ရန္လုိကြၽဲ ● ေငြစကၠဴမွာ ဘာပုံထည့္ရင္ သင့္ေတာ္မလဲ

ရန္လုိကြၽဲ ● ေငြစကၠဴမွာ ဘာပုံထည့္ရင္ သင့္ေတာ္မလဲ
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာေငြစကၠဴတြင္ ျခေသၤ့ႏွင့္ ဆင္တို႔ ႀကီးစိုးေနသည့္ သက္တမ္းရွည္ၾကာလွၿပီ။ ေငြစကၠဴသစ္ ဖန္တီးထုတ္ေဝမည္ဆိုပါက မည္သည့္အသြင္ျဖင့္ ထြက္လာမည္နည္း။

ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ေငြစကၠဴတြင္ ထိုႏိုင္ငံ၏ အျမတ္တႏိုးထားမႈ၊ဂုဏ္ျပဳမႈ၊ ဂုဏ္ယူမႈ၊ ေလးစားမႈတို႔ကိုေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္ကို အေျခခံၿပီးသကာလ ေန႔စဥ္သံုး ေငြစကၠဴအေရး စိတ္ဝင္စားသူမွန္သမွ်မိမိဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသင့္၊ ေရးသားသင့္ၾကသည္။

မၾကာေသးမီကပင္ အစိုးရက ‘ျပည္သူႏွင့္အတူ’ဟု  ေၾကြးေၾကာ္ ဖိတ္ေခၚထားသည္ မဟုတ္ေလာ။ ထိုဖိတ္ေခၚခ်က္အရဆိုလွ်င္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ့ေရးရာတို႔တြင္ ျပည္သူ၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္း၊ ဆႏၵအာသီသ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရလိုသည္ဟုယူဆႏိုင္သည္။

ယခုအစိုးရသက္တမ္း သို႔မဟုတ္ လာမည့္ အစုိးရသက္တမး္တြင္ ေငြစကၠဴအသစ္တစ္မ်ဳိး ထုတ္ေဝေကာင္း ထုတ္ေဝလိမ့္မည္။ ထုတ္ေဝျဖစ္ပါက ဒီဇိုင္းအသစ္ ဖန္တီးမႈ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အလို႔ငွာ အေတြးအျမင္တခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္းမွ်ေဝလိုက္သည္။ ‘အစိုးရႏွင့္အတူ’ ဟု ဆိုလိုက္ခ်င္ပါသည္။

● ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ျမန္မာေငြစကၠဴမ်ဳိးစံုတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနရာရခဲ့သည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ပံုကို ေငြစကၠဴတြင္ ထည့္သြင္းသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း အလားတူ ဂုဏ္ယူ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းပင္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ စစ္အစုိးရက ထိုအစဥ္အလာကိုခ်ဳိးေဖာက္လုိက္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ထိုကာလ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုမည္သုိ႔ သေဘာထားသနည္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္၏ ဖခင္ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အျပစ္ရိွသည္ဟု စစ္အစုိးရက ယူဆဟန္တူသည္။ သမီးအျဖစ္မွ အေမြျပတ္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဖိအားေပးရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံုကို ထပ္မံ႐ုိက္ႏိွပ္ျခင္း မျပဳရန္ပင္တည္း။ ထိုအတိုင္းလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခု ေခတ္ေျပာင္းေခ်ၿပီ။ စည္းကမ္းရိွေသာဒီမိုကေရစီေခတ္သို႔ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြစကၠဴေပၚသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံု ျပန္လည္ထားရိွရန္ အခြင့္အေရးေရာင္ျခည္ သမ္းလာေလၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုပါ ေငြစကၠဴ ထုတ္ေဝျဖစ္သည္ ဆုိပါစုိ႕၊ ကန္႕ကြက္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည္။   ကန္႔ကြက္မႈတို႔ကို ႀကိဳဆိုရမည္။ သေဘာမတူေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ေလာ။ မည္သုိ႔ပင္ ကန္႔ကြက္ေစကာမူ အစိုးရတင္းလွ်င္ ျပည္သူ မခံသာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးႏွင့္လည္းႀကဳံရဖူးသည္မို႔ အစိုးရ တင္းခံလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ျပန္ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

● ေဒါင္း႐ုပ္ပံု
ေငြစကၠဴတြင္ ေဒါင္း႐ုပ္ပံုထည့္သင့္ေၾကာင္း ေျပာမိလွ်င္ခြပ္ေဒါင္းပါတီအစိုးရကို ကပ္ဖားသူဟု တခ်ဳိ႕က စြပ္စဲြဖြယ္ရိွသည္။ေဒါင္းပံုမွာ အသျပာႏွင့္ ခဲြမရခဲ့ေပ။ မင္းတုန္းမင္းကလည္းေဒါင္း႐ုပ္ပံုဒဂၤါး ထုတ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ျမန္မာအစိုးရအဖဲြ႕အဆက္ဆက္ ထုတ္ေဝၾကေသာ ေငြစကၠဴတခ်ဳိ႕တြင္လည္း ေဒါင္း႐ုပ္ပံု ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒါင္း႐ုပ္သည္ ေငြစကၠဴအတြက္ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ဟု ဆိုျခင္းပင္။ ေဒါင္းပံုထည့္မည္ဆိုပါက ေငြစကၠဴသစ္ကို ေရြးေကာက္ပဲြနီးခါမွ ထုတ္ေဝသင့္သည္။ အာဏာရပါတီက ခြပ္ေဒါင္းပါတီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲဆြယ္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေလာ။ အတိုက္အခံတို႔ ကန္႔ကြက္မည္ကိုမူ စိုးရိမ္စရာ မလိုေပ။ ကန္႔ကြက္ျခင္းမွာသူတို႔၏ အဓိကအလုပ္ ျဖစ္၏။

● ဦးေနဝင္းပံု
၅ဝ တန္၊ ၁ဝဝ တန္ကို ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ေတြ႕ခဲ့ၾက၊ ေတြ႕ေနရသည္။ ၄၅ ႏွင့္ ၉ဝ တန္တို႔ကိုမူကား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ ေတြ႕ ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုေငြစကၠဴအမ်ဳိးအစားတို႔ကို အာဏာရွင္အစုိးရေခတ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးေနဝင္း၏ အမိန္႔ေတာ္အရ တီထြင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာကို ကမၻာကသိေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ျပဳသင့္လွသည္။ ယခု ေငြစကၠဴသစ္ထုတ္ေဝပါက ဦးေနဝင္းပံု ထည့္သြင္း ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ သူ႔ကိုဂုဏ္ျပဳရာေရာက္မည္။ အစိုးရ၏ ေက်ေအးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေပမည္။

● စာဆိုေတာ္
ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္က သူတို႔၏ ယန္းေငြတြင္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကိုလည္း ေနရာေပးသည္။ စာေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာမတို႔၏ ႐ုပ္ပံုတို႔ကိုလည္း ေနရာေပးသည္။စာဆိုေတာ္ႀကီးမ်ားကို ထိုသို႔ ဂုဏ္ျပဳေလေသာ ဂ်ပန္တို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမွာ ျမန္မာတို႔အတြက္ ထူးဆန္းေနဖြယ္ရိွသည္။ဂ်ပန္ကို ပံုတူကူးသည္ဟုပဲ ဆိုၾကပါေစ။ ျမန္မာစာဆိုေတာ္တို႔၏႐ုပ္ပံုကိုလည္း ေငြစကၠဴတြင္ ထည့္သြင္းမည္ ဆုိပါက မည္သူ႔ကိုေရြးခ်ယ္မည္နည္း။ အာဏာရွင္တို႔၏ လက္ကိုင္တုတ္ႀကီးငယ္ကေလာင္ရွင္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးဦးကို ေရြးခ်ယ္ပါက အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ခံသူတခ်ဳိ႕လည္း ရိွႏိုင္သည္။ မင္းသုဝဏ္၊ တင္မိုး စေသာကဗ်ာဆရာႀကီးတို႔၏ ႐ုပ္ပံုကို ေရြးမည္ဆိုပါက အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ကို ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူတို႔က လက္ခံမည္မဟုတ္။ မည္သူ႔ကို ေရြးမည္နည္း။ လက္ျဖဴ၊ လက္မည္း မည္သည့္ဘက္ကိုမွ်မလိုက္ဘဲ ၾကားေနေသာ ကေလာင္ရွင္ကို ေရြးခ်ယ္ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ၾကားေနေသာ ကေလာင္ရွင္ဆိုသည္မွာ ရွားပါးမည္ဟု ယူဆရသည္။ အမွန္တကယ္ ရွားပါးသည္ ဆိုပါက ရန္လိုကြၽဲလည္း ၾကားေနရန္ ႀကိဳးစားပါမည္။

● ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ
ေငြစကၠဴတြင္ စာအုပ္စိမ္းႀကီးဟု အမ်ားက အျမတ္တႏိုးေခၚဆိုၾကေသာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒေတာ္ႀကီး၏ မ်က္ႏွာဖံုးကိုထည့္သြင္းပါက သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ အန္ကယ္ကြၽဲကေတာ့ႏိုး…ပါပဲ ဟု ေျဖရေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ မည္သည့္အရာမွ မတည္ၿမဲဟူေသာ အနိစၥတရားအရ ဤဥပေဒေတာ္ႀကီးလည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ နိ႒ိတံရမည္ဟူသည္ကို သိပါလ်က္ႏွင့္ဥပေဒေတာ္သစ္ ေနာက္တစ္ခု ထပ္မံ ေရးဆဲြလိုသူ၊ လက္ရိွဥပေဒေတာ္ႀကီးကိုပဲ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြလိုသူ၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူလွသျဖင့္ အထိမခံသူ စသျဖင့္ စသျဖင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ဳိးစံုကို ေတြ႕ေနရသည္။ ဤဥပေဒေတာ္ႀကီးႏွင့့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကဲြေနၾကေသာေၾကာင့္ အန္ကယ္ကြၽဲကေတာ့ ႏိုး…ပါပဲ ဟု ဆိုရျခင္းပင္။

● ျခေသၤ့- ဆင္ျဖဴ
လတ္တေလာ ျမန္မာ့ ေငြစကၠဴတြင္ ႀကီးစိုး ေနသည္မွာ ဆင္ျဖဴ ျဖဴႏွင့္ ျခေသ့ၤတို႔ ျဖစ္သည္။ ဆင္ ျဖဴျဖဴမွာ ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျဖစ္သည္ဟု ယူဆခံ ရေသာေၾကာင့္ ေငြစကၠဴေပၚေရာက္လာျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံ တကာတြင္ ဆင္မည္းမ်ားသာရိွသည္မဟုတ္ေလာ။ ဆင္ျဖဴျဖဴကို အေရးေပးျခင္းမွာ လြန္သည္ဟု မဆိုသာေပဟု သံုးသပ္ပါက ၾကားေနရာ ေရာက္မည္ထင္သည္။ ျခေသၤ့ကို ဆက္တိုက္ ေနရာေပးခဲ့ျခင္းမွာ လည္း စစ္အစိုးရ၏ လူမႈေရးအသင္းေတာ္ႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းႏွင့္ဆက္စပ္ဖြယ္ရိွသည္ဟု အဆိုးျမင္သူတို႔က ယူဆၾကသည္။ ‘ျပည္သူႏွင့္အတူ’ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရက ျခေသၤ့ပိုက္ဆံကို ဆက္လက္ ႐ုိက္ႏိွပ္ေကာင္း ႐ုိက္ႏိွပ္ႏိုင္သည္။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ မဟုတ္ေလာ။ ဤအေတာအတြင္း ျခေသၤ့ႏွင့္ ဆင္ေတာ္ေလာက္ၿပီဟု ေျပာဆိုသံလည္း အသံက်ယ္က်ယ္ထြက္မလာေသးေခ်။ ႏိုင္ငံျခားသားတခ်ဳိ႕ကျခေသ့ၤ-ဆင္ျဖဴပံုျမန္မာပိုက္ဆံကိုကိုင္ၿပီး မင္းတို႔အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေတြ ကဒါေတြလားဟု ေမးခြန္းထုတ္လာမည္ကိုလည္း စိုးရံြ႕စရာ အေၾကာင္းမရိွေပ။မတူေသာ ယဥ္ေက်းမႈကို ေလးစားတတ္ဖို႔ သူတုိ႔ကုိ သင္ၾကားေပး႐ုံသာ။

● ျမန္မာျပည္ေျမပံု
လူပံု၊ တိရစာၦန္ပံုတို႔ကို ဆက္လက္ ထည့္သြင္းပါကအျငင္းပြားစရာ၊ ကန္႔ကြက္စရာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္အား လံုး သေဘာတူႏိုင္ေသာပံု ထည့္သြင္းေရးကို စဥ္းစားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္၏ အရွည္ဆံုးျမစ္ ဧရာဝတီပံုကလည္းအားလံုးလက္ခံၾကမည္ဟု ထင္စရာေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ပါက ခ်င္းတြင္း၊ သံလြင္ ေဒသခံတို႔ကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုး ေက်နပ္ဖြယ္ရိွသည့္ ႐ုပ္ပံုမွာျမန္မာျပည္ေျမပံုျဖစ္မည္ဟုယူဆရသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေျမပံု ဆိုလွ်င္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုစလံုးတြင္ ေနထိုင္သူအားလံုး ေက်နပ္ၾကေပလိမ့္မည္။ ဟုတ္သည္၊ ေငြစကၠဴ သစ္႐ုိက္ႏိွပ္ျဖစ္ပါက ျမန္မာျပည္ေျမပံုထက္အျငင္းပြားစရာ နည္းပါးမည့္ပံု ဘယ္မွာရိွေတာ့မည္နည္း။ ျမန္မာျပည္သားတို႔၏အျမင္တြင္ ျမန္မာျပည္ေျမပံုသည္သာက်က္သေရအရိွဆံုး၊ ၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္အရိွဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းဤေျမပုံပါ ေငြစကၠဴ ႐ုိက္ႏိွပ္ျဖစ္ပါက အမွန္တကယ္ပင္ လူႀကိဳက္မ်ားၾက၊အႀကိဳက္တူၾကေပလိမ့္မည္။ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ျဖစ္ေစ ရန္ႀကံဳတုန္းႀကံဳခိုက္ အႀကံတစ္ခု အဆစ္ေပးခ်င္ေသးသည။္ ေျမပုံတြင္ ကန္႕လန္႕ျဖတ္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းပုံ ထည့္သင့္သည္ဟူေသာ အႀကံျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ထည့္သြင္း လုိက္ပါက တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္းေဖာ္ေဆာင္ရာ ေရာက္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။     ။

၂၀၁၇ ဇြန္လထုတ္၊ ေမာ္ကြန္မဂၢဇင္း အမွတ္ (၄၇)မွ သေရာ္စာျဖစ္ပါသည္။
ရန္လုိကြၽဲ ေရးသည္။
သ႐ုပ္ေဖာ္ကာတြန္း - သီဟ (စခန္းသစ္) (၂၀၁၇)

Comments