တင္လတ္ကို - ညံ့တဲ့ကဗ်ာ


KT#

ညံ့တဲ့ကဗ်ာ
တင္လတ္ကို 
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈ 

ျပည္တြင္းစစ္ 
ဘာသာေရး
သူတို႔ဘာသာအျမစ္ေဆြးလို႔။ 

ဝမ္းေရးမွာ အူလည္းမေတာင့္ 
သစၥာလည္းေဖာက္ခဲ့ၾက။ 

တႏိုင္ငံလံုး မ်က္စိကန္းၾက 
တႏိုင္ငံလံုး အဆိပ္သင့္ၾက။ 

ခုမွ 
ထိုးကြင္းေတြထ 
ခုမွ 
လက္ခေမာင္း ခတ္ၾကရ။ 

ညံ့တဲ့ကဗ်ာဟာ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ေသတတ္ပါတယ္။ ။

Comments