အိခ်ယ္ရီေအာင္/Myanmar Now - ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲရာတြင္ NLD ပါတီဝင္မ်ား ဗိုလ္စဲြ
အိခ်ယ္ရီေအာင္/Myanmar Now - ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲရာတြင္ NLD ပါတီဝင္မ်ား ဗိုလ္စဲြ 
(Myanmar NOW) မိုးမခ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၇

စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ NLD ပါတီ ၂၉ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္းတစ္ခု။ ႏိုင္ငံအႏံွ႔အျပား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖင့္ တရားစဲြမႈ တစ္ရာေက်ာ္ရိွရာ NLD ပါတီဝင္မ်ားက စဲြဆိုထားမႈေပါင္း ၁၇ မႈ ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ (ဓာတ္ပံု - ျပည့္ျပည့္/Myanmar Now)

ရန္ကုုန္ (Myanmar Now) — ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ စဲြဆိုသည့္ အမႈေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ပါတီဝင္မ်ား တိုင္ၾကားသည့္ အမႈ ၁၇ ခု၊ တပ္မေတာ္က တုိင္ၾကားသည့္ အမႈ ၉ ခု ရိွခဲ့ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ျပဆိုျခင္းျမန္မာအဖဲြ႔မွ ေမာင္ေဆာင္းခက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ တြင္ ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီတို႔မွ ပါတီဝင္တို႔က ၂ မႈစီ စဲြဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ အမ်ားအျပားသည္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနၿပီး ၎တို႔အထဲတြင္ ၆၆ (ဃ) မွာ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာသည္။

"လူတစ္ေယာက္ကို အခ်ိန္မေ႐ြး လုပ္ႀကံဖန္တီးၿပီးေတာ့ တရားစြဲလို႔ရတာ ရွိတယ္။ အသေရဖ်က္မႈ ေျမာက္မေျမာက္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ေဝဝါးတယ္ေလ။ လူတစ္ေယာက္က ေဝဖန္တယ္၊ ဒါကို တစ္ဖက္သက္ ‘ငါ့ကို အေသေရဖ်က္ပါတယ္’ ဆိုၿပီး တရားစြဲရင္လည္း ဒီဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳေနရျပန္ေရာ။ အဲ့ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အာဏာရွိတဲ့သူေတြ၊ ၾသဇာရွိတဲ့သူေတြက ဒီဥပေဒကို အသုံးခ်လာတဲ့အခါ စြပ္စြဲခံရတဲ့သူက ပိုၿပီးေတာ့ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခနည္းသြားတာေပါ့" ဟု သူက ဆိုသည္။ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း

ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္ ့ေတာင္းယူျခင္း ၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း ၊ မတရားတားဆီး ကန္ ့ကြက္ျခင္း ၊ အသေရဖ်က္ျခင္း ၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ၊ မေလ်ာ္ ၾသဇာသံုးျခင္း (သို ့မဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မည္သူမဆို ေဖာ္ျပပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရပါလွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္ဟု ပုဒ္မ ၆၆ ဃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ဖယ္ရွားလုိက္သည့္ အခ်က္သံုးခုျဖစ္သည့္ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း ၊ မတရား တားဆီးကန္ ့ကြက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားေသာ အမႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း သူက ေထာက္ျပသည္။

တရားရံုးသို ့ေရာက္ရိွလာသည့္ အမႈတုိင္းသည္ ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဟု အမိန္ ့ခ်ခံရလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ခ်မွတ္ခံရေလ့ရိွေၾကာင္း သူကရွင္းျပသည္။


အသေရဖ်က္မႈ
ေမာင္ေဆာင္းခတို႔၏အဖဲြ႔မွ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚယဥ္ရတနာသိန္းက တိုင္ၾကားခ်က္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အသေရဖ်က္မႈအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အမႈတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မပါရိွသျဖင့္ အခ်က္အလက္အခိုင္အမာထည့္သြင္းေျပာဆို ထားျခင္း ရိွသည္ျဖစ္ေစ ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္ကိုမဆို “အသေရဖ်က္ျခင္း” ဟု ေခၚဆိုႏုိင္သည့္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း သူက ရွင္းျပသည္။

“တိုင္ၾကားခ်က္ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက အခ်က္အလက္အခိုင္အမာ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုထားျခင္း မရိွတဲ့အေပၚ အေျခခံၿပီး အမႈတည္ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ အသေရဖ်က္မႈ မေျမာက္ပါဘူး” ဟု ေဒၚယဥ္ရတနာသိန္းက ဆိုသည္။

Comments