ကုိသန္းလြင္ ● အာဖဂန္နစၥတန္မွ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး

ကုိသန္းလြင္ ● အာဖဂန္နစၥတန္မွ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

(၁)
စားစရာမ်ားႏွင့္ ေျမပဲကို အီရန္မွလည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံအမ်ားအျပားကို ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွလည္းေကာင္း၊ မွာယူတင္ သြင္းသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးသီႏွံမ်ားကို အလွ်ံပယ္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္မွန္၏။ သို႔ေသာ္ လစာေတြ အမ်ား ႀကီးရၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ဟန္က်ေနၾကေသာ လူတန္းစားက အလြယ္တကူႏိုင္ငံျခားမွ မွာယူတင္သြင္းလိုၾကသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံအဖို႔ ႏိုင္ငံျခားမွမမွာေသာ အရာႏွစ္ခုသာရွိသည္။ ဘိန္းႏွင့္ စာအုပ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

(၂)
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ စာအုပ္ထုတ္လုပ္သူ အမ်ားစုမွာ လြန္ခဲ့ေသာ သုံးေလးႏွစ္အတြင္း အရင္းကိုက္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားၾကရသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ စာအုပ္ထုတ္လုပ္သူတို႔မွာ ဝင္ေငြလမ္းေျဖာင့္၍ ေငြရႊင္ေနၾကသည္။ တိုင္းျပည္တြင္ လူ ၅ ေယာက္လွ်င္ ၂ ေယာက္မွာ စာမဖတ္တတ္ၾကပါ။ က်န္ေသာလူ ၃ ေယာက္က စာကို အငမ္းမရ ဖတ္ေနၾကဟန္ရွိသည္။

မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အႏၱရာယ္အလြန္မ်ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ စာအုပ္တအုပ္ႏွင့္ ေမြ႔ ေပ်ာ္ရသည္မွာ သာ တခုတည္းေသာ အပမ္းေျဖစရာျဖစ္ေနသည္။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက စာကို အတင္းရွာေဖြဖတ႐ရႈေနၾကခ်ိန္တြင္ စာအုပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားက ဤအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္မခံလိုၾကေပ။ ပိုမိုအံ့ၾသဘြယ္ရာေကာင္းသည္မွာ ဤလုပ္ငန္းသည္ ျပင္ပမွအကူအညီမပါဘဲ အာဖဂန္ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။

စာအုပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤအခ်ိန္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ေဝသူမ်ားကလည္း စာအုပ္အသစ္ကို  ရွာေဖြေနၾကသည္။ စာဖတ္သူ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကလည္း ဖတ္စရာစာအုပ္အသစ္ကိုရွာၾကသည္။ စာ ေရးသူမ်ားကလည္း ထုတ္ေဝသူကို ေတြ႕ေအာင္ရွာၾကသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ဤလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အလြန္အင္ႏွင့္အားႏွင့္ လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကာဘူးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လူဦးေရ (၅) သန္းေက်ာ္မွ်ရွိၿပီးတျပည္လံုးတြင္  ထုတ္ေဝသူ ၂၂ ဦးမွ် ရွိပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ကိုယ္ပိုင္ ပုံႏိွပ္စက္မ်ားရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ပုဂၢလိကပုံႏိွပ္စက္ရွိသူမ်ားကို အားကိုးအားထားျပဳၾကသည္။  ျပည္နယ္ ၃၄ ခုရွိရာ တြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ (Helmand) ႏွင့္ကင္ဒါဟာနယ္မ်ားတြင္လည္း စာအုပ္လုပ္ငန္း ကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ထုတ္ေ၀သူမ်ားက ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနမ်ား ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားမွာလည္း ေနရာအႏွံ႔ အလွ်ိဳလွ်ိဳေပၚေပါက္လာသည္ အစိုးရကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ကာဘူးၿမိဳ႕တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ စာအုပ္ဆိုင္ ၆၆ ဆိုင္ရွိ သည္။

၁၉၉၆ ခု မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ တာလဘန္မ်ား (Taliban) အုပ္စိုးေသာကာလမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ေပ၊ တာလဘန္ မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ျပီး စက ထုတ္ေဝသူႏွစ္ဦးသာ က်န္ရစ္သည္။ အစိုးရကုမၸဏီႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ Aazem Publishing ကုမၸဏီတို႔ျဖစ္သည္ ၂၀၀၁ အဆုံးတြင္ တခုတည္းေသာစာအုပ္ဆိုင္က်န္ခဲ့ရာ ထိုလည္းေကာင္းမွာ မၾကာမီကတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေသာ အင္တာတြင္တီနင္ တယ္ ေဟာ္တယ္တြင္ တည္ရွိသည္။

အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာစစ္တပ္မ်ား ၀င္လာေသာအခါ အလြယ္တကူ ပုံႏိွပ္ႏိုင္ေသာအဖိုးမတန္ေသာ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ထုတ္စာအုပ္မ်ားသာ၀င္လာၿပီး တိုင္းျပည္၌  သစ္သီးႏွံေရာင္းေသာ ဆိုင္မ်ားနည္းတူ တစစတြင္က်ယ္လာသည္။ အာဖဂန္ အစိုးရအဖို႔ တိုင္းျပည္၏ပညာေရးစနစ္ကိုအျပင္းအထန္ထူေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနရခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ စစ္ဒဏ္ကိုခံခဲ့ရသျဖင့္ တာလဘန္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ငါးႏွစ္ကာလသည္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္သည္။ အစိုးရကေက်ာင္း မ်ားကိုပိတ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားတြင္ပံုႏိွပ္ထားသည့္စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းသံုးစားအုပ္မ်ားမွာ သန္းခ်ီ၍ ဖ်က္စီးခဲ့ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပါကစၥတန္ထုတ္ စာအုပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားလာေသာအခါ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အာဖဂန္တို႔လက္ဝယ္သို႔ေရာက္သြားသည္။

ႏိုင္ငံျခားမွရရွိေသာ အကူအညီမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ ပံုႏွိပ္ေသာလုပ္ငန္းလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ စာအုပ္မ်ားကို ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အၿပီးပံုႏိွပ္ၾကရသည္။ Aazem ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီအငယ္ကေလးမ်ားက ပံုႏွိပ္စက္အသစ္မ်ားျဖင့္႐ုိက္ႏွိပ္ၾကသည္။ သူတို႔မွာ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္ထုတ္ေဝေသာရာသီ ကုန္သြားပါက ထုတ္ေဝရန္မရွိေတာ့ေပ။
တိုင္းျပည္၏အဓိကဘာသာ ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ (Dari) ႏွင့္ (Pashto) ဘာသာရပ္မ်ားသို႔ဘာသာျပန္ ၾကရ သည္။ အာဖဂန္ပရိတ္သတ္ သည္ ကမာၻႀကီးအေၾကာင္း သိလိုၾကသည္။ ကမၻာႀကီးက ဘာဖဂန္ႏိုင္ငံအေပၚ အျမင္ကိုလည္း သိလိုၾကသည္။ ထိုသိလိုမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စာအုပ္ထုတ္ေဝသူ အမ်ားအျပားေပၚလာၾကၿပီး စာအုပ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္လာပါသည္။

ပဌမဆံုးေပၚလာသည့္ စာအုပ္အမ်ဳိးအစားမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမွာ စာေရးဆရာမ်ား ေရးသားသည့္ အာဖတန္နစၥတန္ဆိုင္ရာ စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္ေသာ (Non-fiction) စာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။

အာဖတန္နစၥတန္၌ စာအုပ္အသစ္ဟူ၍ မထြက္ေပၚဘဲေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီးထုတ္ေဝသူမ်ားက စာအုပ္မ်ား ကို တတ္ႏိုင္သမွ် လွ်င္ျမန္စြာထုတ္ေပးေနသည္။ သူတို႔ကို ကန္႔သတ္ထားေသာအရာမွာ လံုေလာက္ေသာ ဘာသာျပန္ေပး သူမ်ား မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Aazem ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြက္ရည္မွန္းခ်က္မွာ တေန႔လွ်င္ ေခါင္းစဥ္အသစ္ (၃) ခုႏႈန္း ပံုႏွိပ္ရန္ျဖစ္သည္။ တႏွစ္ေပါက္လံုး စာအုပ္သစ္ ၁၁၀၀ မွ် ထုတ္ေ၀ရန္ရည္မွန္းထာရာ လြယ္ကူေသာရည္မွန္းခ်က္ မဟုတ္ ေပ။

Aksos ဆိုေသာကုမၸဏီက အာဖဂန္၏ အေမဇုန္ (Amazon) ဟုဆိုကာ စာအုပ္ေရာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနသည္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ ကိုအြန္လိုင္းမွမွာၾကားလွ်င္ ကာဘူးၿမိဳ႕တြင္းဆိုလွ်င္ တအုပ္လွ်င္ အေမရိကန္ေငြ ဆင့္ (၅၀) မွ်ျဖင့္ ေန႔ခ်င္းပို႔ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္။ အိမ္မ်ားတြင္ အင္တာနက္မွာ ျပတ္ေတာက္သျဖင့္ Facebook ကို Smart ဖုန္းျဖင့္ သံုး၍ရေအာင္၊ လည္း ေကာင္းမွတဆင့္မွာၾကားႏိုင္ေအာင္ စီမံထားသည္။

ေနာက္လာေသာျပႆနာတခုမွာ ခိုးကူးေကာ္ပီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အဓိကဆိုင္ႀကီးမ်ား၌ပင္ ခိုးကူးေကာ္ပီမ်ားကို ေရာင္းခ် လွ်က္ ရွိၾကျခင္းပင္၊ မူလစာအုပ္က အုပ္ ၁၀၀၀ ေရာင္းရလွ်င္ ေကာ္ပီ ၄၀၀၀ ခန္႔ကို ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ၾကသည္။ အစိုးရက တခုခုလုပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ေသာဥပေဒကို ျပန္လည္အသက္သြင္းေပးရမလို  ျဖစ္ေနသည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ေလးလအတြင္း ဤဥပေဒအရ အေရးယူခံရေသာအမႈလည္း ေလးငါးခုမွ်ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒႏွင့္ပင္ ေကာ္ပီ လုပ္ေသာ ဆိုင္တခုကိုလည္း ပိတ္ခံရၿပီးျဖစ္သည္။

(၃)
မ်ားစြာမၾကာေသးမွီက Aazem ကုမၸဏီက “အာဖဂန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး” ဆိုေသာအတြဲ (၂) တြဲပါ စာအုပ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဟင္န ရီကင္ဆင္ဂ်ာကဲ့သို႔ေသာ ယခင္ကသမၼတ ဟာမစ္ကာဇိုင္း၏ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ Rangin Dadfar Spanta ၏ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္တစ္စုံလ်င္ ေဒၚလာ ၁၅ ျဖင့္ေရာင္းရာ စာအုပ္အေရအတြက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေရာင္းခဲ့ရသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္းစာအုပ္ထြက္ၿပီးတစ္လအၾကာတြင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ၌စာအုပ္၏ဖိုင္မွာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနခဲ့ရာ စာအုပ္ ေရာင္းရမႈကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ကုမၸဏီ႐ံုးကို တံခါးပိတ္ၿပီး ျပတင္းေပါက္မွန္သမွ် လိုက္ကာ အမဲမ်ား ခ်ကာ ဆႏၵျပေနခဲ့သည္။ အစိုးရက တစံုတရာအေရးယူဖို႔လိုေနၿပီျဖစ္သည္။

ကိုသန္းလြင္
Ref : Escape into Printed Page, by Rod Nordland , New York Times February 7 2018

Comments