ထြန္းဝင္းၿငိမ္း- သခင္ဇင္ (၁၉၁၂ - ၁၉၇၅) အပုိင္း (၂)

သခင္ဇင္ (၁၉၁၂ - ၁၉၇၅)
အပုိင္း (၂) 

ထြန္းဝင္းၿငိမ္းျပဳစုသည္
(မိုးမခ) မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၈

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ေခတ္မွာ သခင္ဇင္ႏွင့္ ဆံုေတြ႔ရပံုကို ကေလာင္ပ်ံ ဦးဘကိုးက ေရးသားေဖာ္ျပရာမွာ ''ဂ်ပန္ေခတ္ေရာက္ေသာအခါ ဂိုးလ္ဒင္းဘယ္လီ Golden Velly(ယခု- ေရႊေတာင္ၾကား)ရွိ သခင္သန္းထြန္း အိမ္တြင္ ကိုဇင့္အား သခင္သန္းေဖ(ျဖဴး)ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရပါသည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ေနာင္ ဖဆပလ) ဖြဲ႔စည္းၿပီးစအခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္မည္ဟုေတြးမိသျဖင့္ ဘာေၾကာင့္လာသည္ကိုမေမးဘဲ ကိုယ္ေရးကိစၥကို သာ သူနဲ႔ေျပာပါသည္'' ဆိုၿပီးေရးခဲ့တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး မတိုင္ခင္မွာေတာ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ပါတီကလာပ္စည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းေရးတာဝန္ယူခဲ့ကာ ပါတီ ဝင္မ်ားျဖစ္ေရးအတြက္ လွ်ဴိ႕ဝွက္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး သခင္ဇင္ကိုယ္္ တိုင္ မာ့က္စ္လီနင္သေဘာတရားေရးႏွင့္ အႏုပဋိေလာမရုပ္ဝါဒကို ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ပါတီကလာပ္စည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းကာ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားခ်မွတ္ တာဝန္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ရိကၡာစုေဆာင္းျခင္း၊ လက္နက္ပုန္းမ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္ လွ်ဴိ႕ ဝွက္တပ္မေတာ္သားမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းျခင္း စသည့္အလုပ္တာဝန္မ်ားခ်မွတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဗကပတပ္မွဴးေဟာင္း ဦးေစာရင္က ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးစတဲ့အခါမွာ သခင္သန္းထြန္းရဲ႕တာဝန္ေပးမႈအရ တိုင္း ၄ စစ္ေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာနဲ႔သြားေတြ႔ခ်ိန္မွာ သခင္ဇင္နဲ႔လည္းေတြ႔ရပံုကို ကေလာင္ပ်ံ ဦးဘကိုးက အခုလို မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ပါတယ္။

''၁၉၄၅၊ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးစေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္သည္ ျဖဴးအေနာက္ဘက္၊ ပဲခူးရိုး မေပၚတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သခင္သန္းထြန္း၏ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးစခန္း၌ တာဝန္က်ေသာေၾကာင့္ တိုင္း (၄) စစ္ေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာမွတဆင့္ ဆက္သြယ္သြားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာရွိေလ ရာ ေညာင္ေလးပင္အေနာက္ဘက္ သံုးမိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ဒိုးတန္းေက်းရြာသို႔သြားၿပီး ဗိုလ္ေက်ာ္ ေဇာႏွင့္ ေတြ႔ရပါသည္။ အခန္႔သင့္ပင္ ကိုဇင္ႏွင့္ပါေတြ႔ရသျဖင့္ ဝမ္းသာရပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္ေရွ႕ဆက္ရမည့္အေရးတို႔ကို ကိုဇင္ကပင္ စီစဥ္ ေပးပါသည္။''
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ သခင္ဇင္နဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေရးမွဴးတာဝန္ယူခဲ့ဖူးတဲ့ ဗကပ-တပ္မွဴးေဟာင္းဦးေစာရင္ က သူ႔ရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႔ အႀကံဳကို အခုလို ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

''၁၉၄၅၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ည ေတာ္လွန္ေရးမစခင္ ညေနပိုင္းတြင္ ဒိုက္ဦး ၿမိဳ႕၊ေဖာင္ဝဲရြာသို႔ သြားခဲ့ရၿပီး ည ဘက္ခ်ီတက္မည့္ အစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရပါသည္။ ညပိုင္းတြင္ တပ္ခြဲတခြဲကို ဗိုလ္ႀကီးဘသိန္းဦးေဆာင္ၿပီး ခ်ီတက္လာေသာတပ္အား ေတာ္ဝိမွႀကိဳဆိုၿပီး ေကာင္းမယ္သူ၊ အင္ကုန္း၊ ကရင္ရြာမဘက္သို႔ ခ်ီတက္ေနရာယူခဲ့ရပါသည္။ မိမိမွာ တပ္ခြဲႏိုင္ငံေရးမွဴးတာဝန္ျဖင့္ တပ္ခြဲမွဴးႏွင့္အတူ တပ္ခြဲကိုေခါင္းေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ဇင္မွာ တပ္ရင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးအုန္းေက်ာ္တို႔ႏွင့္အတူတြဲၿပီး တပ္ ရင္း ႏိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရပါသည္။''

''တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ တပ္မွဴးမ်ားမွာ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးမွဴးမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာ တိုက္ပြဲမ်ားတိုက္ခိုက္ၾကရပါသည္။ သခင္ဇင္္ဦးေဆာင္ရသည့္တပ္ရင္းမွာ တိုင္း ၄၊ တပ္ရင္း ၁ဝ၁ ျဖစ္ပါ သည္။ မိမိက ယင္း ၁ဝ၁ မွ တပ္ခြဲတခြဲ၊ ခြဲ(၁)ကို တာဝန္ယူ ခဲ့ရ ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစုကြဲဂ်ပန္မ်ား အား လိုက္လံေခ်မႈန္းျခင္း၊ ဌာန(ရဲ) စခန္းမ်ားကိုဝင္ေရာက္စီးနင္းျခင္းမ်ား လုပ္ၾကရပါသည္။ သခင္ဇင္ႏွင့္ တပ္ရင္းမွဴးတို႔သည္ မိမိတို႔မေရာက္ခင္ ဖဒိုဌာနသို႔ စီးနင္းဝင္ေရာက္ကာ လက္နက္မ်ားရယူသိမ္းဆည္း ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ရဲႏြယ္ေခ်ာင္းမွ စုန္ဆင္းလာေသာ ဂ်ပန္အစုကြဲမ်ားကို မိမိတပ္ခြဲက လိုက္လံတိုက္ခိုက္ခဲ့ ၾကရပါသည္။''

ဆက္လက္ၿပီး ''စစ္ပြဲၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ မိမိႏွင့္သခင္ဇင္တို႔မွာ မူလအတိုင္း အဖြဲ႔အစည္းတာဝန္မ်ား ကို ဆက္လက္တာဝန္ယူခဲ့ၾကရသျဖင့္ သခင္ဇင္က ၿမိဳ႕နယ္ဖဆပလအတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ယူၿပီး မိမိမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမားဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရပါသည္။ သခင္ဇင္မွာ တႀကိမ္တည္း၊ တခ်ိန္ တည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္''

ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢဥကၠ႒

ဗကပတပ္မွဴးေဟာင္းဦးရဲလင္းရဲ႕မွတ္တမ္းတခုမွာေတာ့ ''ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္၏။ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သခင္ သန္းၿမိဳင္(ျဖဴး)ျဖစ္၏။ သခင္ဇင္သည္ ဗဟိုသမဂၢအမႈေဆာင္၊ ပဲခူးခရိုင္၊ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢဥကၠ႒ ျဖစ္၏။''ဆိုၿပီး ေတြ႔ရပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ သခင္ဇင့္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားရာမွာ...
''သခင္ဇင္သည္ ရိုးသည္။ ေအးသည္။ ေျဖာင့္မတ္သည္။ လံု႔လဝီရိယ ရွိသည္။ ဇြဲႀကီးသည္။ စိတ္ရွည္ သည္။ ျပႆနာတရပ္ကို ေျပလည္သြားသည္အထိ ရွင္းလင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ တနည္း စည္းရံုးေရးစြမ္းရည္ ရွိ၏။ စည္းကမ္းႀကီး၏။ ေငြေရးေၾကးေရး လက္မဖြာ၊ စိစစ္သည္။ စာရင္းအင္း တိတိက်က်ထား သံုးစြဲ တတ္သည္။ နာမည္ပ်က္ တစက္မွ်မရွိ။ ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ ဘာပစၥည္းသံုးသံုး အေကာင္းစားကိုသံုး၏။ အေကာင္းစားသည္ ေစ်းႀကီးေသာ္လည္း တာရွည္ခံသည္။ ေစ်းေပါတာက ခဏခဏ ပ်က္၊ျပင္ရ။ ျပင္ခနဲ႔ပင္ ၂ ဆခန္႔ေစ်း ျဖစ္သြားတတ္သည္ဟု တြက္ျပသည္။ သူ႔အတြက္ ပစၥည္းဝယ္ရာမွာသာ သံုးျခင္း မဟုတ္။ အမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရာမွာပင္ သူ႔မူအတိုင္း က်င့္သံုး၏။

စာၾကမ္းေရးသည့္အခါတိုင္း လက္ေရးေသာ့မေရး။ စာေခ်ာေရးသလိုပင္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေရး၏။ အမွားျပင္ စာျဖည့္လုပ္သည့္အခါ ေသေသသပ္ သပ္ေရးၿပီး ျပင္တတ္၊ ျဖည့္တတ္၏။ အားကစားလိုက္စား၏။ ေဘာလံုးသမားျဖစ္ခဲ့သူျဖစ္၍ ေရာက္ရာတြင္ ေဘာလံုးကန္ႏိုင္ေအာင္ စုစည္း၏။ ေဘာလံုးကန္ သင္ျပ၏။ အအိပ္အေနနည္း၏။ မအိပ္ဘဲလည္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္၏။ အစားအေသာက္ ေခ်းမမ်ား။ အမ်ားစားသလို စား၏။'' ဆိုၿပီး ေတြ႔ရပါတယ္။

စစ္ႏိုင္ကြန္ဂရက္ႏွင့္

၁၉၄၅ ခု၊ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔မွာ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဗားကရာလမ္းက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံခ်ိန္မွာ က်င္းပတဲ့ကြန္ဂရက္မို႔ ကြန္ဂရက္သဘာပတိျဖစ္တဲ့ သခင္သန္းထြန္းက '' စစ္ႏိုင္ကြန္ ဂရက္'' လို႔ သံုးႏႈန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကြန္ဂရက္ကို သခင္ဇင္တို႔ ပဲခူးေျမာက္ပိုင္း စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပံုကို သခင္တင္ျမရဲ႕ ''ဘံုဘဝမွာျဖင့္စာအုပ္'' (ပထမအႀကိမ္၊ ၁၉၇၄၊ ၾသဂုတ္လ) စာ-၈၁၂ မွာေတာ့ အခုလို ေတြ႔ရပါတယ္။

''ကိုႀကီးျမင့္တို႔အား ပါတီတရားဝင္ရပ္တည္ခြင့္ရေရးအတြက္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ား အျမန္တင္ရန္ ညႊန္ၾကား ခ်က္ကို မလိုက္နာဘဲပ်က္ကြက္ျခင္း၊ လက္နက္မ်ားဝွက္ထားျခင္းတို႔အတြက္ ပါတီညီလာခံတက္ ေရာက္ ခြင့္မျပဳဘဲ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။ ကိုႀကီးျမင့္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ပဲခူးေတာင္ပိုင္း စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤသို႔ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရေသာ္လည္း သခင္ဇင္(ယခု-ဗကပဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒) ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပဲခူးေျမာက္ပိုင္းစည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာမူ ပါတီကြန္ဂရက္ သို႔ တက္ခြင့္ရၾကပါသည္။

သခင္ဇင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းစည္းရံုးေရးအဖြဲ႔ကလည္း ကိုႀကီးျမင့္တို႔အား ပါတီကြန္ဂရက္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ေပးပါရန္ ေတာင္း ဆိုၾကပါသည္။ ေတာင္းဆို၍မရေသာအခါ ပါတီကြန္ဂရက္သို႔ သူတို႔ မတက္ေတာ့ဟုေျပာလာသျဖင့္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္မွာ သခင္ဇင္တို႔အား ပါတီကြန္ဂရက္သို႔ တက္ရန္ အေတာ္ပင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကရပါသည္။''

ဖူးစာဖက္

၁၉၄၆ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အလယ္ပစၥယံမွာ ဖဆပလ ညီလာခံက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီညီလာခံမွာ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးကြန္ဂရက္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္က ဥကၠ႒၊ သခင္ဗဟိန္းဇနီီး ေဒၚခင္ႀကီးက ဒု-ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ေညာင္ေလးပင္သူေဒၚၾကည္ၾကည္ က အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရပါတယ္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလမွာေတာ့ သခင္ဇင္ဟာ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕က ဦးဘဦး၊ ေဒၚလြင္တုိ႔၏သမီး ေဒၚၾကည္ ၾကည္နဲ႔ လက္ထပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး မမၾကည္(ေဒၚၾကည္ၾကည္)ကို ၾကည္ၾကည္ဇင္လို႔ ေခၚၾကတဲ့အျပင္ အမ်ားက ၾကည္ၾကည္ဇင္လို႔အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းေ ဒၚခင္လက္်ာရဲ႕ ေဒၚၾကည္ၾကည္ (၁၉၂ဝ-၂ဝဝ၁) ေဆာင္းပါးမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

သခင္ဇင္ ေဒၚၾကည္ၾကည္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်တာကုိ ကေလာင္ပ်ံဦးဘကုိးက အခုလုိမွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။

''ေတာ္လွန္ေရးၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ကာလအတန္ၾကာေသာအခါ ကုိဇင္ႏွင့္ မၾကည္ၾကည္တုိ႔ လက္ထပ္လုိက္ ၾကၿပီဆုိေသာသတင္း ရန္ကုန္ သုိ႔ေရာက္လာေသာအခါ ရဲေဘာ္မ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိးထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကပါ သည္။ 'ကုိဇင္ဟာမိန္းမပုိးတတ္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္လုိလုပ္ မိန္းမရတာလဲ' ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 'လူ မတတ္ေပမယ့္၊ လက္ဖက္ထုပ္တတ္တာျဖစ္မွာေပါ့' ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 'တုတ္နဲ႔ ပစ္လုိ႔ရရ၊ ေခြးကုိက္ လုိ႔ရရ၊ ယုန္ရဖုိ႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္'ဟုဆုိသူကဆုိ။ ေနာက္ဆုံး ရဲေဘာ္တေယာက္က ေညာင္ေလးပင္ အလွ ဘုရင္မကုိ ကုိဇင္ရတာ ေကာ္တာေပါ့'ဟုေျပာခ်လုိက္ရာ အားလုံးေသာ ရဲေဘာ္မ်ားက 'ဟုတ္တယ္၊ မွန္ တယ္' ဟု ၾသဘာေပး ေထာက္ခံလုိက္ၾကပါသည္။''

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လုပ္ႀကံမခံရမီ ျပဳလုပ္တဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပဲခူးေျမက္ ပိုင္းကေန သခင္ဇင္နဲ႔ ဗကပတပ္မွဴးေဟာင္း သခင္ေစာရင္တို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံၾကပံုနဲ႔ ၁၉၄၇ ျဖဴးလယ္သမား သမဂၢကြန္ဂရက္အေၾကာင္းတို႔ကို သခင္ ေစာရင္က အခုလို ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

''၁၉၄၇ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳဥပေဒေရးဆြဲေရး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပဲခူးေျမာက္ပိုင္းမွ သခင္ဇင္ႏွင့္ မိမိတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ဖဆပလ၏ မသမာသည့္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အေရြးမခံရပါ။ ၁၉၄၇ ျဖဴးကြန္ကရက္တြင္ သခင္သန္းထြန္း ဥကၠ႒၊ သခင္ဇင္ ဒု-ဥကၠ႒၊ သခင္သန္းေဖအေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး၊ သခင္တင္ေဖ တြဲဖက္-အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ မိမိအပါအဝင္ သခင္ေစာရင္တို႔ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ၁၅ ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံၾကရပါသည္။''


၁၅၊ ၃၊ ၁၉၄၇ ေန႔စြဲထုတ္ သူရိယ သတင္းစာမွာ

''သိန္းသန္းပါတီအမတ္ေလာင္းမ်ား၊ ေပၚလစ္ျဗဴရုိက ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္'' ေခါင္းစီးနဲ႔ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေအာက္ပါအတုိင္း ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား တင္သြင္း အေရြးခံလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

၁။ ေတာင္ငူေတာင္ပုိင္း (၁) သခင္ သန္းေဖ။ (၂) ဗုိလ္ သိန္းတန္။ ၂။ ေတာင္ငူေျမာက္ပုိင္း။ (၁) ဗုိလ္ ေမာင္ ေမာင္သန္း။ (၂)ဦးထြန္းေဖ။ ၄။ ပ်ဥ္းမနားခရုိင္ ေတာင္ပုိင္း (၁)သခင္တင္ထြန္း၊ (၂)ကုိေမာင္ေမာင္။ ပ်ဥ္းမနားခရုိင္ေျမာက္ပုိင္း (၁) ကုိလွ။ (၂) သခင္ တင္ ရွိန္ (ပ်ဥ္းမနား)။ ပဲခူးေျမာက္(၁) သခင္ဇင္။ (၂) သခင္ ေစာရင္။ သရက္ အေနာက္ (၁) ဗုိလ္ရန္ေအာင္။ (၂) ကုိဘေအာင္။ သရက္အေရွ႕ပုိင္း (၁)သခင္ဘေအး။ (၂) သခင္သြင္။ ဟသၤာတၿမိဳ႕မ (၁) ဗုိလ္ေအာင္မင္း။ ရန္ကုန္ သိမ္ျဖဴ (၁) သခင္ခ်စ္။ ဗုိလ္တေထာင္ (၁) ဗုိလ္ဘတင္။ (၂)ကုိစံေ က်ာ္(ဒလ)။ ေျမာင္းျမအေနာက္ (၁) သခင္ဗုိလ္ဦး။ (၂) ကုိျမေမာင္(အိမ္မဲ)။ ေျမာင္းျမအေရွ႕ သခင္သိန္းေမာင္ႏွင့္ခရုိင္ပါတီမွ သူသေဘာတူသူတဦး။ ပုသိမ္ ေတာင္ပုိင္း (၁) ကုိတင္ ကြန္႔။ (၂) ကုိဝင္းေမာင္။ ထားဝယ္၊ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴတုိ႔တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတင္ရန္ ဆုိင္ရာပါတီခြဲ မ်ားသုိ႔ ဗဟုိေကာ္မတီက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း။

ေပၚလစ္ျဗဴရုိက အေရြးမခံ

ေပၚလစ္ျဗဴရုိအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကုိဦးစီးႏုိင္ရန္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးမခံရန္ဗဟုိေကာ္မတီ က ဆုံးျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း၊ အေရြးခံရေသာ ကြန္ျမဴနစ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ တုိင္းျပဳျပ ည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္ဗဟုိေကာ္မတီလူႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ သခင္သန္းေဖ၊ သခင္တင္ထြန္း၊ သခင္ဇင္၊ ဗုိလ္သိန္းတန္တုိ႔က ေရွ႕ေဆာင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း။ စသည္ျဖင့္ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)
ထြန္းဝင္းၿငိမ္း
(သခင္ဇင္ စာအုပ္၊ ယဥ္မ်ဳိး စာအုပ္တုိက္၊ ၂၀၁၆ မွ)

Comments