ဒီလူည - ဒီဇင္ဘာ

KT#
ဒီဇင္ဘာ
ဒီလူည
(မိုးမခ)ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇

ဒီဇင္ဘာဟာ ေအးခဲေနတဲ့ ညေတြထဲမွာ မီးလွံုရင္း
တူးေဖာ္ထားတဲ့မပုပ္မသိုး ေျခရာေတြကို နံပါတ္စဥ္တပ္လို႔
နွုတ္ဆက္ေတးေတြကလည္း
သူတို႔ရဲ႕ မေအာင္ျမင္မွုသီခ်င္းကို ဆိုရင္း
အေႏြးထည္ေလးကို ေနလွန္းလို႔
ဒီဇင္ဘာဟာ သူကိုယ္တိုင္မသိတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မွုေတြအေျကာင္းကို နံပါတ္စဥ္တပ္လို႔
ဒီဇင္ဘာဟာ သူကိုယ္တိုင္မသိတဲ့ ငတ္မြတ္မွုေတြအေျကာင္းကို နံပါတ္စဥ္တပ္လို႔
ဒီဇင္ဘာဟာ သူကိုယ္တိုင္မသိတဲ့ ေရခဲမွုအေျကာင္းေတြကို နံပါတ္စဥ္တပ္လို႔
ဒီဇင္ဘာဟာ သူကိုယ္တိုင္မသိတဲ့ အေႏြးဓာတ္ထုတ္လႊတ္မွု အေျကာင္းေတြကို နံပါတ္စဥ္တပ္လို႔

ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါ ေတာက္ပခြင့္မရတဲ့
ေနာက္ဆံုးခံုတန္းေပၚက ဗလာစာရြက္ေတြဟာ နွင္းေတြကိုစားရင္း
သူတို႔ရဲ႕နာမည္ကို ဒီဇင္ဘာလို႔ေပးလိုက္တယ္။   ။

Comments