ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) - သည္မိုုး သည္ေလ သည္လူေတြနဲ႔


ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) - သည္မိုုး သည္ေလ သည္လူေတြနဲ႔
(မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၇

Comments