ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ ႏွစ္ သုည သုည "ရွစ္"


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ ႏွစ္ သုည သုည "ရွစ္"
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇

Comments