ထြန္းဝင္းၿငိမ္း - သခင္ဇင္ (၁၉၁၂ - ၁၉၇၅) အပုိင္း(၄)

သခင္ဇင္ (၁၉၁၂ - ၁၉၇၅)
အပုိင္း(၄)

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ျပဳစုသည္။
(မိုးမခ) မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈
 
မဒညတနဲ႔အတူ

၁၉၅၉၊ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ သခင္ဇင္ဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု(မဒညတ) သဘာပတိအဖြဲ႔ (ဗဟို)အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းထံကို တိုက္ရိုက္ေပးစာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေပးစာမွာ ''တရား မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ သူမနာကိုယ္မနာ ျပည္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ရန္ တင္ျပျခင္း' 'ေခါင္းစီးနဲ႔ '' ...... လူမ်ဳိးစံုအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္တို႔ အတြက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။'' ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီစာမွာ သခင္ဇင္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ မန္းဘဇန္၊ ေကအဲန္ယူပါတီ၊ ႏိုင္ဘလြင္၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တို႔က အသီးသီး လက္မွတ္ေရး ထိုးထားၾကပါတယ္။
သခင္ဇင္ဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မဒညတကို ရဲေဘာ္ေဌးနဲ႔အတူ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔ စည္းခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾကညာခ်က္မ်ားနဲ႔ ေပးစာေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို ေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မဒညတမွာ သခင္ဇင္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အတူတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ဗကပ တပ္မွဴးေဟာင္းဦးေစာရင္က အခုလို သံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

''၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္ သခင္ဇင္မွာ ေပၚလစ္ျဗဴ ရိုအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ ၿပီး တပ္ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ေကာင္းတာဝန္ယူခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုမဒညတေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ သည္။ မဒညတေခါင္းေဆာင္တာဝန္ယူရင္း လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ေလးစားၾကည္ညိဳမႈကိုအခံရ ဆံုးပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။''

ဆက္လက္ၿပီး မဒညတအတြင္းညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ရာမွာ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ သခင္ဇင္ရဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္ သာတဲ့လုပ္ဟန္ကို မွတ္ခ်က္ျပဳရာမွာေတာ့...

''မဒညတအတြင္း မည္မွ်ပင္တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေစကာမူ၊ တိုက္ပြဲတြင္ မည္မွ်ပင္ရုန္႔ရင္းခက္ထန္ၿပီး မည္မွ် ပင္ရိုင္းပ်သည့္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကေစကာမူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသခင္ဇင္မွာ တဖက္သားအား လံုးဝ အာဃာတမထား။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ လံုးဝမရွိဘဲ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာပင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ရင္း ညီညြတ္မႈကို မရမေနႀကိဳးပမ္းႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အခ်င္း ခ်င္းပူးေပါင္းကာ တခုတည္းေသာေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ မဒညတလက္နက္ကိုင္တပ္ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ ျခင္းကပင္ ၄င္း၏စြမ္းရည္ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသခင္ဇင္၏အထူးျခားဆံုးမွာ ေဝဖန္ေရးကို အာဃာတကင္းစြာ အေလးအနက္ခံယူႏိုင္ ျခင္းႏွင့္ မိမိအမွားကို ရဲဝ့ံစြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိမွားခဲ့သည့္အမွားကို ပါတီတြင္းသို႔ ရဲဝံ့စြာ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံခဲ့သည္။'' ဆိုၿပီး ေတြ႔ရပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ႕အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ ေန႔မွာ ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီရဲ႕ ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ေကအဲန္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီတို႔ ပါဝင္တဲ့ ၃ ပါတီတို႔ဟာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

အဲဒီပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႔ကိုပါ ထည့္သြင္းၿပီး အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးျပႆနာကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ မဒညတ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၆ ဦးပါဝင္ၿပီး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မန္းဘဇန္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ရဲေဘာ္တင္ထြန္းတို႔က တာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဖြဲ႔ဝင္ ၁၆ ဦးကေတာ့ (၁)မန္းဘဇန္ (၂)စေကာလယ္ေတာ (၃)ဗိုလ္က်င္ေဖ (၄)ဗိုလ္သန္းေအာင္ (၅) ႏိုင္ ဘလြင္ (၆) ႏိုင္ထင္ (၇) ႏိုင္တက္ထြန္း (၈) ေစာေမာ္ရယ္ (၉) ဗိုလ္စံလင္း (၁ဝ) ဆလိုင္းစံေအာင္ (၁၁) ဆလိုင္းသာဦး (၁၂) ရဲေဘာ္ေဌး (၁၃) ရဲေဘာ္ဇင္ (သခင္ဇင္) (၁၄) ရဲေဘာ္တင္ထြန္း (၁၅) ရဲေဘာ္ေအာင္ ႀကီး (၁၆) ရဲေဘာ္ဗိုလ္ေဇယ်တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီရဲ႕အတုအေယာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။

မဒညတအဖြဲ႔ဝင္ပါတီမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား အၾကပ္ကိုင္ရန္ဆႏၵျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ၆ ခရိုင္္ ဆႏၵျပပြဲကို ေတာနယ္လူထုအား မတက္မေနရစည္းရံုးျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ကိုင္ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ၿခိမ္းေ ေျခာက္၍ ဆႏၵျပပြဲအတြက္ ေငြေကာက္ခံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ေကအဲန္ယူပါတီအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္ၿပီးလုပ္ၾကံဝါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကပါတယ္။

အလြန္တင္းၾကပ္တဲ့စည္းကမ္းေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၄၊ ၁၁၊ ၁၉၆၃ မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေဆြးေႏြးပြဲ ကို တဖက္သပ္ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။
ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သြားၿပီး မဒညတက ေနာက္ဆံုးအေၾကာင္းျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့....

'' .... ယခုကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပ်က္သြားေစကာမူ မိမိဘက္ကတပ္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ တပ္မ်ားကို စတင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳဘဲ လက္ေတြ႔ရထားၿပီးျဖစ္ေသာ တစံုတရာ ေအးၿငိမ္းလာေသာ အေျခ အေနကိုထိန္းသိမ္းသြားရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကလည္း ဤအေျခအေနကို အလားတူပင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားၿပီး ယခု အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ တူညီမႈရထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ယခင္ ပါတီလိုက္ ေဆြးေႏြးရာ တြင္ ရရွိထားေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း မပ်က္ေစဘဲ မဒညတပါတီဝင္မ်ား ၏ ပါတီဗဟိုအာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ဆက္လက္ေခၚယူ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ေလး နက္စြာ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။
မဒညတအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဤသေဘာထားအတိုင္း တျပည္လံုး အာသာငမ္းငမ္း ေတာင့္တေနေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုႀကီးအား တင္ျပအပ္ ပါသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ' 'ဆိုၿပီး ေတြ႔ရပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို မဒညတကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ သခင္ဇင္ တက္ေ ရာက္လာတဲ့အခါ မိသားစုနဲ႔ ေတြ႔ပံုကို ေဒၚခင္လက္်ာက အခုလို ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

''၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ သခင္ဇင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရန္ကုန္ကိုလာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဖခင္ကိုေတြ႔ေပမယ့္ မဟားက ဝိုးတိုးဝါးတားျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာကို ေကာင္းေကာင္းမမွတ္မိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေမ ဘယ္ကလူႀကီးနဲ႔ စကားေျပာေနပါလိမ့္လို႔ ျဖစ္မိသတဲ့။ ဖခင္နဲ႔ကြဲခဲ့စဥ္က တစ္ႏွစ္ခြဲအရြယ္သာရွိေသးတာကိုး။ ေဆြးေႏြးပြဲက ပ်က္သြားၿပီး သခင္ဇင္လည္း ေတာကိုျပန္သြားပါ တယ္။''

ေတာ္လွန္စစ္ ဥကၠ႒

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဗဟိုဌာန ခ်ဳပ္စခန္းဟာ သာယာဝတီခရိုင္ နတ္ တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ညိဳ ေဒသ  ၾကပ္ညိဳရြာရဲ႕အေရွ႕ဘက္ ၂ မိုင္ခန္႔ ကြာေဝးတဲ့ ဆင္ေသေခ်ာင္းနဲ႔ ဝါးနက္ေခ်ာင္းတို႔ရဲ႕ ေရေဝကုန္းတန္း ေတာင္ေၾကာေပၚမွာ တည္ရွိပါတယ္။ အဲဒီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းမွာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ကက်င္းပခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး ကေန သခင္ဇင္ကို ဒု-ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၈ အရ မဒညတ(ဗဟို)မွာ သြား ေရာက္ တာဝန္ယူေစခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကာလမွာ ေဝဖန္ေရး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စိစစ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သခင္ ဇင္ရဲ႕ ''ေဝဖန္ေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ျခင္း''ေခါင္းစဥ္ငယ္နဲ႔ မိန္႔ခြန္းတခုမွာ အခုလို ေတြ႔ရပါတယ္။

''ေဝဖန္ေရးနဲ႔ စိစစ္ေရးဆိုတာ မိမိတို႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးက်ဖို႔၊ ရွိေနတဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြကိုလည္း ဘယ္ဟာကအမွန္၊ ဘယ္ဟာကေတာ့ မွားတယ္ဆိုတာ ကို ရွာေဖြတာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုရွာေဖြလို႔ အမွားေတြ႕ရင္ ဒီ အမွားမ်ိဳး ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေအာင္ အမွားရဲ႕ အႏၱရာယ္ကိုေဖာ္ထုတ္တာ၊ အမွားရဲ႕ဇာစ္ျမစ္ကို တူးေဖာ္တာသာျဖစ္တယ္။''

''ေဝဖန္ေရးတို႔ စိစစ္ေရးတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေရာဂါကိုကု၊ လူနာကို ကယ္တင္ေရးသာ ျဖစ္တယ္။ ေရာဂါ သည္ကို အေသသတ္ဖို႔ ေဝဖန္ေရးနဲ႔ စိစစ္ေရးလက္နက္ကို အလြဲသံုးစားလုပ္တာမ်ိဳးကို ပါတီက နည္းနည္း မွ ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ဘူး။ ေဝဖန္ေရး၊ စိစစ္ေရးတို႔ကို ေၾကာက္တယ္ဆိုတာဟာ တကယ့္အမွားကို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းတာသာ ျဖစ္တယ္။ အမွန္ကို ေၾကာက္တာသာ ျဖစ္တယ္။''

၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ပဲခူးရိုးမ၊ ျမရာပင္ေၾကာရဲ႕ အေရွ႕ေစာင္း ေက်ာက္ေခ်ာင္း ကမ္းပါးမွာ သစၥာေဖာက္ ရဲေဘာ္ျမႀကီးလက္ခ်က္နဲ႔ ဥကၠ႒ႀကီးသခင္သန္းထြန္းလုပ္ႀကံခံရပါတယ္။

သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို သခင္ဇင္ ဦးေဆာင္ရပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေခါင္းေဆာင္ရခ်ိန္မွာ သခင္ဇင္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ဗကပတပ္မွဴးေဟာင္း ဦးေစာရင္ က အခုလို သံုးသပ္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။

''ဥကၠ႒သခင္သန္းထြန္း က်ဆံုးၿပီးေနာက္ သခင္ဇင္မွာ ဒု-ဥကၠ႒မွ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူလာရသည္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္ တျပည္လံုး ေတာ္ လွန္စစ္ကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ သခင္ဇင္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူရ သည့္အေျခအေနသည္ အလြန္ဆိုးသည့္အေျခအေနတြင္ တာဝန္ယူရျခင္းျဖစ္သည္။

ဥကၠ႒သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးစ ေအာက္ေျခပါတီတြင္ အားငယ္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီမ်ားမွာ လည္း တကြဲတျပားစီျဖစ္ေနသည့္အေျခအေနတြင္စုစည္းမိသည့္အနည္းငယ္မွ်ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ သာ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။

တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ေလေလ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား စုစည္းရေလေလ။ ဥကၠ႒အား ပိုမိုဝန္းရံၾကရန္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ဗဟိုေကာ္မတီ အမ်ားစုႀကီးကို စုစည္း၍ မရႏိုင္ရံုသာမက စုစည္းမိေနေသာ၊ အနည္းငယ္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီအထဲမွပင္ တိုက္ပြဲတြင္ တခ်ိဳ႕က်ဆံုးသြားျပန္ရာ ေနာက္ဆံုးဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဗဟို ေကာ္မတီ ၂ ဦးျဖင့္သာ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။

ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ေခါင္းေဆာင္ရျခင္းသည္ အလြန္ပင္အႏၱရာယ္ရွိၿပီး တဦးခ်င္းဝါဒ ေခါင္းေထာင္ ထလာကာ အမွားမ်ားကို က်ဴးလြန္ႏိုင္သည္။ အားငယ္စရာအေျခအေနျဖစ္ေသာ္လည္း ဥကၠ႒ႀကီး သခင္ ဇင္မွာ အားငယ္မႈ၊ ေတြေဝမႈလံုးဝမရွိဘဲ လူထုကိုသာ အားကိုးအားထားျပဳၿပီး ေအာက္ေျခပါတီဝင္ထုႏွင့္ပင္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈကို ရယူကာ ရဲဝံ့စြာ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။”

ဥကၠ႒သခင္ဇင္ဟာ ေတာ္လွန္စစ္ရဲ႕အခက္အခဲေတြကို ႀကံ့ႀကံ့ခံေျဖရွင္းရင္း မဟာမိတ္ေကအဲန္ယူပါတီနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္ေတြကို ႏွစ္သိမ့္ကာ စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ မိန္႔ခြန္းမွာ သခင္ဇင္က အခုလိုေျပာၾကားခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

''လူတန္းစားတိုက္ပြဲ သေဘာတရားအရ ေတာ္လွန္စစ္ အဆင့္ျမင့္ေလ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခက္အခဲမ်ားဟာ လည္း ပိုႀကီး၊ ပိုမ်ားေလဆိုတဲ့အတိုင္း ေတာ္လွန္စစ္ ေရွ႕တဆင့္ ခုန္ကူးေတာ့မယ့္အေျခအေနမွာ ပိုၿပီး ႀကီးမားမ်ားျပားတဲ့ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရမွာဟာ ဓမၼတာတရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ပြဲနဲ႔ အခက္အခဲ ဆိုတာ အျမႊာညီေနာင္ျဖစ္တယ္။''

သခင္ဇင္ရဲ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ျဖစ္တဲ့ တပ္မွဴးဦးဘေက်ာ္က ထိုစဥ္က အေျခ အေနမ်ားကို သံုးသပ္ခဲ့ရာမွာ -
''ေတာ္လွန္ေရးမုန္တိုင္းၾကားတြင္ အေျခအေနဆိုးကို ေခါင္းေဆာင္ေနရေသာသူအတြက္ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား မျဖစ္သင့္၊ မရွိသင့္ဟုဆို၍မရေပ။ ျဖစ္သင့္၊ ရွိသင့္သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အမွားမ်ား၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားမျဖစ္ရဟု ေျပာ၍ မရေပ။ အမွန္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ ျပႆနာမ်ား မဟုတ္ေပ။ ၄င္းအမွားမ်ား၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ကို ျပင္ႏိုင္၊ မျပင္ႏိုင္သည္သာ ျပႆနာျဖစ္ သည္။ ဥကၠ႒ႀကီးသည္ အမွားမ်ားကိုရဲဝံ့စြာ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ဘဲ ျပင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း အစဥ္အလာအရ ထင္ရွားလွေပသည္'' ဆုိၿပီး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

သူရဲေကာင္းတဦးရဲ႕ ေနာက္ဆုံးခရီး

၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၁း၅ဝ နာရီ အခ်ိန္ ပဲခူးရိုးမ၊ ရဲႏြယ္၊ ဖြတ္ၾကားေခ်ာင္း ဖုန္းဆိုး မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒သခင္ဇင္နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးသခင္ခ်စ္တို႔ဟာ စစ္အုပ္စု၊ စစ္ အစိုးရ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ေတာ္လွန္တဲ့သူရဲေကာင္း ပီသစြာ က်ဆံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ က်ဆံုးခ်ိန္အထိ လူထု အက်ိဳးကိုကာကြယ္ရင္း ပါတီရဲ႕လမ္းစဥ္ကို အစဥ္ အၿမဲ စိုက္လိုက္မတ္တတ္ ကိုင္စြဲခဲ့တယ္။ သခင္ဇင္တုိ႔ကုိ ရုပ္ခႏၶာအရ သတ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ရွင္သန္ေန တဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္မႈကုိ တားဆီးဖုိ႔ မစြမ္းႏုိင္ၾကပါဘူး။

ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ကုိ သတ္ပစ္လုိ႔ရခ်င္ရမယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ရႈံးေအာင္ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ဆုိတဲ့စကားလုိ ပါပဲ သခင္ဇင္တုိ႔ဟာ မိမိကိုယ္က်ဳိး လံုးဝမငဲ့ကြက္ဘဲ လမ္းစဥ္အတြက္ အသက္ကိုပင္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကတာဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိုင္း အတုယူဖြယ္စိတ္ဓာတ္ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ထြန္းဝင္းၿငိမ္း
၂၉၊ ၂၊ ၂ဝ၁၆
(သခင္ဇင္ စာအုပ္၊ ယဥ္မ်ဳိး စာအုပ္တုိက္၊ ၂၀၁၆ မွ)
ကုိးကား
ဦးဘေက်ာ္ ဦးဘေက်ာ္၏သခင္ဇင္
သခင္ေစာရင္ သခင္ေစာရင္၏သခင္ဇင္ ကေလာင္ပ်ံဦးဘကုိး ကုိဇင္(သုိ႔)ေစ့စပ္ေသခ်ာသူ
ဦးရဲလင္း ဦးရဲလင္း၏သခင္ဇင္
ဖုိးသံ(လူထု) သခင္ဇင္၊ သခင္ခ်စ္
ခင္ေဆြဦး သခင္ဇင့္မ်ဳိးဆက္တဦး
ေဒၚခင္လကၤ်ာ ေဒၚၾကည္ၾကည္
သခင္တင္ျမ ဘုံဘဝမွာျဖင့္
လူထူေဒၚအမာ ကြၽန္မေရးတဲ့သူ႔ဘဝ လူထုဦးလွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သမိုင္းဌာန
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတၱိ(မူၾကမ္း)
သခင္ဇင္ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ
မဟာနႏၵၵာစာေပ ဇင္ ခ်စ္ ေနာက္ဆုံး ၂

Comments