နယူးေယာက္၊ ဘတ္ဖဲလိုးျမိဳ့၊ ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီအဖြဲ႔ ၅ ႏွစ္ျပည့္
နယူးေယာက္၊ ဘတ္ဖဲလိုးျမိဳ့၊ ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီအဖြဲ႔ ၅ ႏွစ္ျပည့္ 
(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၈

 မိုးမခက လက္ခံရရွိတဲ့ Burmese Community Services (BCS) ၅ ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မွတ္စုကို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

■ က်ြန္ေတာ္ႏွင့္ (BCS) ဘီစီအက္စ္အဖြဲ႔၏ ၅ ႏွစ္တာကာလ အမွတ္တရ ■

 ■ ေနာက္ခံသမိုင္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျမိဳ့ျဖစ္ေသာ ဘတ္ဖလိုးျမိဳ့တြင္ လြန္ခဲ့ ေသာ ၁၇ နွစ္ခန္႔ကျမန္မာနိုင္ငံသားဆိုလို႔ က်ြန္ေတာ့္ထက္ တလေစာျပီးေရာက္ေနတဲ့ မိတ္ေဆြဇနီးေမာင္နွံ ႏွစ္ဦးနွင့္ အျခားအသိတေယာက္ဘဲရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ယၡဳအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒုကၡသည္အစီအစဥ္နွင့္ တိုက္ရိုက္ ေရာက္လာသူေရာ ျပည္နယ္အစိုးရ ရဲ့ေထာက္ပ့ံေၾကး၊ က်မၼာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံအပါအဝင္ ေနထိုင္မႈစရိတ္စကသက္သာလို႔တဖံု၊ ဒုကၡသည္ေတြကိုကူညီတဲ့ အစီအစဥ္ေတြအဖြဲ႔အစည္း ေတြမ်ားလို႔တမ်ဳိးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားမွ ေရာက္ရွိလာသူ ျမန္မာျပည္သားမ်ား တေန႔တျခားတိုးပါြးလာလ်ွက္ရွိရာ ယၡဳဆိုလ်ွင္ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု တေသာင္းခန္႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ ေနျပီျဖစ္သည္။

■ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈ
လူဦးေရတိုးပါြးလာသည့္အေလ်ာက္ ျပသနာအခက္အခဲမ်ား၊ အကူအညီလိုအပ္မႈမ်ားလည္း တိုးပါြးလာပါသည္။ ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းအေၾကာင္း မသိၾကေသးတဲ့ ယၡင္ရွိျပီး ဒုကၡသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အေမရိကန္အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း သူတို႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ ေပၚလစီအတိုင္းသြားေနၾကေတာ့ ကိုယ့္နိုင္ငံသားေတြကို တိုက္ရိုက္ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မယ့္၊ ကိုယ့္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အကာအကြယ္ အကူအညီေပးနိုင္မယ့္ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ရွိဖို႔လိုအပ္တာေၾကာင့္ စိတ္တူကိုယ္တူရွိၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားနွင့္စုျပီး Burmese Community Services (BCS) ဘီစီအက္စ္ ဆိုတဲ့အဖြဲ႔ကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလမွာ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ခဲ့ပါသည္္။

 ဥပေဒတေျပးညီရွိတဲ့ အေမရိကန္နိုင္ငံမွာ စီးပါြးေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးစသည္တို႔ကိုအေျခခံတဲ့ ၿမိဳ့ ၊ ခရိုင္၊ ျပည္နယ္အဆင့္စသည့္ ေဒသဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳ အဖြဲ႔အစည္းတခုကိုဖြဲ႔စည္းဖို႔ မခက္ခဲေသာ္လည္း ဗဟိုအစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ အခြန္ကင္းလြွတ္ခြင့္ 501 (C)(3) ဆိုတဲ့အဆင့္ရဖို႔က အဖြဲ႔အစည္းတခု၏ေပၚလစီႏွင့္သက္ဆိုင္သလို ေငြေၾကးနွင့္အခ်ိန္စတာေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရင္းနွီး ေပးဆပ္ရပါသည္္။

ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ့္ရဲ့အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္အဆက္အသြယ္မ်ားေၾကာင့္ နွစ္လအတြင္းမွာ BCS ဘီစီအက္စ္အဖြဲ႔အား ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ကိုေက်ာ္လြန္ျပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္နွင့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္ပါ တခါတည္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူပုဂိၢဳလ္နွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ အေမရိကန္အသိုင္းအဝိုင္းကပါ အ့ံၾသခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကရပါသည္။

■ ရပ္တည္မႈအေျခအေန
က်ြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္နွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအတိုင္းသြားေနတဲ့ လံုးဝလြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သလို၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျပီးသည္မွစျပီးယေန႔အထိ အစိုးရအပါအဝင္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကိုမွ ရယူခဲ့ျခင္း၊ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ လူမႈဝန္ထမ္းစိတ္ရွိၾကသည့္ စိတ္တူကိုယ္တူမိတ္ေဆြမ်ား၊ စိတ္ထားမြန္ျမတ္ ေသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔အထိရပ္တည္ေနနိုင္သလို၊ က်ြန္ေတာ္တို႔ BCS ဘီစီအက္စ္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးသည္လည္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္၍ မ်ားစြာဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

■ ကူညီလုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ား
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ရယူျခင္းမရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခု၏ ငါးနွစ္တာအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈေတြကို ျပန္ၾကည့္လ်ွင္ မယံုနိုင္စရာေတြ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါသည္္။ ဒါေတြကေတာ့- ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာ ေရး၊ က်မၼာေရး၊ ဥပေဒေရးရာစတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ ဘာသာျပန္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းနွင့္ ေလ်ွာက္လြွာမ်ားအားျဖည့္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္း၊ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ဆက္သြယ္ေပးျခင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ခရီးသြားလာခြင့္လက္မွတ္၊ ႏိုင္ငံသားနွင့္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္မ်ား ေလ်ွာက္ေပးျခင္း၊ တရားရံုးအပါအဝင္ ဥပေဒကိစၥမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအမႈမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေရွ႔ေနရရွိေရးအျပင္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေရးရာအဖြဲ႔မ်ားသို႔ လြဲွေျပာင္းဆက္သြယ္ေပးျခင္းအျပင္ အျခားလိုအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း ရဲဌာနအပါအဝင္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္္။ က်ြန္ေတာ္တို႔ BCS ဘီစီအက္စ္အဖြဲ႔၏ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား အားလံုးသည္လည္း အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။

၎အျပင္ နာေရးကူညီမႈမ်ားနွင့္ မီးေဘးသင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကိုလည္း ကူညီနိုင္ခဲ့သလို၊ ပညာေတာ္သင္ထူးခ်ြန္ဆုအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္လႈဒါန္းျခင္း၊ ျမန္္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအပါအဝင္ နိုင္ငံတကာရွိ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ပြဲေတာ္မ်ားအတြက္လည္း ေငြ်ၾကးကူညီေထာက္ပ့ံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ နီေပါနိုင္ငံမ်ားသို႔ က်မၼာေရးအတြက္ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ ေျမငလ်ွင္ေဘးသင့္သူမ်ားနွင့္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္လည္း ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဘတ္ဖလိုးတကၠသိုလ္ လူမႈဝန္ထမ္းေက်ာင္းနွင့္က်ြန္ေတာ္တို႔ BCS ဘီစီအက္စ္အဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၏ က်မၼာေရးအမူအက်င့္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို သံုးနွစ္ၾကာ ေလ့လာ သုေတသနျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့သလို၊ အစားအေသာက္နွင့္ပတ္သက္ျပီးလည္း ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၎အျပင္ ဘတ္ဖလိုးတကၠသိုလ္ေအာက္ရွိ ေဆးတကၠသိုလ္နွင့္ပူးေပါင္းကာ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား နွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ ဘာသာစကားနွင့္ယဥ္ေက်းမႈမတူေသာ အဂၤလိပ္စကားမေျပာသည့္ လူနာမ်ားအတြက္လည္း ဘာသာျပန္ရရွိအသံုးျပဳပံုသင္တန္းကို သရုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္အတူပို႔ခ်နိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဒါ့အျပင္ ကာေနးရွပ္ေကာ့လိပ္၊ ဘတ္ဖလိုးရဲဌာနတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး က်ြန္ေတာ္တို႔ BCS ဘီစီအက္စ္အဖြဲ႔၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈ ပညာေပးဗြီဒီယိုကိုလည္း ရိုက္ကူးနိုင္ခဲ့ပါသည္။

 က်ြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအပါအဝင္ နိုင္ငံေရး ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ေကာ့လိပ္၊ ရဲဌာနႏွင့္ တရားရံုး စသည္တို႔တြင္ ပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့၍ ယၡဳဆိုလ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တို႔လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ စာနာနားလည္မႈမ်ား ယၡင္ကထက္ရရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။

 ■ ေအာင္ျမင္မႈရလာဒ္
ငါးနွစ္တာကာလအတြင္း က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ရရွိခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ရလာဒ္ေတြကေတာ့ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြႏွင့္အတူ ေဆးရံု ေဆးခန္းအပါအဝင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဌာန မ်ားအားလံုးသည္ အဂၤလိပ္စကားမေျပာနိုင္ေသာ ေျပာင္းေရြ႔အေျခခ်လာသူမ်ားနွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအားလံုး အတြက္ "၎တို႔ေျပာဆိုသည့္ မိခင္ဘာသာစကားအတြက္ ဘာသာျပန္ရရွိအသံုးျပဳေရး" ဆိုေသာ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျမိဳ့ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွ တညီတညြွတ္တည္း အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့သလို၊ "Language ID Card" ေခၚဘာသာစကား အေထာက္အထားျပကဒ္ကိုလည္း က်ြန္ေတာ္တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနတို႔ပူးေပါင္းျပီး တရားဝင္အတည္ျပဳ ျဖန္႔ေဝအသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 ေနာက္ဆက္တြဲရလာဒ္အျဖစ္ ျမို႔ေတာ္ရွိတရားရံုးမ်ားအပါအဝင္ ပဘလက္ေက်ာင္းမ်ားတြင္အဂၤလိပ္နွင့္အျခားမိခင္ဘာသာစကားေျပာအခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းမ်ား (ဘာသာေပါင္းစံု) ခန္႔ထားနိုင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုေနာက္ ဘတ္ဖလိုးရဲဌာနကိုလည္း "Language Access Plan" ဟုေခၚသည့္ ဘာသာစကားအသံုးျပဳမႈ ဆိုင္ရာ ေပၚလစီေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရဲေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးနွင့္ ျမိဳ့ေတာ္ဝန္ကိုယ္တိုင္ ျမိဳ့ေတာ္ခမ္းမတြင္ ဂုဏ္ျပဳရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္တကြ တရားဝင္ဂုဏ္ျပဳေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ဘတ္ဖလိုးရဲဌာနသည္ တနိုင္ငံလံုး၌ "Bright Sport" ဟု ေခၚသည့္ သမၼတအိမ္ျဖဴ ေတာ္၏ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္းကိုခံခဲ့ရပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္နွစ္၂၀၁၇ ခုနွစ္၌ BCS ဘီစီအက္စ္အဖြဲ႔တည္ေထာင္ျခင္း ေလးနွစ္ေျမာက္တြင္လည္း ဂ်ြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ကို ဘတ္ဖလိုးျမိဳ့ေတာ္၏ "Burmese Community Services Day" BCS ဘီစီအက္စ္ေန႔ အျဖစ္ ျမိဳ့ေတာ္ဝန္ကိုယ္တိုင္ ျမိဳ့ေတာ္ခမ္းမတြင္ ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးခဲ့ပါသည္။

သမၼတထရမ့္တက္လာျပီး ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာလည္း နိုင္ငံတကာမွဒုကၡသည္လက္ခံေရး အေရအတြက္နွင့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေလ်ွာ့ခ်ခဲ့၍ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ အထက္ပိုင္းတြင္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ က်ြန္ေတာ္တို႔ BCS ဘီစီအက္စ္အဖြဲ႔သည္ ျပည္နယ္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားပိုမိုရရွိႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာဥပေဒျပဳ လြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေတာင္းဆိုေပးခဲ့ရာ ၎ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းေထာက္ပ့ံေၾကး ေဒၚလာနွစ္သန္း ရရွိခဲ့ပါသည္။

ယၡဳဆိုလ်ွင္ က်ြန္ေတာ္တို႔ BCS ဘီစီအက္စ္အဖြဲ႔သည္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရး အလြန္ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ထားနိုင္သလို အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားအလိုက္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။

ယၡဳေနာက္ဆံုးရလာဒ္အျဖစ္ NFJC မွႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္သည့္ "Community Leader Organization Award" အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြက္ က်ြန္ေတာ္တို႔ BCS ဘီစီအက္စ္ အဖြဲ႔မွရရွိခဲ့ပါသည္။

■ က်ြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ BCS ဘီစီအက္စ္အဖြဲ႔ ငါးနွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေျပာၾကားလိုသည္မွာ- လူတိုင္းအတြက္အခ်ိန္ဟာလြန္စြာမွတန္ဖိုးရွိသလို အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားကေန ၎အခ်ိန္မ်ားကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္မသံုးဘဲ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းကိုယ့္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးၾကသူမ်ား၊ ေငြေၾကးအပါအဝင္အဖက္ဖက္ကေန တတ္အားသေရြ႔ ယေန႔အထိ ၾက့ံၾက့ံခံ ရပ္တည္ပ့ံပိုးေပးၾကေသာ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးက္ို ဤစာစုျဖင့္ေလးစားစြာ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

Thank you!
Steven Sanyu
President
Burmese Community Services (BCS)
81 Albany St
Buffalo, NY 14213
716-308-4338
https://www.facebook.com/ burmesecs.org/

Comments