ခက္သီ ● ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလ

 ခက္သီ ● ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလ
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈

စစ္ပြဲေတြဟာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္ေပးေနၾကတယ္

မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ေတြက
ေမတၲာဝါဒကို ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္ေပးေနၾကတယ္

ခ႐ိုနီေတြက
ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္ေပးေနၾကတယ္

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ
မိန္းမသားတေယာက္ကို ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္ေပးေနသလိုပဲ
လက္ႏွီးစုတ္ေတြဟာ
ျမပုဝါကို ပ႐ိုမိုးရွင္း လုပ္ေပးေနသလိုပဲ
စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြဟာ
ဇီဝလက္နက္ေတြကို ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္ေပးဖို႔ေစာင့္ေနၾကတယ္

ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလ ႏွစ္ (၇၀) မွာ
ဘာေတြမ်ား ေစ်းကြက္ဝင္သြားပါသလဲ
ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းခံရတဲ့ ႏွစ္ (၇၀) မွာ
ေမ်ာက္မီးခဲကိုင္မိသလိုလို ျဖစ္ခဲ့ရတာ ဘယ္သူေတြလဲ
ဒီႏွစ္ (၇၀) အတြက္ က်ည္ဆံ (၇) ေတာင့္ပဲ ျပန္ရခဲ့ရင္
ခင္ဗ်ားတို႔ပစ္သတ္ခ်င္ေနတာ ဘယ္သူလဲ ...။ ။

ခက္သီ
ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၈
လြတ္လပ္ေရးေန႔

Comments