ကုိေပြး ● ေတာင္ေပၚေစတီ


ကုိေပြး ● ေတာင္ေပၚေစတီ
(မုိးမခ) မတ္လ ၂၅၊ ၂၀၁၈

ေက်းငွက္ ျမည္
ေတာစမ္း ၾကည္

တခ်ဳိ႕က လက္အုပ္ခ်ီထားတယ္
တခ်ဳိ႕က လက္သီးဆုပ္ထားတယ္

မထိခင္က သိခ်င္ေနမွေတာ့
ထံုးခ်ခ် ေရႊခ်ခ်

လမ္းေတြက လက္လိုပဲ
လိပ္စာေမးၿပီး အမွ်ေပးတယ္

ေသခ်ာခ်ိန္ေနတာ ၾကာၿပီ
ေလထီးက မပြင့္ေသးလို႔။

ကိုေပြး          
မတ္ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

Comments