ေက်ာ္ဟုန္း - လူႀကိဳက္မမ်ားတ့ဲေကာင္ေက်ာ္ဟုန္း - လူႀကိဳက္မမ်ားတ့ဲေကာင္
(မိုုးမခ) မတ္ ၃၊ ၂၀၁၈

လူဝင္ဆ့ံခ်င္သလား
ညည္းႂကြားေလး ႂကြားတတ္လို ့လား။

လူႀကိဳက္မ်ားခ်င္သလား
ဘယ္သူ ့ေတြ ့ေတြ ့ သူ ့အႀကိဳက္လိုက္တတ္မလား။

လူရွိန္ေစခ်င္သလား
စံနစ္က်က် ပလႊားတတ္ႏိုင္မလား။

လူၿငိမ္ေစခ်င္သလား
မွားမွားမွန္မွန္ ေခါင္းညိတ္ေပးႏိုင္မလား။

ဒါေတြ ဖီလာတိုက္မွေတာ့
ေသခ်ာတယ္ လူႀကိဳက္မမ်ားတ့ဲေကာင္။ ။

၂၀၁၈၀၂၂၂

Comments