ရဲရင့္သက္ဇြဲ - ၉၆ ဒီဇင္ဘာတမ္းျခင္း


ရဲရင့္သက္ဇြဲ - ၉၆ ဒီဇင္ဘာတမ္းျခင္း
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၇


ရေသ ့စိတ္ေျဖတဲ့
ရေသ ့ဘယ္လိုစိတ္ေျဖသလဲ
ငါမေတြ ့ဘူးေတာ့ မသိဘူး ......

ဒီရာသီမွာ ...
မဟုတ္ဘူး ...
ဒီရာသီမွမဟုတ္ဘူး .....
အသက္ရွင္ေနသမ်ွ ကာလပတ္လံုး
ငါ အမုန္းဆံုးက စစ္၀ါဒီ အာဏာရွင္ .....

ေသြးဆာေနတဲ့ စစ္၀ါဒီေတြရဲ ့
အၿပံဳးၾကားမွာ
၉၆ ဒီဇင္ဘာရဲ ့ နီေစြးတဲ့
ႏွလံုးသားကို ငါေတြ ့ေနရတယ္ ....

အသံေတြၾကားလား.....
အသံေတြၾကားတယ္
၉၆ ဒီဇင္ဘာရဲ ့တိုက္ပြဲေခၚသံ
အမွန္တရားအတြက္ ေတာက္ေလာင္တဲ့မီး
ကမၻာဆံုးထိတိုင္ေအာင္.....

ငါ့ရဲေဘာ္ေတြအတြက္
နာက်င္ေၾကကြဲတဲ့ရင္ကို
ဘာေတြနဲ ့ အစားထိုးရမလဲ ....
ကမၻာမေၾက ေတးသံသာ
တေျမ့ေျမ့ေလာင္က်ြမ္း .........

ရေသ့ စိတ္ဘယ္လိုေျဖလဲ
ငါမျမင္ဘူးေတာ့ မသိဘူး
ငါ့စိတ္ကိုေတာ့ ငါ့ရဲေဘာ္ေတြရဲ ့
ယံုၾကည္ခ်က္ ႏွလံုးသားေတြနဲ ့ မီးေဆးေနတုန္း .......

(၉၆ ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ အမွတ္တရ)Comments