ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ငါတိုု႔အားလုုံး စစ္ကၽြန္


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ငါတိုု႔အားလုုံး စစ္ကၽြန္
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၈

Comments