ေအာင္သာမန္ ● ရခုိင္ေဒသတြင္ တပ္စခန္းသစ္မ်ား ေဆာက္ေနသလား


ေအာင္သာမန္  ရခုိင္ေဒသတြင္ တပ္စခန္းသစ္မ်ား ေဆာက္ေနသလား
(မုိးမခ) မတ္လ ၁၂၊ ၂၀၁၈

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈသြားသူတို႔ ေနထိုင္၊ ဝတ္ျပဳခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္  စစ္တပ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု  ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႔ (Amnesty International) က  မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စြပ္စဲြလိုက္သည္။
ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုေဟာင္း၊ ဓာတ္ပံုသစ္တို႔တြင္ ေတြ႔ရေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ၂၆ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္စဥ္ ယင္းသို႔ ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။   

ကာလတိုအတြင္း လမ္းေဖာက္၊ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေတြ႔ရၿပီး တပ္စခန္း ၃ ခု အနည္းဆံုး တည္ေဆာက္ေနဟန္ရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ဤစြပ္စဲြခ်က္ထြက္လာသည့္ ေန႔တြင္ပင္ အစုိးရက  ရခိုင္ေဒသ အေျခအေနမ်ားသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားလိုက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနရံုးတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရွင္းလင္းပဲြကို မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၂းဝဝ တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္လက္ခံေရး အေၾကာင္းအရာကိုလည္း ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ရန္ကုန္ေရာက္ ကမန္မ်ား
ဤအေတာအတြင္း ရန္ကုန္ေရာက္ ရခိုင္ေဒသခံတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အသံထြက္လာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေပါက္ေတာ၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ဒုကၡသည္စခန္းတခ်ဳိ႕တြင္ ေနထိုင္ခဲ့သူ အိမ္ေထာင္စု ၅၅ စု ရန္ကုန္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္လ်က္ ရိွရာ ထိုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းကို အစိုးရက ျပန္သံုးသပ္ရန္ အတိုက္အခံပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ အမတ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က အဆိုတင္သြင္းထားသည္။

ရန္ကုန္ေရာက္ အိမ္ေထာင္စု ၅၅ ခုတြင္ ပါဝင္သူတို႔မွာ ကမန္တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ၾကသည္။ ေနရပ္ရင္းရိွ မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ အိမ္ေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္ ေနထိုင္ခြင့္မရိွေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က သတင္းေထာက္မ်ားကို မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

Comments