ရဲထက္ - မဆံုးတဲ့အစ


ရဲထက္ - မဆံုးတဲ့အစ
(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈

အစမ်ား
မဆံုးနိုင္ေသးဘူး
အဆံုးမ်ား
အစကတည္းက ဆံုးခဲ့တာလား
ေမးခြန္းေပၚက ဆြံ႕အမႈမ်ား
နံရံမ်ားေပၚပဲ့တင္ထပ္ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း
ငရဲခန္းပဲ
ေရြးခ်ယ္မွာနဲ႔ေရြးစရာေရြးရင္းသာ ပါးသြားမယ္
ပရုပ္လံုးဆိုတာ သူ႔နာမည္နဲ႔ ငါတို႔အသက္
ကိုယ့္အသက္ေတာင္ ကိုယ့္ဘက္မရိွတဲ့ဘဝ
ဘာလို႔မ်ား တက္မက္ေနမိပါလိမ့္?
မခ်ိဳျမိန္ခဲ့ေသာ ကတိစကားမ်ား
နားနဲ႔ပါးစပ္ေဆးပိုက္ တပ္ထားရသလို
ကမၻာတုန္ေအာင္ေအာ္ဟီးလည္း
ကမၻာက စံုလံုးကန္းတာၾကာေပါ့
လက္ခတ္ မမွားလည္း
နကၡတ္လြဲေနတဲ့ည ေတးသံဟာ
အေျပးအျမန္ေသဖို႔ပဲ ရိွတယ္။
အစကေနအဆံုး စာလံုးေပါင္းေနရတဲ့ဘဝေတြ
အသံထြက္ဟာ အသံေတြကို နက္ေစတဲ့တြင္း။


ရဲထက္

Comments