လင္းခါး- ပ်ားလိေမၼာ္

 ပ်ားလိေမၼာ္
လင္းခါး
(မိုးမခ)၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

ပ်ားလိေမၼာ္သီးေတြ
အေရခြံခြၽတ္ ကုပ္ေသြးစုပ္ခံေနရမွန္း
ဘုရားသခင္ သိတယ္
ဒါေပမဲ့
ေနပါဦး ေစာင့္ၾကည့္ပါဦး
ဒီလို မိန္႔ေတာ္မူတယ္နဲ႔ တူပါတယ္
ပ်ားလိေမၼာ္ေတြဟာ ဒိ႒ိ
ပ်ားလိေမၼာ္ေတြဟာ အျမစ္ကလွန္ခ်င္တဲ့ေကာင္စားမ်ဳိးေတြ
တခ်ိန္မွာ ပ်ားလိေမၼာ္သီးတလံုးကိုဝယ္
အခြံခြာ သြားကိုမသံုးဘဲ သြားဖံုးနဲ႔ညႇစ္ရင္ေတာင္
နာမည္အကုန္ေဖာ္ေကာင္လုပ္မယ့္
ပ်ားလိေမၼာ္ေတြ
သမိုင္းမွာေတာ့ ပ်ားလိေမၼာ္ေတြအေၾကာင္း
အေကာင္းက နည္းလွတယ္
ဒါေပမဲ့ ေနပါဦး ေစာင့္ၾကည့္ပါဦး
ဒီလိုေျပာၾကဆိုၾကတယ္နဲ႔ တူပါတယ္
ဒါနဲ႔ပဲ ကေလးေတြက ပ်ားလိေမၼာ္သီးကို
မႀကိဳက္ရေတာ့ဘူးလားရွင့္
ေျပာပါဦး ကိုအဘိဓမၼာႀကီးရဲ႕တဲ့
ေတာ္ေတာ္စြာတဲ့ မိန္းမ
ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ေစာင့္ေတာ္မူတာကိုး
ဒါေၾကာင့္ မိန္းမေတြကို ဖန္ဆင္းခဲ့တာကိုး။
 -
လင္းခါး
၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ

Comments