ျမင့္ေအာင္သန္႔ - အႏုအရင့္

အႏုအရင့္
ျမင့္ေအာင္သန္႔
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ေတြးလိုက္တိုင္း
ခါးတယ္
စိတ္ကိုရြက္တပ္ၿပီး
လႊင့္လိုက္ေတာ့
သက္တံေပၚသြားနားတယ္။
 -
ျမင့္ေအာင္သန္႔

Comments