ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) - ေတာ္တဲ့သူ

 ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) - ေတာ္တဲ့သူ
(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

Comments