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးသံတမန္ မ်ားသာ ေရာက္လာၾကကုန္၏။

အေျပာင္းအလဲ သက္တမ္းရင့္လာေသာ္လည္း ဒုကၡသီရိရိွ အမ်ဳိးသားတို႔မွာ သဘာဝအေျခအေနအသစ္ႏွင့္ အသားမက်ၾက ေသးေပ။ အမ်ဳိးသမီးတို႔ကေရာ မည္သို႔ရိွသနည္း။

အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပားသည္  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ျဖစ္ ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးရေသာေၾကာင့္ အထူးဝမ္းနည္းပူေဆြးၾကေလသည္။

ဖခင္အမ်ားစုက မိခင္စိတ္ မရိွၾကေၾကာင္း၊  ရင္ေသြးငယ္ ကို  ျပဳစုလိုစိတ္ မရိွၾကေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးၿပီးသည္ႏွင့္ ဘီယာ ဆိုင္သို႔သာ ေျခဦးလွည့္ေနၾကေၾကာင္း  အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕မ်ား၊ ကေလးသူငယ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝၾက သည္အထိ အေျခအေနက ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္လာသည္။

မီးခြက္ေစာင့္ဘီလူး သြားေရာက္ အိပ္ငိုက္ရသည့္ နတ္ သဘင္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း ဒုကၡသီရိ၏ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  အေရးတႀကီး အဆိုတင္သြင္း ေဆြး ေႏြးျငင္းခံုစရာ ျဖစ္လာသည္။ "ဒါဟာ လူလုပ္ျပႆနာ မဟုတ္ ဘူး။ နတ္ဖန္တီးတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္။  ဒုကၡသီရိမွာ အေျခအေန နဂိုအတုိင္း ျပန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ တာဝန္ရိွတယ္လို႔ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ဆႏၵရိွၾကတာေၾကာင့္ ဒီျပႆနာကို အစျပဳေပးတဲ့ အာလာဒင္မီးခြက္ေစာင့္နတ္က လူ႔ျပည္ ျပန္ဆင္းၿပီး ေျဖရွင္းပါ။ ကန္႔ကြက္မယ့္နတ္ ရိွပါသလား"ဟု နတ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သီဟ (စခန္းသစ္)က ေမးရာ ကန္႔ကြက္မည့္နတ္ မရိွသည့္အတြက္ အာ လာဒင္နတ္ဘီလူး လူ႔ျပည္ဆင္းရေလသည္။

နတ္ဘီလူး လူ႔ျပည္ျပန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္  ဒုကၡသီရိ သတင္းသမားမ်ားကြန္ရက္ (DJN) ႐ုံးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပဲြ လုပ္သည္။   ယေန႔မွစ၍ ဇီဝကမၼေဗဒ အေျပာင္းအလဲ၊ ကိုယ္ ဝန္ရိွျခင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဒုကၡအဝဝကို အမ်ဳိးသမီး တို႔သာ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ခံစားရေတာ့မည္ဟု ေၾကညာေလ၏။

ထိုေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုးမ်ားတြင္ ရက္အတန္ၾကာ ေဖာ္ျပၾကသည္။ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ ေအာင္ ပဲြခံမႈ အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ၾကရာ ေစ်းကြက္အတြင္း ဘီယာ၊ အရက္ ျပတ္လပ္သြားေလသည္။

● နိဂံုး
အေျခအေနအရပ္ရပ္ သဘာဝအတိုင္း ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္သြား ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အထူးျပ႒ာန္္းခဲ့ေသာ ဥပေဒ၊ အမိန္႔အရပ္ရပ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း စာဖတ္သူတို႔ သေဘာေပါက္ေပလိမ့္မည္။  ဟုတ္သည္၊ အမ်ဳိးသားအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အထူးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္း၊ ပယ္ဖ်က္လိုက္ ၾကသည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ေပၚထြက္ လာသည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မွာ အျခားမဟုတ္ေပ။ ၿပီးခဲ့ေသာ ကေမာက္ကမႏွစ္ကာလအတြင္း  ေယာက်္ားသားတို႔ ရရိွခဲ့ေသာ အခြင့္အေရးတို႔မွာ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္လွသည္၊ အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ထို အထူးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ အမိန္႔မ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းေပးပါဟူ ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ ျဖစ္၏။

ထိုသို႔ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းေပးရန္ အမ်ဳိးသမီးအမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္းဆိုရာ အမ်ဳိးသားတို႔ႀကီးစိုးေသာ လႊတ္ ေတာ္က တစ္ခဲနက္ ပယ္ခ်လိုက္ေလသတည္း။

၂၀၁၇-ဧျပီလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္ (၄၅) မွ သေရာ္စာ ျဖစ္ပါသည္။


ရန္လုိကြၽဲ ေရးသည္။
သ႐ုပ္ေဖာ္ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္)

Comments