တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ - အပိုင္း (၈)

 
လွေက်ာ္ေဇာ ● တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ - အပိုင္း (၈)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂ဝ၁၈
တ႐ုတ္ျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း - အတြဲ (၁) (The Governance of China.Vol  1)

ကမာၻေပၚမွာ ဆိုရွယ္လစ္အယူဝါဒ ေပၚေပါက္လာတာ အႏွစ္ (၅ဝဝ) ရွိပါၿပီ။

၁။ ၁၅၁၆ ခုႏွစ္မွာ ေသာမတ္မိုးဆိုသူက ယူတိုပီးယားဆိုတဲ့စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝလိုက္ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအယူအဆေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻ႔လူသားေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အေတြးအေခၚနဲ႔စနစ္တမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီထဲမွာ အလြန္လွပတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြ၊ နည္းနာေတြ ရွာမေတြ႕ၾကတဲ့အတြက္ ဒါကို စိတ္ကူးယဥ္သေဘာတရားတရပ္လို႔ ပဲသေဘာထားခဲ့ၾကပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ ဆိုရွယ္လစ္ ဝါဒလို႔ ေခၚခဲ့ၾကပါတယ္။

၂။ ၁၉ ရာစုအေစာပိုင္းမွာ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး၊ တခ်ိန္ထဲမွာ ပစၥည္းမဲ့အင္အားစုမ်ားဟာလည္း ႏိုင္ငံ ေရး အင္အားစုတရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ဒါေတြအၾကားက လူမႈေရးပဋိပကၡေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ကားလ္မာက္စ္နဲ႔ အိန္ဂ်ဲလ္တို႔က နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး၊ အႏိုင္ႏိုင္ငံမွာေပၚေပါက္ ခဲ့တဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚအေျခခံၿပီး သိပြံနည္းက်ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို တည္ေထာင္လိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ႀကီးျမတ္တဲ့ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားမႈတရပ္ျဖစ္ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို စိတ္ကူးယဥ္ဝါဒတရပ္အျဖစ္္ကေန လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္တဲ့ သိပြံနည္းက် သေဘာတရားစနစ္တရပ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစလိုက္ပါတယ္။

၃။ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ၂ဝ ရာစုအေစာပိုင္းေတြမွာ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ အလြန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာတင္ လီနင္ဟာ မာက္စ္ဝါဒရဲ႕ ေယဘုယ်မူမ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ေခတ္နဲ႔႐ုရွား ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အခိုင္အမာလက္ေတြ႕မ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ခဲ့ရာက လီနင္ဝါဒျဖစ္တည္လာၿပီး ႐ုရွားေအာက္တိုဘာဆိုရွယ္လစ္ ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လီနင္ဟာ သိပြံနည္းက် ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိစြာ ဆက္ခံၿပီး၊ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို သေဘာတရားတရပ္မွ လက္ ေတြ႔လုပ္ငန္းတရပ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေစခဲ့ပါတယ္။ လီနင္ကိုဆက္ခံတဲ့စတာလင္ကလည္း လီနင္ဝါဒကိုဆုပ္ကိုင္ၿပီး ဆိုဗီယက္ယူနီယံရဲ႕ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒပံုစံကို စြဲစြဲျမဲျမဲတည္ေဆာက္ၿပီး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကိုေဖၚေဆာင္ ၿပီးဒုတိယကမာၻစစ္ (ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး) ေအာင္ပြဲကို အရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဇာဘုရင္လက္ေအာက္ အလြန္ဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးကို ဆိုဗီယက္ယူနီယံတည္ေထာင္ၿပီး အႏွစ္ (၇ဝ) အတြင္း ကမာၻအင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိေစခဲ့ၿပီး ဆို ရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕အားသာခ်က္ကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာတည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္းေပၚေပါက္လာတဲ့အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားကိုအခ်ိန္မီမျပဳျပင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဆိုဗီယက္ပံုစံဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာက်ဆံုးသြားပါတယ္။

၄။ ၁၉၄၉ တ႐ုတ္ျပည္မွာအာဏာရလာတဲ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအလြန္ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္လိုႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲဆိုတာကို ဘက္စံုေလ့လာစူးစမ္းရွာေဖြခဲ့ၾကပါ တယ္။ ေအာင္ျမင္မႈတခ်ဳိ႕ရရွိေပမဲ့ အလြန္ဆိုးဝါးတဲ့ လႊဲေခ်ာ္ေကြ႔ေကာက္မႈေတြလည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ က်ဆံုးမႈမ်ားနဲ႔ ႀကံဳရတိုင္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နက္္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းရွာေဖြၿပီး အမွားမ်ားကိုျပင္တတ္ပါတယ္။ တ ျခားႏိုင္ငံမ်ား၊ ပါတီမ်ားရဲ႕အမွားမ်ားကိုလည္းသံုးသပ္ၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္သေဘာထားပါတယ္။ ဒီလို အမီခိုကင္းကင္း နဲ႔ အဆင့္ဆင့္လုပ္လာရင္း အလြန္တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိတဲ့ (တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ားနဲ႔လည္း ကိုက္ညီတဲ့) တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတဲ့သေဘာတရားအသစ္ကိုတင္လာၿပီး သိပြံနည္းက် ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးမူကို တဆင့္ျမႇင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစလိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ တ႐ုတ္မ်ားက သံုးသပ္ပါတယ္။

ဒီကာလရဲ႕ အဓိကက်တဲ့အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ ပဋိပကၡ၊ အတိုက္အခံျဖစ္မႈမ်ားအၾကား၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုို ၿပီးျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ နည္းနာမ်ားကိုရွာေဖြ၊ စမ္းသပ္၊ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္တာပါပဲ။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဂလိုဘယ္လာေဇးရွင္းလိႈင္းကိုစီး၊ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ ရရွိလာတဲ့အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုတတ္ႏိုင္သမွ် တရားမွ်တစြာမွ်ေဝတဲ့စနစ္ (တနည္း ဆိုရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔အညီ) ကို က်င့္သံုးတဲ့နည္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေန တာပါ။ (ကိုးကား။ ကမာၻ (၁) ခု၊ စနစ္ (၂) ခု၊ အတြဲ (၂)။ မင္းႏိုင္ထြန္း၊ ယဥ္မ်ဳိးစာေပ၊ ႏွာ - ၁၇၉ -၁၈၃)

ဒီသေဘာတရားကိုစတင္သူဟာ တိန္ေရွာင္ဖ်င္ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၇၈ ခုမွာ တံခါးဖြင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေပၚလစ္ီကို တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္က ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ေဆာင္ရင္ အႏွစ္ (၄ဝ) ၾကာၿပီးေနာက္ အခုအခါ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးဟာကမာၻမွာ ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားက ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို ျပန္ေရပန္းစားလာေစပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ကေျပာတဲ့ တ႐ုတ္ပံုစံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔၊ တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အေၾကာင္း စတာေတြကို တကမာၻလံုးက စိတ္ဝင္စားလာပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖင္က ဒီသေဘာတရားအေျခခံေတြ၊ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြပါတဲ့ သူ႕မိန္႔ခြန္းေတြ၊ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကိုစုစည္းၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (The Gover namce of China) ဆိုတဲ့စာအုပ္ အတြဲ (၂) တြဲကို ထုတ္ေဝလိုက္ပါတယ္။ ပထမတြဲကို ၂ဝ၁၄ စက္တင္ဘာမွာ ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါ ဘာသာေပါင္း (၂ဝ) ေက်ာ္သို႔ျပန္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း (၁ဝဝ) ေက်ာ္မွာ စာအုပ္ေရ (၆ . ၆) သန္း ေရာင္း ရၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက အစိုးရပံုႏွိပ္တိုက္မ်ားက တာဝန္ခံထုတ္ေဝတာေတြေတာင္ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ ထိုင္း) မွာ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ ေလ့လာေရးစာေစာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္တာေတာင္ရွိပါတယ္။

အဲဒီစာအုပ္ရဲ႕အမွာမွာ ၂ဝ၁၂ ႏိုဝင္ဘာမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ အၿပီး တက္လာတဲ့ ရွီက်င့္ဖင္အမွဴးျပဳတဲ့ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈအေနနဲ႔ တပါတီလံုးကိုဦးေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္က ရင္ဆိုင္ေနရ တဲ့အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမယ္။ တ႐ုတ္တမ်ဳိးသားလံုးရဲ႕အိမ္မက္ေတြကို ဘယ္လိုအေကာင္ အ ထည္ေဖၚမယ္ဆိုတာကို တကမာၻလံုးက စိတ္ဝင္စားေနၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕အျပာင္းအလဲ၊ တိုးတက္မႈမ်ားကေန က်န္ႏိုင္ငံမ်ားကို ဘယ္လိုဂရက္လာႏိုင္မယ္ဆိုတာကိုလည္း သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို ျဖည့္ဆည္းတဲ့အေနနဲ႔ေရာ၊ တ႐ုတ္ျပည္အေၾကာင္း (တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕သေဘာတရားေတြ၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေပၚလစီေတြအေၾကာင္း) ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ဒီစာအုပ္ကိုထုတ္ရပါတယ္။

ဒီစာအုပ္မွာ ရွီက်င့္ဖင္ ၂ဝ၁၂ ႏိုဝင္ဘာ (၁၅) ရက္ကစလို႔ ၂ဝ၁၄ ဇြန္ (၁၃) ရက္ေန႔အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့တဲ့မိန္႔ခြန္းေတြ၊ စကားဝိုင္းေျပာၾကားခ်က္ေတြ၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းေတြ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ စာေပးစာယူေတြပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ျပႆနာမ်ားပါဝင္ၿပီး၊ ဒါေတြအေပၚ ရွီရဲ႕အျမင္ေတြ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ တခ်ဳိ႕မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ပါတီနဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့သေဘာတရားေရးဆိုင္ရာနဲ႔ လက္ေတြ႕ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္း နည္းမ်ားပါဝင္ပါတယ္လို႔ ေရးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ 

ဒီစာအုပ္မွာ ပါဝင္တဲ့အခန္းမ်ားကေတာ့ (၁၈) ခန္းရွိပါတယ္။
၁။ တ႐ုတ္ထူးျခားခ်က္မ်ားနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္
၂။ တ႐ုတ္အိမ္မက္
၃။ ဘက္စံုတဲ့၊ နက္႐ႈိင္းတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား
၄။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
၅။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
၆။ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္း ေရွ႕တန္းေရာက္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္
၇။ လူမႈေရးအရ တာဝန္ယူမႈမ်ား
၈။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ
၉။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး
၁ဝ။ တိုင္းျပည္တျပည္ စနစ္ (၂) ခု
၁၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
၁၂။ အဓိကႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးပံုစံသစ္
၁၃။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား သံခင္းတမန္ခင္း
၁၄။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
၁၅။ ဘက္ေပါင္းစံု (Multilateral) ဆက္ဆံေရး
၁၆။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ နီိးကပ္စြာဆက္ဆံေရး
၁၇။ လာဘ္ယူ လာဘ္စား တိုက္ဖ်က္ေရး
၁၈။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ အခန္းေတြ ခြဲထားပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္။ အခန္းတိုင္းအတြက္လည္း ရွင္းလင္းခ်က္ (မွတ္စု) ဆိုၿပီး မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွာပါတဲ့ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေရွးေဟာင္းအသံုးအႏံႈးေတြ၊စတာေတြက္ုိ ရွင္းလင္းျပထားတာေတြပါပါတဲ့အတြက္ ဒီစာအုပ္ဟာ က်မ္း တေစာင္လို ခိုင္မာျပည့္စံုပါတယ္။)

အမ်ားစုဟာ အရင္အစိုးရအဆက္ဆက္က ေဖၚေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ေပၚလစီ္မ်ားသာျဖစ္ေပမဲ့၊ အဲဒီထဲက   ကိုျပည့္စံုေအာင္ လုပ္တာ၊ ပိုမိုရွင္းလင္းေအာင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုတာ၊ အမွားအယြင္းေတြကိုျပင္တာ စတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အ သစ္အဆန္းအခ်ဳိ႕လည္း ပါပါတယ္။ ဥပမာ - တ႐ုတ္အိမ္မက္ဆိုတဲ့ အခန္းမ်ဳိးေပါ့။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ မာက္စ္ဝါဒကို အေျခခံတယ္လို႔ဆိုထားေပမဲ့ မာက္စ္ဝါဒဟာ ၁၉ ရာစုမွာ ေပၚထြက္ခဲ့တာျဖစ္ ေလေတာ့ ၁၉ ရာစုမွာရွိတဲ့ သိပၸံပညာတိုးတက္မႈေအာက္မွာပဲရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မာက္စ္ဝါဒ ဆက္လက္ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆို ရင္ (၂၁ ရာစုရဲ႕မာက္စ္ဝါဒျဖစ္ဖို႔) ၂၁ ရာစု သိပၸံပညာထြန္းကားမႈ၊ ေခတ္ကာလနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အဘိဓမၼာသေဘာတရား သစ္ေတြ ရွာေဖြသင့္တယ္လို႔ ခံယူထားတဲ့အတိုင္း အခုလို အရင္းရွင္စနစ္ႀကီး အၾကပ္အတည္းေတြ႕ေနခ်ိန္ (၂ဝဝ၈ မွာေပၚ ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း၊ အခုထိနလံမထူႏိုင္ေသးမႈ) မွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရတယ္ဆိုတာကို တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိၿပီး၊ တ႐ုတ္ေတြရဲ႕ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တ႐ုတ္ထူးျခားခ်က္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတဲ့သေဘာတရားေတြကို ေဖၚထုတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီသေဘာတရားေတြေရာႁပြန္းေဖၚျပေနတဲ့ ရွီက်င့္ဖင္ရဲ႕အျမင္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြကို ဒီစာစုမ်ားမွာေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး၊ တ႐ုတ္ ျပည္ရဲ႕အသြင္အျပင္ကို ဘယ္လိုေျပာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ တ႐ုတ္အစိုးရသစ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာေတြပါ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား စတဲ့ ဘက္ေပါင္းစံုက ရွီက်င့္ဖင္ရဲ႕အျမင္မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားဟာ ခိုင္မာတဲ့ ယုတၱိတန္မႈ၊ အေၾကာင္းအရာျပည့္စံုႂကြယ္ဝမႈနဲ႔ အျမင္သန္မႈေတြရွိတဲ့ သိပၸံနည္းက်သေဘာတရားမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ စာအုပ္ ေဝဖန္ခ်က္ေဆာင္းပါးတေစာင္မွာ ေရးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ထဲက အခန္းတခုကို ဥပမာအျဖစ္ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။
(ကိုးကား။ တ႐ုတ္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ရွီက်င့္ဖင္ အတြဲ (၁) အဂၤလိပ္ဘာသာ)

တ႐ုတ္ထူးျခားခ်က္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတာဟာ သိပၸံနည္းက်ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေပၚအေျခခံၿပီး၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕အဆက္ဆက္ေသာေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္လိုရွာေဖြခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေျပာရာမွာ ေမာ္စီတုန္းအမွဴးျပဳတဲ့ ပထမမ်ဳိး ဆက္ ဗဟိုစုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္မႈက ေခတ္သစ္သမိုင္းကာလအတြင္း တ႐ုတ္ထူးျခားခ်က္မ်ားနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ အလြန္တန္ဖိုးႀကီးတဲ့အေတြ႕အၾကံဳမ်ားနဲ႔ သေဘာတရားနဲ႔ ႐ုပ္ဝတၱဳအေျခခံမ်ားကိုေပးအပ္ၿပီး ေရွ႕ ေဆာင္ ေရွ႕ရြက္ျပဳ လမ္းထြင္ေပးခဲ့ပါတယ္။
တိန္ေရွာင္ဖ်င္အမွဴးျပဳတဲ့ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္က တ႐ုတ္ထူးျခားခ်က္္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။   တတိယမ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ က်န္းစစ္မင္နဲ႔ သူ႔ကိုဆက္ခံတဲ့ ဟူခ်င္ေထာင္တို႔ဟာ ၂၁ ရာစုရဲ႕တ႐ုတ္ဆိုရွယ္ လစ္စနစ္ကို သမိုင္းအခ်ိန္အခါအသစ္နဲ႔အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုက္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ထူးျခားခ်က္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ဳိးဆက္မ်ားရဲ႕စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ေလ့ လာစူးစမ္းမႈမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ေပါင္းခ်ဳပ္ထားတာျဖစ္ၿပီး၊ မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္မ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား အာ ဇာနည္မ်ားရဲ႕ဆႏၵအာသီသမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး အေျမာက္အမ်ားရဲ႕ တိုက္ပြဲမ်ား၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားအနစ္နာခံမႈမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးဆက္မ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕အေျခခံတာဝန္ဟာ ထုတ္လုပ္ေရးအင္အားစုမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေစၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ျဖစ္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚအာ႐ံုထားၿပီး ျပည္သူအက်ိဳးဦးတည္တဲ့ ဘက္စံုပါင္းစုံ ထိန္းညႇိထားတဲ့၊ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ ေရရွည္ခံတဲ့ (စဥ္ဆက္မျပတ္) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္။ (ႏွာ ၃ ၁၅)

အဲဒီအခန္းရဲ႕အဆံုး  ရွင္းလင္းခ်က္အပိုင္းမွာ သိပြံနည္းက်ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အေၾကာင္း ဒီလိုရွင္းျပထားပါတယ္။

သိပြံနည္းက်ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ (သို႔မဟုတ္) သိပၸံနည္းက်ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆိုတာ အက်ယ္သေဘာအရကေတာ့၊ မာက္စ္ဝါဒရဲ႕အေတြးအျမင္တစံုလံုးကို ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ၿပီး၊ အက်ဥ္းသေဘာေျပာရရင္၊ မာက္စ္ဝါဒရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပိုင္းႀကီး (၃) ရပ္ ထဲက တပိုင္းကို ရည္ညႊန္းတာပါ။ ေယဘုယ် ဒီအဓိပၸါယ္နဲ႔သံုးေနၾကတာပါ။ ၁၈၄ဝ ခုႏွစ္မ်ားက ကားလ္မာက္စ္နဲ႔ ဖရက္ဒရစ္အိန္ဂ်ယ္တို႔ကေဖာ္ထုတ္တီထြင္ခဲ့တဲ့ သိပၸံနည္းက်ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဟာ သိပၸံပညာရပ္တရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ သေဘာသဘာဝ၊ အေျခအေနအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားနဲ႔ အေထြေထြရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့ လာ ဆန္းစစ္ထားပါတယ္။ အဲဒီကတင္ျပလာတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကေတာ့၊ တဦးခ်င္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းရန္၊ အ မ်ားပိုင္ဆိုင္မႈကို ထူေထာင္ရန္၊ ထုတ္လုပ္ေရးမ်ားကို အျပင္းအထန္ျမႇင့္တင္ရန္၊ လူမႈေရး ႐ုပ္ဝတၱဳပစၥည္းမ်ား အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္ရန္၊ စီမံကိန္းက်စီးပြားေရးစနစ္တည္ေဆာက္ရန္၊ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း (Commercial Production) နဲ႔ ေငြေၾကးအလဲအလွယ္လုပ္မႈမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန "အလုပ္လုပ္သေလာက္ ရရွိ ေရး” ဆိုတဲ့မူ ေပၚထြက္လာၿပီး၊ လူတန္းစားမ်ားနဲ႔ လူတန္းစားကြဲျပားမႈမ်ားဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မယ္။ လူမ်ဳိးတိုင္းျပည္ မ်ားဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ လြတ္လပ္တဲ့လူတဦးခ်င္းေတြရဲ႕လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္အျဖစ္ေပၚထြက္လာလိမ့္မယ္လို႔ နိမိတ္ဖတ္ထားပါတယ္။ (ႏွာ -၂၆)။

ဒါေတြကေတာ့ ရွိီက်င့္ဖင္ရဲ႕တ႐ုတ္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း။ အတြဲ (၁) ထဲက စာျမည္းအခ်ဳိ႕ေတြပါ။

အတြဲ (၂) မွာေတာ့ တ႐ုတ္ထူးျခားခ်က္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုတိက်တဲ့ေျပာဆိုခ်က္၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ ေတြပါလာပါတယ္။ အပိုင္္း (၉) မွာ ဆက္လက္တင္ျပပါ့မယ္။                             


လွေက်ာ္ေဇာ
၅၊ ၂၊ ၂ဝ၁၈

မွတ္ခ်က္
- ပံု (၁) ရွီက်င္ဖင္စာအုပ္၊ တ႐ုတ္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (အဂၤလိပ္ဘာသာ)
- ပံု (၂) တ႐ုတ္နဲ႔ ကမာၻဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းျပဇယား
- ပံု (၃) ရွီက်င္ဖင္ ေက်းလက္ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးေနစဥ္

Comments