စည္သူလင္း ● ကရင္ေဒသတြင္ အဆင့္ျမင့္ဆန္စက္ ၃ဝ ေဆာက္ရန္ ကူညီေရးအဖဲြ႔တစ္ခု ကမ္းလွမ္း

စည္သူလင္း ● ကရင္ေဒသတြင္ အဆင့္ျမင့္ဆန္စက္ ၃ဝ ေဆာက္ရန္ ကူညီေရးအဖဲြ႔တစ္ခု ကမ္းလွမ္း
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၈


န္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရေသာ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕မေစ်းႀကီး (ဓာတ္ပံု - စည္သူလင္း)

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္ ဆန္စက္ အလံုး ၃ဝ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ျပည္ပအဖဲြ႔တစ္ခုက ကမ္းလွမ္းမည့္ အရင္းအႏီွးႏွင့္ နည္းပညာေထာက္ပံ့မႈ ရယူႏိုင္ေရး ႀကဳိးပမ္းၾကရန္ ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒၚေနာ္သူးေလထီးက ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလုိက္သည္။

အရည္အေသြးျမင့္ဆန္စက္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး စီမံကိန္းနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ဘားအံ၊ လိႈင္းဘဲြ႔၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ဆန္စက္ အမ်ားအျပားမွာ အရည္အေသြး အားနည္းခ်က္ရိွေနသျဖင့္  မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္အထိ သြားေရာက္ ႀကိတ္ခဲြသူမ်ား ရိွေနသည္ဟု သူက ဆိုသည္။

"သထံုမွာေတာ့ ဆန္စက္ေကာင္းေကာင္း ရိွတယ္၊ ႀကိတ္ရင္ အက်ဳိး အေၾက နည္းတယ္၊ ျဖဴေဖြးေနတယ္၊ ဆန္ပိုထြက္တယ္၊ ေစ်းေကာင္းပိုရတယ္" ဟု ခရိုင္ဦးစီးမွဴးက ေျပာသည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေတာင္သူအမ်ားအျပားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ခရိုင္ဦးစီးမွဴးက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အရည္အေသြးျမင့္ ဆန္စက္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရး အစီအစဥ္မွ အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္လႊတ္မခံသင့္ဟု တိုက္တြန္းလုိက္သည္။

"ဒီစက္ေတြကိုပဲ လယ္သမားေတြက လာႀကိတ္ေတာ့မွာ။ ဝယ္တဲ့သူကလည္းႀကိဳက္တယ္၊ အက်ဳိးအေၾကေတြ နည္းတယ္ ဆိုရင္ တၿမိဳ႕လံုး လာႀကိတ္ၾကမယ္" ဟု ခရိုင္ဦးစီးမွဴးက ေျပာသည္။
ဆန္စက္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ စိုက္ထုတ္ရမည့္ အရင္းအႏီွး လိုအပ္ပါက  ကူညီႏိုင္မည့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ဆန္စက္ ထူေထာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနသူမ်ားထဲတြင္  ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၼရန္ေက်းရြာမွ ေဒၚေရႊျပည္ေတာ္လည္း ပါဝင္သည္။

"သားသမီး ၇ ေယာက္ ရိွတယ္၊ သူတိုု႔ ကူညီၾက ဝိုင္းလုပ္ၾကလိမ့္မယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ တူေလးေတြလည္း ရိွေသးတယ္၊ ရင္းႏီွးေငြလည္း နည္းနည္း ရိွတယ္၊ ဆန္စက္လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံေတာ့ မရိွဘူး" ဟု ေဒၚေရႊျပည္ေတာ္က ေျပာသည္။

ထိုရြာမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကလည္း ေျမေနရာႏွင့္ ရင္းႏီွးေငြ အသင့္အတင့္ ရိွသျဖင့္ ဆန္စက္တည္လိုေၾကာင္း၊ ရြာရိွ ဆန္စက္မွ ထြက္လာသည့္ ဆန္မွာ အရည္အေသြး အားနည္းေၾကာင္း ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖဲြ႔
MEDA က စီမံကိန္းနယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဘားအံ၊ လိႈင္းဘဲြ႔၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အဓိကစိုက္ပ်ဳိးသည့္ သီးႏံွမွာ စပါးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ အရည္အေသြးျမင့္ဆန္စက္ ၁ဝ လံုးက်စီ ေပၚေပါက္လာရန္  စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဆန္စက္တပ္ဆင္ေရး ကုန္က်စရိတ္၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု ကူညီေထာက္ပ့့ံမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားေသာ ေဒသခံတို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ထိုအဖဲြ႔က ေၾကညာထားသည္။
ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္  ႀကိတ္ခဲြမႈမွတ္တမ္းတခ်ဳိ႕ကို ကူညီေရးအဖဲြ႔သို႔ တင္ျပရန္၊ ေဒသခံတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရိွၿပီး စက္ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းသင္တန္းတို႔ကို တက္ေရာက္ရန္လည္း ႀကဳိတင္ ကတိျပဳရမည္ဟု သိရသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသူတို႔အတြက္ ဆန္စက္တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လအနည္းငယ္အတြင္း စတင္ႏိုင္မည္ဟု MEDA က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဤအေတာအတြင္း ၁ဝ တန္မွ တန္ ၄ဝ က် ဆန္စက္မ်ားအတြက္  စက္ပစၥည္း ဝယ္ယူရန္ အဖဲြ႔က
တင္ဒါ ေခၚယူထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

MEDA အဖဲြ႔သည္ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္း ရရိွေရး စီမံကိန္း အပါအဝင္  စီမံကိန္းအမ်ားအျပားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည္။

Comments