ကာတြန္း မွတ္ႀကီး (ေအာင္ပင္လယ္) ● အစုိးရလည္း မပါဘူး ...


ကာတြန္း မွတ္ႀကီး (ေအာင္ပင္လယ္) ● အစုိးရလည္း မပါဘူး ...
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

Comments