ဇင္လင္း ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရက္ေနာက္က်လွ်င္ တိုင္းျပည္တေခတ္ေနာက္က်ႏိုင္သည္

ဇင္လင္း ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရက္ေနာက္က်လွ်င္ တိုင္းျပည္ တေခတ္ေနာက္က်ႏိုင္သည္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂ဝ၁၇

၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ တတိယ အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ ေနာက္ဆုံးအပတ္တြင္ က်င္းပမည္ဟု သတင္းမ်ား အရ ၾကားသိရသည္။ ယင္း အစည္းအေဝး၌ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး က႑ကို အထူးဦးစားေပး ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ UPDJC အစည္းအေဝးကို ေအာက္တုိဘာ ၃ဝ၊ ၃၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။ UPDJC ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝမႈ၊ သယံဇာတခြဲေဝမႈ၊ အခြန္အေကာက္ခြဲေဝမႈ စသည္တို႔အပါအဝင္ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ၂ဝ၁၈ တြင္ အၿပီးသတ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ညီလာခံ သုံးၾကိမ္အတြင္း အေျခခံမူမ်ားကို အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြး ျပီးျပတ္ခဲ့ပါက ဖက္ဒရယ္မူဆိုင္ရာ ခိုင္မာသည့္အုတ္ျမစ္တစ္ခု ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအထိ ရည္မွန္းခ်က္ထားကာ ၾကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလွ်က္ရွိသည္။

ဤအေတာအတြင္း ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ပါဝင္ၿပီးေနာက္ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းသင့္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္စုိးက တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔7Day Daily သတင္းက ေဖၚျပခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ‘ဝ’ႏွင့္မုိင္းလားေဒသသုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာက သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ‘ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕’ ကုိ NCA လမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ထိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ဦးေအာင္စုိး က ဆိုသည္။ ‘ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ ကုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕’ က NCA သည္ မျပည့္စုံဟုဆုိကာ လက္မွတ္မထုိးဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည္ဟု ေျပာဆုိထားခဲ့သည္။

‘‘NCA ထဲမွာ ျပည့္စုံျခင္း၊ မျပည့္စုံျခင္းထက္ အထဲေရာက္ၿပီးမွ လုိအပ္တာကုိ ျပင္ဆင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံံ့အတြက္          အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ (‘ဝ’ႏွင့္မုိင္းလားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူမ်ား) ကုိ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း အဲဒီလုိပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကားထားသည့္ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားရာတြင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားပါဝင္ေစလုိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕(Peace Process Steering Team – PPST )ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

“ကၽြန္မတုိ႔အစိုးရအေနနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ညႇိႏႈိင္းဆဲအဖြဲ႕ေတြ ရွိေန သလို အျခား တစ္ဖက္မွာလည္း NCA ကို လက္မခံႏိုင္ေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးဖြင့္လွစ္ထားျပီး လက္ကမ္းၾကဳိဆိုလ်က္ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အားလုံး လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေျခခံမူေတြ ျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျပီး ေဆြးေႏြးညွိ ႏႈိင္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ မထိုးဘဲ က်န္ေနေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ အားလုံးအေနနဲ႕လည္း အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူေတြ ခ်မွတ္ တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႕ အစဥ္အျမဲဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ NCA ဆိုတာ ကၽြန္မတုိ႔ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးရဲ႕ စတင္မႈတစ္ရပ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ NCA ဟာ လမ္းဆုံးခရီး မဟုတ္ပါဘူး။ NCA ကေန ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲေတြ တက္လွမ္းမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတံခါးကို ဖြင့္လွစ္ေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ဒီကေန႔ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ထိုေန႔က မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ေန႔က UPDJC ရဲ႕ (၁ဝ) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္မွာ  က်င္းပခဲ့စဥ္ကလည္း ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာခဲ့ဖူးသည္။     “ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ကမၻာလုံးကလည္း စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေနပါ တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ စိတ္ဝင္စားလဲဆို ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္တင္ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ တျခားပဋိပကၡ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ အတြက္လည္း အေရးႀကီးတဲ့ သင္ခန္းစာေတြ ရႏိုင္မယ့္ ျဖစ္စဥ္လို႔ပဲ သူတို႔ ယူဆၾကပါတယ္။” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥသည္ တကမၻာလုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုမႈအရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာျဖစ္သည္။  ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၌ ေမ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Belt and Road Forum for International Cooperation  သုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေမ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းက ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ကူညီသြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကားခဲ့သည္ဟု Xinhua News က ေဖၚျပ ခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိ္င္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား  ခ်ဳပ္ဆိုပြဲအခမ္းအနား ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သတင္းက ဆိုသည္။  ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ ျမန္မာသံအမတ္ ႀကီး ဦးသစ္လင္းအုန္း၊ တ႐ုတ္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး H.E.Mr. Zhong Shan၊ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ H.E.Mr.ZhangYong၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစု စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မရွင္ဝန္ႀကီး H.E.Ms. Li Bin၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး H.E.Mr. Liu Yuzhu တို႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၅ ေစာင္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခခ်န္းတို႔  ေရွ႕ေမွာက္၌ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ စာခြ်န္လႊာ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိခဲ့ရသည္။

ႏွစ္ႏုိ္င္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ၌ “စီးပြား ေရးႏွင့္ နည္းပညာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္စာခ်ဳပ္”၊ “ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္္ေထာင္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္”၊ “စီးပြားေရးပုိးလမ္းမ  ရပ္ဝန္းတစ္ခုႏွင့္ (၂၁)ရာစု ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပိုးလမ္းမ ရပ္ဝန္းတစ္ခု စတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္”၊ “က်န္းမာေရးက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္”ႏွင့္ “ငလ်င္အလြန္ ပုဂံရွိသမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္” မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း- One Belt One Road - ျပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတုိ႔ကို ဆက္စပ္ေပးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းမႀကီး၏ အဝင္တံခါးေပါက္ ျဖစ္လာမည္ဟု ဆိုသည္။ လူဦးေရ သန္းတစ္ေထာင့္သုံးရာေက်ာ္စီ ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ၊ လူဦးေရ သန္းေျခာက္ရာ့ ငါးဆယ္ေက်ာ္ရွိေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတုိ႔၏ စုစုေပါင္း လူဦးေရက သန္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္ ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို ေဈးကြက္ႀကီး၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ OBOR တံခါးဝ၌ ရွိေနေသာ ျမန္ႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဒသအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္၏ "One Belt, One Road" စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႀကီးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁ဝဝ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္သမၼတ  ရွီက်င္ပင္း (Xi Jinping) က ဆိုထားသည္။ အဆုိပါစီမံကိန္းသည္ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝ ျဖစ္ေသာ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိက စသည့္ ေဒသႀကီးမ်ားရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၅ ခုခန္႔ပါဝင္၍၊ ကမာၻ႔ GDP  သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ပါဝင္ပတ္သက္ သျဖင့္၊ အလြန္က်ယ္ဝန္းသည့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းျဖစ္သည္ဟု ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္စီးပြားေရးအုပ္စုက ဆိုသည္။ ၎ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပဓါနက်ေနျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ကို မလြဲမေသြ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး လိုအပ္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကမၻာစီးပြားေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ လိႈင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အလိုက္သင့္ လိုက္ပါစီးနင္းရမည္ ျဖစ္ သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ စဥ္းစားသည့္အခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနၿပီး ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံႏိုင္ ေရးအတြက္ ကူညီေနသည္ဟု NCA ၂  ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဆြန္ေကာ့ရွန္  (Mr. Sun Guoxiang) က အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ၇ ရက္ေန႔စဥ္ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။ ‘ဝ’အဖြဲ႕ (UWSA) ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ အေျချပဳ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ အၾကား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကူညီေနသည္ဟု ‘ဆြန္ေကာ့ရွန္’ က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ေကာင္းမြန္သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိသည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ေၾကာင္း မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္က ေျပာၾကား သည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ သိရွိ ေထာက္ခံၿပီး အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ ကူညီလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆြန္ေကာ့ရွန္က ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႕ျပင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းပင္ (Xi Jinping) တို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ အာဏာရပါတီ အခ်င္းခ်င္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ‘ရွီက်င္းပင္’ က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီ အာဏာရၿပီးေနာက္ သူတို႔ ႏွစ္ဦး အႀကိမ္မ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အာဏာရပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ CPC ႏွင့္ NLD ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ တိုးတက္ မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္ဆံမႈသာမက ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးကိုပါ ပိုမိုခိုင္မာေစသည္ဟု သမၼတ ရွီက ေျပာေၾကာင္း ဗီြအိုေအသတင္းက ေဖၚျပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ One Belt One Road (OBOR) ေခတ္သစ္ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္  ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္သည့္ သေဘာရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မၿငိမ္းခ်မ္းဘဲ၊ OBOR အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္မည္မဟုတ္။ ေခတ္သစ္ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရးသည္ တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ၾသဇာနယ္ပယ္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈႏွင့္လည္း မလြဲမေသြ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ေရစီးလိႈင္းႏွင့္ အတူ လိုက္ပါလိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ေရးဆီ ေရွးရႈရပါလိမ့္မည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျပိဳင္ၾကရပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရး အရ ယွဥ္ျပိဳင္ ကုန္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိလွ်င္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသုိ႔ လိႈင္းလုံးသဖြယ္ လိွမ့္ဝင္လာပါလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ခင္းက်င္းထားေသာ "One Belt, One Road" စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္သကဲ့သုိ႔၊ ခက္ခဲက်ပ္တည္းမႈ ေထာင့္က်ဥ္း ထဲတြင္လည္း ပိတ္မိေနႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ကမာၻ႔အခင္းအက်င္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ မိမိတုိ႔တိုင္းျပည္အတြင္း အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္လွ်င္၊ ျပည္တြင္းစစ္ဆက္ျဖစ္ေနလွ်င္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး အေျခအေနအရပ္ကို ေလ့လာခ်င့္ခ်ိန္၍ ျပည္သူလူထု အတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ေရြး်ယ္ၾကရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ရက္ေနာက္က်လွ်င္ တိုင္းျပည္တေခတ္ေနာက္က်ႏိုင္ေသာ အခ်က္ကို ႏိုင္ငံ့ကံၾကမၼာ ဖန္တီးၾကမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံး ေလးေလးနက္နက္ ႏွလုံးသြင္း စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကရေပလိမ့္မည္။

Comments