ဇင္လင္း - ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တတိယ အစည္းအေ၀း၊ စစ္ေရးဖိအားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးျပႆနာ


ဇင္လင္း - ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တတိယ အစည္းအေ၀း၊ စစ္ေရးဖိအားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးျပႆနာ
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈


ဤ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္လဲ ဘာလဲဟု ေမးရမည့္ အေျခအေနမ်ား ေတြ႕လာေနရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားအရ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ယာယီမွ်ပင္ ရပ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့့္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀ အေကာင္အထည္ ေပၚမလာခဲ့ေပ။ 

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး NLD က ႏွစ္(၇၀) ျပည့္လြတ္လပ္ေရးေန႔ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ ၇၀ ရွည္ၾကာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစ၍ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ NLD ပါတီက ေရွးရႈေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖၚျပထားသည္။ ထို႕ျပင္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမို ကေရ စီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသုိ႔ ျပည္သူႏွင့္ အတူ ခ်ီတက္မည္ဟု အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ‘လြတ္လပ္ေရးေန႔ သဝဏ္လႊာ’ တြင္လည္း ‘အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး’ ႏွင့္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား’ ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းဆုိသည့္ မူမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚထြန္းလာေရးတို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎အျပင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစေရးကုိလည္း ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ျပည္ ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားအားလံုးက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သဝဏ္လႊာမွ တစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားထားသည္။

သို႕ရာတြင္ ေျမျပင္အေျခအေန တုန္႕ျပန္မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးတြင္ အထစ္အေငါ့မ်ား ရွိေနသည္ ကို ျမင္ေနရသည္။ ဘာေၾကာင့္ ထိုသို႕ေသာ အထစ္အေငါ့မ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည္ကို အစိုးရႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္သူမ်ား (Stakeholders) အေနျဖင့္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာဖို႕လိုေပမည္။

 ‘ကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး’ (KNO) က ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ရႈတ္ခ် ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအစုိးရကလည္း တပ္မေတာ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးေနေၾကာင္း ဇႏၷ၀ါရီ ၅ ရက္ေန႕က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္၍ စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္းကုိင္တြယ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟုလည္း ကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး KNO ဥကၠဌ ဒူးဝါး ေဘာင္ဝမ္ လာေရာ္ (Duwa Bawmwang Laraw) က RFA သတင္းသို႕ ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။ ကခ်င္အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး၏ ေၾကညာခ်က္၌ အစုိးရက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို မထိန္းသိမ္းႏုိင္လွ်င္ လူထုအုံၾကြမႈျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု လည္း သတိေပးထားသည္။ ၎ေၾကညာခ်က္ကုိ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႕လည္း ေပးပုိ႔ထားသည္ဟု KNO ဥကၠဌက ဆိုသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး အေနျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား လုပ္သင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးအေနျဖင့္ အေျခအျမစ္မရွိ ဘဲ၊ ယခုကဲ့သို႕ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို တာ၀န္မဲ့ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အမိႈက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္ မျဖစ္ရေလ ေအာင္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္က ျပည္သူအမ်ား အမွန္အတိုင္း သိရွိႏိုင္ရန္ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းသင့္ေပသည္။

ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ‘တတိယ အစည္းအေဝး’ ကို ဆုိင္းငံ့ထား ေစလိုေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU/KNLA) တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသို႔ တင္ျပ မည္ဟု KNLA ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္တြင္ 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာသည္ဟု သိရွိရသည္။ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္က KNU/KNLA ဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပေသာ KNLA တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ား အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ တပ္မွဴးမ်ားက လက္ရွိ NCA အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ထိေရာက္မႈမရွိ၍ လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးကို ဆုိင္းငံ့ထားေစလိုေၾကာင္း သေဘာထားေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဂ်ာ္နီႏွင့္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဘာေက်ာ္ဟဲ တုိ႔အပါအဝင္ KNLA တပ္မဟာ ၇ ခု စလံုးမွ တပ္မွဴးမ်ား၏ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ လက္ရွိ NCA လမ္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ သေဘာထားခ်မွတ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း KIC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ပဒိုေစာကြယ္ထူး ဝင္းအပါအဝင္ NCA လက္မွတ္ ထိုးထားသည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ ၃ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕၌ ဇန္န ဝါရီ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံု၍ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားကို ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ၌ တင္ျပႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ‘တတိယ အစည္းအေဝး’ ကို ဇန္နဝါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသျဖင့္ NCA အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ထိေရာက္မႈမရွိ၍ ၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယ အစည္းအေဝး ကို ဆုိင္းငံ့ထားေစလိုသည့္ သေဘာထား ထြက္ေပၚလာမႈသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သတင္းေကာင္း မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာတြင္ KNU အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၈ ဖြဲ႕ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔အၾကား တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေအာက္ေျခအဆင့္၌ ပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းမႈမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) က ညႇိႏိႈင္းခဲ့ရာတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္ မွ တစ္ဖက္သတ္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားရွိျခင္း၊ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ နယ္စပ္ဂိတ္ အခ်ိဳ႕ ပိတ္ခုိင္း ျခင္း၊ သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ား ဆႏၵမခံယူဘဲ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း စသည္တုိ႔မွာ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း KNU ႏွင့္ ေဒသတြင္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆုိသည္ဟု 7Day Daily သတင္းက ေဖၚျပသည္။ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ား ကို တပ္မေတာ္ဘက္က ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း KNU ဘက္က စြပ္စြဲ ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ထိုသို႕ ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ဗဟိုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တို႕မွ တာ၀န္ရွိသူတို႕အေနျဖင့္ ပကတိ အခ်က္အလက္အမွန္မ်ားကို ေလ့လာ မွတ္သား ညွိႏိႈင္းၾကရန္ လိုေပမည္။ ရရွိထားျပီးျဖစ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္ေကာင္းမ်ား မထင္မွတ္ေသာ အေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားျခင္း မျဖစ္ေစရန္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဂရုျပဳ ထိန္းကြပ္ေပးသင့္ေပ သည္။

ထို႕ျပင္ မၾကာေသးမီက ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၃ ဦးႏွင့္ အရပ္သားတစ္ဦး အသတ္ခံရ ေသာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ဦးေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့သူ လူငယ္ ၅ ေယာက္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ေဟာေျပာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကယားျပည္နယ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕မွ ကိုရဲမင္းေက်ာ္၊ ကိုမ်ိဳးလိႈင္၀င္း၊ ကိုဂၽြန္ေပါလ္ တို႔ႏွင့္ ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမွ ကိုဒီးဒီ၊ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ားသမဂၢမွ ခြန္းဘိုဘုိတို႔ကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူထားသည္ဟု RFA သတင္းအရ သိရသည္။ ၎ကိစၥကို ႏိုင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈအက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလွ်က္ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်လိုက္ျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ ဟု ထင္သည္။

 တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ေနရာမွလည္း အာဏာပိုင္တို႕က စဥ္းစားေပးသင့္သည္။ ၎ လူငယ္မ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးခံစားခ်က္ကို စာနာနားလည္မႈ ေပးႏိုင္လွ်င္ ေျပလည္ႏိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႕ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်လိုက္သျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ေထာက္ခံမႈ ဆုံးရႈံးဖြယ္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္တို႕အေနျဖင့္ ဥပေဒတစ္ေၾကာင္းတည္း မၾကည့္ဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္လည္း ခ်ိန္ဆၾကည့္သင့္ေပသည္။

ေနာက္ထပ္ ဂရုျပဳရမည့္ ေျမျပင္အေျခအေနတစ္ခုမွာ ဇနၷဝါရီလ ၆ ရက္ေန႕က ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ UNFC ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ တိုးခ်ဲ႕အေရးေပၚအစည္းအေဝးျဖစ္သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ဥကၠဌ နိုင္ဟံသာက အဖြင့္မိန့္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဉ္အရ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ရန္ DPN အဖြဲ႕က ေဆြးေႏြးလာခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ၾကာျမင့္ ခဲ့ျပီး အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႕က တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ အၾကပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႕၊ ရပ္တည္ခ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ UNFC ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ရွင္းလင္းသည့္ အေျဖတစ္ခု ရရွိေအာင္ ရွာသြား မည္ဟု ႏိုင္ဟံသာက ေျပာၾကားေၾကာင္း ‘သတင္းနွင့္မီဒီယာကြန္ယက္’ NMG သတင္း၌ ေဖၚျပထားသည္။

“မၾကာခင္မွာ ၂၁ ပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝး ေခၚဖို႕ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ အေနနဲ႕လည္း ဒီကေန႕ အေနအထားမွာ တစ္ဖက္က ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါက ဗမာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႕လည္း က်ေနာ္တို႕ အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ေတာ္ေတာ္ေလး အၾကပ္ကိုင္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ ေနာက္ျပီး ေျမာက္ပိုင္းမွာလည္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႕ ဖိအားေတြ ေပးေနတာလည္း ရွိပါ တယ္။ ဒါက အေျခအေန ဘက္ေပါင္းစံုကို က်ေနာ္တို႕ သံုးသပ္ျပီးေတာ့ အနာဂတ္မွာ က်ေနာ္တို႕ UNFC တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနနဲ႕ ဘယ္လိုလုပ္သြားၾကမလဲ၊ ဘယ္လိုဆက္လက္ျပီးေတာ့မွ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းမလဲ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ က်ေနာ္တို႕ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေပးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု နိုင္ဟံသာက အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ NCA အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရးအတြက္ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ထဲမွ တစ္ဆို႕ေနသည့္ အခ်က္ မ်ား ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တို႕ကို UNFC ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတြ႕ဆံုခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပထားျခင္းကိုလည္း ယေန႕ အထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ မရွိေသးသည့္အတြက္ ယခု အစည္းအေဝးတြင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ ထည့္သြင္း စဉ္းစားသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၇ လၾကာ အစိုးရႏွင့္ UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ (DPN)တို႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ DPN မွ အဆိုျပဳထားေသာ အခ်က္ ၈ ခ်က္ထဲမွ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ား သေဘာတူညီမႈ မရေသးသျဖင့္ NCA လက္မွတ္ မထိုးႏိုင္ဘဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။

ယခု လက္လွမ္းမီွသမွ် တင္ျပခဲ့သည့္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ပါက၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ အေရးအႀကီး ဆုံးျဖစ္သည့္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားစျပဳေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန (Political Consequence) ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ၀ါယမစိုက္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ျမင္ရသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ တပ္မေတာ္က စစ္ရွိန္ ျမွင့္တင္ကာ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးေနသည္ကို ျမင္ရသည္။ 

လက္ငင္း စစ္ေရးပဋိပကၡျမင့္တက္ေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက သုံးသပ္လွ်က္ရွိသည္။ ၎ဖြဲ႕စည္းပုံကို တပ္မေတာ္က တရားေသ ဖက္တြယ္ ခုခံကာကြယ္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ထို ဖြဲ႕စည္းပုံျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မျဖစ္ေပၚႏိုင္ဟု ဆိုေနၾကသည္။ NLD ကလည္း ၎၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားသည္။ 

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံကို အခြင့္သင့္၍ ျပင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ကို စစ္တန္းလ်ားသို႕ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္ပို႕ေရးကို ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႕ဆႏၵအရ ႏိုင္ငံေရး က႑မွ သိကၡာရွိစြာ ဆုတ္ခြာေပးရမည္။ သို႕ဆိုလွ်င္ တကယ့္ အရပ္သားစစ္စစ္ အစိုးရမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႕မွသာ စစ္ပြဲမ်ား အမွန္တကယ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း အမွန္အကန္ ေပၚထြန္းႏိုင္မည္ဟု ျပည္တြင္း ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက တညီတညြတ္ သုံးသပ္ ရႈျမင္ေနၾကေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။။။။။

Comments