ကာတြန္းမင္းထက္လူရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ျမင္ကြင္း

ကာတြန္းမင္းထက္လူရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ျမင္ကြင္း
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

Comments