ကာတြန္း မွတ္ႀကီး (ေအာင္ပင္လယ္) ● ျပည္သူနဲ႔အတူဆုိတာ ... က်ဳပ္ဗ် ...


ကာတြန္း မွတ္ႀကီး (ေအာင္ပင္လယ္) ● ျပည္သူနဲ႔အတူဆုိတာ ... က်ဳပ္ဗ် ...
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၇

Comments